REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady Ekspertów

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Ubezpieczenie zdrowotne członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych

Czy członkowie komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych w gminach, powołani na mocy zarządzenia organu wykonawczego gminy powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego?

Podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Jakie składniki wynagrodzenia należy mieć na uwadze obliczając wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Czy obliczając wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić wynagrodzenie otrzymywane w okresie korzystania z urlopu okolicznościowego oraz wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?

Rozliczenie zwrotu nienależnego świadczenia z ZFŚS

Jak należy rozliczyć zwrot nienależnego świadczenia z ZFŚS? Czy pracownik powinien odliczyć od dochodu kwotę nienależnego świadczenia?

Ubezpiecznenie społeczne w dwóch krajach

Czy osoba zamieszkała we Francji, a prowadząca działalność gospodarczą w Polsce będzie musiała odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce?

REKLAMA

Składki na ubezpieczenie społeczne od odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia

Czy pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych pracownikom odpłat i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia?

Koniec umowy na czas określony a świadczenie rehabilitacyjne

Czy pracodawca ma obowiązek przedłużania umowy zawartej z pracownikiem na czas określony, gdy temu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne ze względu na ulegnięcie wypadkowi w miejscu pracy?

Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem a składki ubezpieczeniowe

Często z pracownikami zatrudnianymi już przez pracodawców w ramach umów o pracę  zawiera się kolejne umowy - umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Czy łącząca pracodawcę z pracownikiem umowa cywilnoprawna rodzi obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych?

Wymiar urlopu wypoczynkowego za 2013 r. przy różnych wymiarach etatów

W ciągu roku kalendarzowego pracownik, który ma prawo do 26 dni urlopu, może pracować w różnych wymiarach etatów. Jak w takim przypadku obliczyć liczbę dni urlopowych przysługujących za 2013 rok?

REKLAMA

Wygaśnięcie umowy o pracę w przypadku śmierci pracownika w dniu wolnym od pracy

Kiedy wygasa umowa o pracę, jeśli pracownik zmarł w dniu wolnym od pracy? Czy dzień, w którym pracownik zmarł wlicza się do okresu zatrudnienia pracownika?

Odpracowanie prywatnego wyjącia pracownika

Jakie zasady należy mieć na uwadze w przypadku wyznaczania czasu, w którym pracownik odpracuje swoje prywatne wyjście w czasie godzin pracy? Czy odpracowanie wyjścia prywatnego może przypadać przed rozpoczęciem pracy?

Prawo pracownika do zwrotu kosztów biletu powrotnego z podróży służbowej

Kiedy pracownik ma prawo do zwrotu kosztów biletu powrotnego z podróży służbowej? Czy zwrot kosztów biletu powrotnego z podróży służbej jest możliwy w przypadku, gdy pracownik dokona przedłużenia podróży dla celów prywatnych?

Rekompensowanie pracy powyżej 8 godzin w wolną sobotę

Zdarzają się sytuacje, gdy pracodawca wymaga od pracowników pracy w wolną sobotę. Rekompensowanie pracy powyżej 8 godzin w wolną sobotę należy do obowiązków pracodawcy. Wystarczy udzielić za ten czas dnia wolnego? Czy konieczna jest również wypłata dodatku za nadgodziny?

Ruchomy czas pracy dla nauczycieli

Po ostatnich zmianach Kodeksu pracy przepisy przewidują możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy. Czy prawo pracy zezwala na ruchomy czas pracy dla nauczycieli?

Maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Ile wynosi maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą? Czy takiej osobie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Badania na trzeźwość bez zgody pracownika

Zdarzają się sytuacje stawienia się pracownika do pracy pod wpływem alkoholu. Czy pracodawca może samodzielnie wykonać badania na trzeźwość bez zgody pracownika?

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne członków rad nadzorczych

Członkowie rad nadzorczych pełniący funkcję na podstawie powołania mogą mieszkać w Polsce lub poza granicami kraju. Czy wynagrodzenia za udział w posiedzeniach podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu?

