REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Co to jest świadczenie postojowe z ZUS? Tarcza Antykryzysowa.
Co to jest świadczenie postojowe z ZUS? Tarcza Antykryzysowa.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie postojowe z ZUS można otrzymać z powodu przestoju spowodowanego koronawirusem. To pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie) i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Ile razy można je otrzymać? Do kiedy można składać wniosek? Czy jest postojowe dla pracownika?

Wszystko o świadczeniu postojowym

Świadczenie postojowe zostało przewidziane w Tarczy Antykryzysowej czyli ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. To forma wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jak umowa o dzieło czy zlecenie. Postojowe wynosi 80% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 80% x 2600 zł brutto) co daje kwotę 2080,00 zł. Jednak gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (czyli mniej niż 1300 zł) świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Autopromocja

W przypadku zbiegu praw kilku świadczeń postojowych można otrzymać tylko jedno.

Postojowe przysługuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wypłaca je ZUS. W celu otrzymania pomocy finansowej należy sprawdzić, czy spełnia się określone w ustawie warunki.

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych jak i osób na umowach cywilnoprawnych można otrzymać maksymalnie 3 razy, a więc za 3 miesiące. Wystarczy wykazać w oświadczeniu, że sytuacja materialna wskazana we wniosku w kolejnych miesiącach nie uległa poprawie.

Czym jest świadczenie postojowe ZUS? - podstawowe informacje:

 • świadczenie postojowe wynosi 2080 zł lub 1300 zł,
 • postojowe wypłaca ZUS ,
 • można je otrzymać maksymalnie 3 razy,
 • należy się w przypadku przestoju spowodowanego epidemią koronawirusa,
 • przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, dzieło),
 • aby otrzymać postojowe, należy złożyć wniosek.

Warto wspomnieć, że Tarcza Antykryzysowa 5.0 wprowadziła nowe świadczenie, a mianowicie dodatkowe świadczenie postojowe. Więcej na ten temat w artykule: Kody PKD do świadczenia postojowego z ZUS

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek o świadczenie postojowe składa się do ZUS. Osoba na umowie cywilnoprawnej robi to za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jeśli zleceniodawca odmawia złożenia wniosku, wówczas zleceniobiorca może sam złożyć wniosek do ZUS. Wniosek o postojowe składa się wyłącznie na PUE ZUS. Można to zrobić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Postojowe dla pracowników - jak i kiedy korzystać?

Dokładnie rzecz ujmując, pracownikom nie przysługuje świadczenie postojowe, lecz wynagrodzenie przestojowe. Co do zasady pracownik może otrzymać wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonaną. Za pracę niewykonaną pracodawca zapłaci mu tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. I tak jest właśnie z przestojem, który został uregulowany w art. 81 Kodeksu pracy. Jeśli pracownik był gotowy do pracy, ale nie mógł jej wykonywać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. pracodawca nie zamówił na czas materiałów niezbędnych do wykonywania pracy), wówczas należy mu się wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Takie wynagrodzenie powinno być określone w warunkach wynagradzania stawką godzinową lub miesięczną, a jeśli nie zostało przewidziane, pracownikowi należy się 60% wynagrodzenia. Jednak nigdy nie może być to kwota niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku.

Jeśli przestój wystąpił z winy pracownika, wynagrodzenie mu nie przysługuje.

KP przewiduje także możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy na czas przestoju (art. 81 § 3). Wówczas przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane dla tej pracy (nie może być niższe niż wynagrodzenie przestojowe). Jeśli jednak przestój nastąpił z winy pracownika, otrzyma wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za tę pracę.

Przestój może być również spowodowany warunkami atmosferycznymi. W takiej sytuacji pracownik zatrudniony przy pracach uzależnionych od tych warunków otrzyma wypłatę, gdy przewidują to przepisy prawa pracy. Powierzenie na czas przestoju innej pracy oznacza wypłatę pensji za tę pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad z art. 81 § 3 KP.

Kto może otrzymać świadczenie postojowe?

Zgodnie z art. 15zq ustawy covidowej świadczenie postojowe przysługuje:

 • osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 • osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe?

Po pierwsze, świadczenie postojowe przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeśli zamieszkują na terenie Polski i są:

 1. obywatelami RP lub
 2. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Po drugie, postojowe otrzymają tylko ci, którzy doznali przestoju w następstwie epidemii COVID-D 19.

