Kategorie

Obowiązki pracodawcy, Wypowiedzenie pracy

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Niedopuszczalne jest uzależnianie wydania świadectwa pracy od spełnienia przez pracownika jakichkolwiek dodatkowych warunków.
Pracodawca ma obowiązek podać w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony przyczynę wypowiedzenia. Przyczyn dokonania wypowiedzenia może być wiele, ale dla skuteczności wypowiedzenia wystarcza podanie jednej.
Prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę (czyli bez wypowiedzenia) przysługuje pracownikowi w dwóch przypadkach.
Co do terminu wydania świadectwa, winno ono być wystawione niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, a więc bez nieuzasadnionej zwłoki.
W praktyce możemy mieć do czynienia z różnego rodzaju naruszeniami obowiązku pracodawcy wystawienia świadectwa pracy i doręczenia go pracownikowi.
Pewne grupy zawodowe, takie jak pracownicy zbliżający się do osiągnięcia wieku emerytalnego podlegają szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy. Czasem ta ochrona jest jednak wyłączona.