Kategorie

Świadczenie rehabilitacyjne 2020 –  wysokość, wniosek, dokumenty

Emilia Panufnik
Świadczenie rehabilitacyjne w 2020 r. wynosi w pierwszych 3 miesiącach 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Jaka jest jego wysokość w późniejszych miesiącach? Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, należy złożyć do ZUS wniosek ZNp-7 i dodatkowe dokumenty.
ZUS
Świadczenie rehabilitacyjne w 2020 r. przysługuje na dotychczasowych zasadach - po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek ZUS ZNp-7. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego w 2020 r.?

Świadczenie rehabilitacyjne w 2020 r.

Reklama

Świadczenie rehabilitacyjne wypłaca ZUS. Przysługuje osobie, za którą odprowadza się składki na ubezpieczenie chorobowe i która wyczerpała limit pobierania zasiłku chorobowego w ciągu roku kalendarzowego. Są to maksymalnie 182 dni. Przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe, później, po złożeniu przez pracodawcę formularza Z-3, wypłatę przejmuje ZUS i chory otrzymuje zasiłek chorobowy. Jeśli więc ubezpieczony wciąż jest niezdolny do pracy i lekarz przedłuża mu zwolnienie lekarskie, może pobierać ten zasiłek aż do 182 dni. Wyjątkiem jest gruźlica lub choroba w trakcie ciąży – wówczas zasiłek chorobowy przysługuje przez 270 dni.

Po wyczerpaniu tej puli dni, jeśli wszystko wskazuje na to, że chory ma szansę odzyskać zdolność do wykonywania pracy, przyznaje się świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to wypłaca się do momentu uzyskania zdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Co jeśli minie 12 miesięcy, a osoba nadal będzie niezdolna do pracy? Można starać się o uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2021

Wniosek i inne dokumenty

Aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć wniosek do ZUS – ZNp-7 co najmniej na 6 tygodni przed końcem limitu 182 dni. POBIERZ >>>

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZUS ZNp-7

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełnione przez lekarza,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy OL-10 (niekoniecznie gdy niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składa się wniosek o przedłużenie świadczenia albo prowadzi się działalność pozarolniczą),
 • zaświadczenie płatnika składek (niekonieczne gdy było składane przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego, a nie zmieniły się okoliczności wypływające na prawo do świadczenia i jego wysokość): Z-3 – pracownik, Z-3b – działalność pozarolnicza, współpraca z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, duchowny, Z-3a – inna osoba ubezpieczona.
Reklama

Co istotne, o świadczenie rehabilitacyjne można ubiegać się również po ustaniu zatrudnienia/ubezpieczenia. Wówczas należy złożyć dokument Z-10. Jest to oświadczenie potwierdzające m.in. brak pracy zarobkowej, prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego oraz niepodleganie pod obowiązkowe ubezpieczenie społeczne rolników.

O tym, czy świadczenie rehabilitacyjne zostanie przyznane, orzeka lekarz orzecznik ZUS. Do orzeczenia można wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Jest to na 14 dni od jego otrzymania. Sprzeciw zgłasza się pisemnie lub ustnie do protokołu. Natomiast Prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia. Zgłoszenie sprzeciwu lub zarzutu wadliwości wiąże się z ponownym wezwaniem na badanie przez komisję lekarską ZUS.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego w 2020 r.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego uzależniona jest od podstawy wymiaru zasiłku. Przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia wynosi ono 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a w kolejnych miesiącach 75% (dla porównania zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru). W tym przypadku ponownie wyjątek stanowi kobieta w ciąży. Jeśli pobiera świadczenie, w jej przypadku będzie to 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Czym jest wspomniana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego? To średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. Więcej na ten temat: Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2020 r.

Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

ZUS szczegółowo wylicza przypadki, kiedy to nie przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Warto więc zapoznać się z poniższym wyliczeniem świadczeń, które wykluczają pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego:

 • emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłek dla bezrobotnych,
 • zasiłek przedemerytalny,
 • świadczenie przedemerytalne,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Świadczenia rehabilitacyjnego nie łączy się również z urlopem dla poratowania zdrowia. Ponadto świadczenie nie przysługuje również:

 • za okresy, w których zachowuje się prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co z stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywano pracę zarobkową albo wykorzystywano okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem,
 • jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego powrócono do pracy, w której zapewnione było ubezpieczenie chorobowe albo prawo do świadczeń za okres choroby,
 • w okresie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zwolnienie pracownika w związku z długą nieobecnością w pracy

Korzystając z zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, należy mieć na uwadze art. 53 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

Art. 53 § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową […]

Przepis ten ma chronić pracodawcę w sytuacji niezawinionej, lecz bardzo długiej nieobecności pracownika w pracy. Z drugiej strony ustawodawca przewidział art. 53 §5 mający na celu wspomóc zdrowego już pracownika w powrocie do pracy: „Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.” Zgodnie z art. 20 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się wspomniany art. 53 §5 nawet po upływie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 870)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?