Założenie firmy w Polsce a składki na ubezpieczenie społeczne

Osoby mieszkające i prowadzące działalność gospodarczą za granicą opłacają tam składki na ubezpieczenie społeczne. Czy założenie przez te osoby firmy w Polsce wymaga opłacania składek w naszym kraju?

Urlop wychowawczy a umowa zlecenie

Czy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym, która zawarła umowę zlecenie, z której to będzie otrzymywać dochód w wysokości 600 zł, w dalszym ciągu przysługuje ubezpieczenie z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym? Czy umowa zlecenia podlega składkom na ubezpieczenie społeczne?

Czy pracownikom można obniżyć wynagrodzenie za wyjścia „na papierosa”?

Czy pracodawca ma możliwość obniżenia wynagrodzenia pracownikowi, który często przerywa pracę w celu tzw. wyjścia na papierosa? Jak na tę kwestię wpływa zapewnione przepisami Kodeksu pracy prawo pracownika do 15-minutowej przerwy na posiłek wliczanej do czasu pracy?

Czy trzeba skorygować świadectwo pracy z błędami ortograficznymi?

Jakie są szczegółowe regulacje dotyczące korekty świadectwa pracy? Czy świadectwo pracy zawierające błędy ortograficzne podlega korekcie?

Zaświadczenie od pracodawcy żony pracownika potwierdzające niekorzystanie przez żonę z 2 dni opieki na dziecko do 14 lat

Czy pracodawca pracownika składającego oświadczenie o korzystaniu z 2 dni opieki na dziecko w wieku do 14 lat może żądać dostarczenia zaświadczenia od pracodawcy żony pracownika, które potwierdzałoby niekorzystanie przez żonę z 2 dni opieki na dziecko do 14 lat?

Praca w systemie równoważnych norm czasu pracy pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Praca w systemie równoważnych norm czasu pracy pracownika to praca zmianowa po 12 godzin. Czy może być zaplanowana dla pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Czy może pracować w nocy i godzinach nadliczbowych?

Konieczność przeniesienia pracownika na inne stanowisko ze względu na stan zdrowia a brak wolnego stanowiska

Pracownik przed powrotem do pracy po chorobie przechodzi badania kontrolne. Lekarz medycyny pracy stwierdza, że pracownik nie może pracować dłużej na dotychczasowym stanowisku. Co należy zrobić, jeśli w zakładzie pracy nie ma innego wolnego stanowiska dla tego pracownika?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Kiedy nabywa się prawdo świadczenia emerytalnego? Czy wpływ na to uprawnienie ma sposób zakończenia stosunku pracy?

Zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy

Czy po przywróceniu do pracy przez sąd, pracownik w ustawowym 7 dniowym terminie mam obowiązek podjęcia pracy, czy tylko zgłoszenia gotowości do jej podjęcia?

Konieczność wystawienia świadectwa pracy

Czy należy wystawić pracownikowi świadectwo pracy po ustaniu jego terminowej umowy o pracę, a przed zawarciem umowy na czas nieokreślony? Jakie są zasady wystawiania zbiorowego świadectwa pracy? o tym poniżej.

Konsekwencje skrócenia okresu wypowiedzenia

Jak kształtuje się sytuacja stron stosunku pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia na żądanie pracownika?

Korekta odpisu na zfśs w trakcie roku

Czy odpis na zfśs można skorygować w trakcie roku?

Obowiązki pracodawcy w przypadku zbiegu egzekucji

Zbieg zajęć komorniczych z wynagrodzenia pracownika może budzić wątpliwości. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w przypadku zbiegu egzekucji?

Doba pracownicza w równoważnym systemie czasu pracy

Czy w równoważnym systemie czasu pracy pracownik może wykonywać pracę w godzinach od 8:00 do 16:00 i następnego dnia od 7:00 do 17:00?

