Kategorie

Choroba pracownika, System szkoleń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na szkolenie z zakresu kontroli zwolnień lekarskich.
ZUS Oddział w Białymstoku zaprasza płatników składek na szkolenie nt. zasad przyznawania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
ZUS zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenia. Ich tematyka obejmuje m.in. zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe, zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz zawieszanie prawa do emerytury w przypadku kontynuowania zatrudnienia.
ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia. Obejmują one m.in. wypadki przy pracy i choroby zawodowe, bhp, zasiłki.