Kategorie

Co to jest świadczenie postojowe?

Emilia Panufnik
Co to jest świadczenie postojowe z ZUS? Tarcza Antykryzysowa.
Co to jest świadczenie postojowe z ZUS? Tarcza Antykryzysowa.
Świadczenie postojowe z ZUS można otrzymać z powodu przestoju spowodowanego koronawirusem. To pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie) i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Ile razy można je otrzymać? Do kiedy można składać wniosek? Czy jest postojowe dla pracownika?

Wszystko o świadczeniu postojowym

Świadczenie postojowe zostało przewidziane w Tarczy Antykryzysowej czyli ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. To forma wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa o dzieło czy zlecenie. Postojowe wynosi 80% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 80% x 2600 zł brutto) co daje kwotę 2080,00 zł. Jednak gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (czyli mniej niż 1300 zł) świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

W przypadku zbiegu praw kilku świadczeń postojowych można otrzymać tylko jedno.

Postojowe przysługuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wypłaca je ZUS. W celu otrzymania pomocy finansowej należy sprawdzić, czy spełnia się określone w ustawie warunki.

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych jak i osób na umowach cywilnoprawnych można otrzymać maksymalnie 3 razy, a więc za 3 miesiące. Wystarczy wykazać w oświadczeniu, że sytuacja materialna wskazana we wniosku w kolejnych miesiącach nie uległa poprawie.

Czym jest świadczenie postojowe ZUS? - podstawowe informacje:

 • świadczenie postojowe wynosi 2080 zł lub 1300 zł,
 • postojowe wypłaca ZUS ,
 • można je otrzymać maksymalnie 3 razy,
 • należy się w przypadku przestoju spowodowanego epidemią koronawirusa,
 • przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, dzieło),
 • aby otrzymać postojowe, należy złożyć wniosek.

Warto wspomnieć, że Tarcza Antykryzysowa 5.0 wprowadziła nowe świadczenie, a mianowicie dodatkowe świadczenie postojowe. Więcej na ten temat w artykule: Kody PKD do świadczenia postojowego z ZUS

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek o świadczenie postojowe składa się do ZUS. Osoba na umowie cywilnoprawnej robi to za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jeśli zleceniodawca odmawia złożenia wniosku, wówczas zleceniobiorca może sam złożyć wniosek do ZUS. Wniosek o postojowe składa się wyłącznie na PUE ZUS. Można to zrobić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Postojowe dla pracowników - jak i kiedy korzystać?

Dokładnie rzecz ujmując, pracownikom nie przysługuje świadczenie postojowe, lecz wynagrodzenie przestojowe. Co do zasady pracownik może otrzymać wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonaną. Za pracę niewykonaną pracodawca zapłaci mu tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. I tak jest właśnie z przestojem, który został uregulowany w art. 81 Kodeksu pracy. Jeśli pracownik był gotowy do pracy, ale nie mógł jej wykonywać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. pracodawca nie zamówił na czas materiałów niezbędnych do wykonywania pracy), wówczas należy mu się wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Takie wynagrodzenie powinno być określone w warunkach wynagradzania stawką godzinową lub miesięczną, a jeśli nie zostało przewidziane, pracownikowi należy się 60% wynagrodzenia. Jednak nigdy nie może być to kwota niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku.

Jeśli przestój wystąpił z winy pracownika, wynagrodzenie mu nie przysługuje.

Reklama

KP przewiduje także możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy na czas przestoju (art. 81 § 3). Wówczas przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane dla tej pracy (nie może być niższe niż wynagrodzenie przestojowe). Jeśli jednak przestój nastąpił z winy pracownika, otrzyma wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za tę pracę.

Przestój może być również spowodowany warunkami atmosferycznymi. W takiej sytuacji pracownik zatrudniony przy pracach uzależnionych od tych warunków otrzyma wypłatę, gdy przewidują to przepisy prawa pracy. Powierzenie na czas przestoju innej pracy oznacza wypłatę pensji za tę pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad z art. 81 § 3 KP.

Kto może otrzymać świadczenie postojowe?

Zgodnie z art. 15zq ustawy covidowej świadczenie postojowe przysługuje:

 • osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 • osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe?

Po pierwsze, świadczenie postojowe przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeśli zamieszkują na terenie Polski i są:

 1. obywatelami RP lub
 2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Po drugie, postojowe otrzymają tylko ci, którzy doznali przestoju w następstwie epidemii COVID-D 19.

Po trzecie, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 1. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
 2. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.;
 3. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych wymogi te przedstawiają się następująco:

 1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
 2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 3. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Tarcza Antykryzysowa 5.0 dodała kolejne podmioty, które mogą ubiegać się aktualnie o postojowe. Jest to tzw. tarcza dla turystyki. Zgodnie z nowymi przepisami punkty 1 i 2 stosowane do osób prowadzących działalność gospodarczą nie dotyczą:

 1. osoby prowadzącej działalność, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dla takich osób świadczenie postojowe wynosi 50% minimalnej płacy, a więc 1300 zł);
 2. działalności oznaczonej, na dzień złożenia wniosku o postojowe według PKD jako rodzaj przeważającej działalności z kodem 79.11.A (agenci turystyczni);
 3. osoby prowadzącej działalność z kodem 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni).

Osobom z punktu 3 (kod 79.90.A) świadczenie postojowe przysługuje, gdy:

 1. zawiesiły prowadzenie działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;
 2. działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Kiedy dostanę świadczenie postojowe?

W świetle art. 15zu ust. 1 ustawy covidowej ZUS wypłaca postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata następuje w formie bezgotówkowej na rachunek płatniczy prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Jak księgować świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe jest przychodem, ale zwolnionym z podatku dochodowego. Postojowe wyłączone jest także z ubezpieczeń społecznych – nie odprowadza się składek ZUS. Nie wymaga się księgowania - nie ujmuje się go w księdze przychodów i rozchodów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 374)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?