Bilety do teatru i kolacja a podstawa wymiaru składek ZUS i podatek dochodowy

Czy wartość biletów do teatru i kolacji w restauracji uwzględnia się w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowym?

Ograniczenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego

Czy ograniczenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z funduszu socjalnego może zostać zapisane w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Główna księgowa i godziny nadliczbowe

Pracownicy działu księgowości za pracę w godzinach nadliczbowych powinni otrzymać czas wolny. Czy główna księgowa pracująca w godzinach nadliczbowych również ma prawo do czasu wolnego?

Zmiana etatu a urlop wypoczynkowy

Jak zmiana etatu w danym roku kalendarzowym wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Finansowanie części składki na ubezpieczenie grupowe a wypłata odprawy pośmiertnej

Czy pracodawca, który finansuje część składki na ubezpieczenie grupowe ma obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia a prawo do emerytury lub renty

Czy pracownikowi z ustalonym prawem do emerytury lub renty przysługuje zasiłek chorobowy w przypadku ustania zatrudnienia?

Refundacja kosztów zakupu okularów przez pracownika

Jakie warunki spełniać musi pracownik, aby otrzymać refundację kosztów zakupu okularów?

Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego a urlop wychowawczy

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownicy samorządowej, jeśli prawo do niej nabyła w czasie przebywania na urlopie wychowawczym?

Zasiłek macierzyński za okres jednoczesnego wykonywania pracy na 1/2 etatu

Jak obliczyć zasiłek macierzyński za okres jednoczesnego wykonywania pracy na 1/2 etatu?

Wyłączenie z oskładkowania samochodu firmowego używanego w celach prywatnych

Kiedy użytkowanie samochodu firmowego w celach prywatnych można wyłączyć z oskładkowania?

Dwie umowy a dodatek za wysługę lat

Czy w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie dwóch odrębnych umów, dodatek za wysługę lat wypłacany jest pracownikowi podwójnie?

Świadczenia bhp dla zleceniobiorców

Świadczenia bhp przysługują osobom zatrudnionym u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę. Czy są one przeznaczone również dla zleceniobiorców?

Upływ terminowej umowy o pracę podczas urlopu macierzyńskiego


Co oznacza upływ terminowej umowy o pracę podczas urlopu macierzyńskiego?

Ustalenie wynagrodzenia po urlopie wychowawczym i zwolnieniu lekarskim

W jaki sposób należy dokonać ustalenia wynagrodzenia po urlopie wychowawczym i zwolnieniu lekarskim?

Zwrot kosztów dojazdów na praktyki przez szkołę zawodową

Uczniowie szkół zawodowych odbywają obowiązkowe praktyki w różnych zakładach pracy. Czy zwrot kosztów dojazdów na praktyki ciąży na szkole?

Wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych

Możliwe jest wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych w zakładzie pracy, w którym nie działają związki zawodowe oraz nie ma wybranego przedstawiciela pracowników. Jakie działania należy podjąć w tym celu?

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy następuje na podstawie indywidualnego wniosku pracownika lub w układzie zbiorowym pracy albo w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. Jak należy to zrobić?

Szkolenie pracowników w dniu wolnym od pracy

Organizowanie przez pracodawcę szkoleń z zakresu bhp i ppoż należy do jego obowiązków. Czy pracownikom należy się dzień wolny, gdy szkolenie wypada w dniu, który zgodnie z obowiązującym ich czasem pracy jest dniem wolnym od pracy?

Wniosek o urlop wychowawczy po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę

Jaki wpływ na termin rozwiązania umowy o pracę ma złożenie przez pracownicę wniosku o urlop wychowawczy już po otrzymaniu od pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę? O tym poniżej.

Nabycie prawa do urlopu uzupełniającego

Wątpliwość może nasunąć sposób obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który w ciągu roku osiągnie staż uprawniający do urlopu w wyższym wymiarze. Jaki charakter będzie miał wynikły stąd urlop uzupełniający?

REKLAMA