Po trzecie, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

 1. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
 2. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.;
 3. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych wymogi te przedstawiają się następująco:

 1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
 2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 3. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Tarcza Antykryzysowa 5.0 dodała kolejne podmioty, które mogą ubiegać się aktualnie o postojowe. Jest to tzw. tarcza dla turystyki. Zgodnie z nowymi przepisami punkty 1 i 2 stosowane do osób prowadzących działalność gospodarczą nie dotyczą:

 1. osoby prowadzącej działalność, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dla takich osób świadczenie postojowe wynosi 50% minimalnej płacy, a więc 1300 zł);
 2. działalności oznaczonej, na dzień złożenia wniosku o postojowe według PKD jako rodzaj przeważającej działalności z kodem 79.11.A (agenci turystyczni);
 3. osoby prowadzącej działalność z kodem 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni).

Osobom z punktu 3 (kod 79.90.A) świadczenie postojowe przysługuje, gdy:

 1. zawiesiły prowadzenie działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;
 2. działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Kiedy dostanę świadczenie postojowe?

W świetle art. 15zu ust. 1 ustawy covidowej ZUS wypłaca postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata następuje w formie bezgotówkowej na rachunek płatniczy prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Jak księgować świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe jest przychodem, ale zwolnionym z podatku dochodowego. Postojowe wyłączone jest także z ubezpieczeń społecznych – nie odprowadza się składek ZUS. Nie wymaga się księgowania - nie ujmuje się go w księdze przychodów i rozchodów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 374)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dzień Dziecka 2024 r.: Prezenty z zakładu pracy. Czy to możliwe

Z okazji Dnia Dziecka niektórzy pracodawcy przygotowują paczki dla dzieci pracowników. Paczki mogą być finansowane nie tylko ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W zależności od źródła finansowania, różne będą zasady przyznawania paczek.

Wybory do europarlamentu 2024 r. Dieta

9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Członkom komisji wyborczych z tytułu pracy w tych komisjach należy się wynagrodzenie w formie zryczałtowanej diety oraz inne świadczenia.

Termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

20 maja 2024 r. minął termin na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2023 r. Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty.

Zasiłek dla bezrobotnych wyższy od 1 czerwca 2024 r. Znamy kwoty brutto i netto

Od 1 czerwca 2024 r. rosną kwoty brutto i netto zasiłku dla bezrobotnych. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od czerwca? Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Jak długo można dostawać zasiłek dla bezrobotnych?

REKLAMA

Rodzice wcześniaków z nowymi uprawnieniami

W ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej trwają prace nad projektem ustawy wydłużającej urlopy macierzyńskie. Ustawa ma wydłużyć urlop macierzyński pracownikom-rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych oraz pracownikom-rodzicom dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających hospitalizacji.

Zbliża się ważny termin. Trzeba wpłacić pierwszą ratę odpisu na ZFŚS

31 maja mija termin wpłaty pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca powinien przekazać na konto funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisu.

Ważne zmiany od 1 czerwca 2024 r. Wyższe wpłaty na PFRON i wynagrodzenia pracowników młodocianych

Od 1 czerwca 2024 r. zwiększą się obowiązkowe wpłaty na PFRON. Pracodawcy będą też musieli podwyższyć wynagrodzenie pracownikom młodocianym.

Nadchodzi jawność wynagrodzeń, jak ma wyglądać w praktyce, jak firma powinna się przystosować do dyrektywy płacowej

Dyrektywa o jawności płac najczęściej kojarzy się z obowiązkiem podawania kandydatom do pracy wysokości wynagrodzeń lub widełek płacowych. Jest to tylko jeden z obowiązków, i to tych łatwiejszych do spełnienia. Znacznie poważniejszym zadaniem będzie raportowanie danych o wynagrodzeniach i luce płacowej do wskazanego organu.

REKLAMA

Dni ustawowo wolne od pracy w drugiej połowie 2024 r.

Jakie dni ustawowo wolne od pracy czekają nas w drugiej połowie 2024 r.? Jak to wpłynie na możliwość zorganizowania dłuższego odpoczynku?

Dni wolne w Boże Ciało 2024 r. Kto nie dostanie urlopu

Kolejny długi weekend już naprawdę blisko! Boże Ciało 2024 - kiedy? Dni wolne w Boże Ciało 2024 r. Kto nie dostanie urlopu? Kto pracuje w święta? Czy pracodawca może odwołać z Urlopu? Czy pracownik może odmówić stawienia się w pracy?

REKLAMA