Kategorie

Pracownik, Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie która ukończyła 75 lat oraz osobom powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Obecnie wysokość zasiłku to 153 zł miesięcznie.
ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia. Obejmują one m.in. wypadki przy pracy i choroby zawodowe, bhp, zasiłki.