reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > e-ZLA > Co zmieniło się w zakresie kontroli zwolnień lekarskich pracowników 2019

Co zmieniło się w zakresie kontroli zwolnień lekarskich pracowników 2019

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został katalog form zawiadamiania ubezpieczonych korzystających ze zwolnień lekarskich o wyznaczeniu badania kontrolnego przez lekarza orzecznika ZUS.

Po zmianach przepisów ZUS może wezwać ubezpieczonego na badanie kontrolne nie tylko listownie tak jak dotychczas ale także drogą mailową lub telefonicznie.  W proces zawiadamiania pracownika o kontroli, ZUS może włączyć także pracodawcę.

Przed nowelizacją przepisów, ZUS kontrolując zasadność orzeczonej niezdolności do pracy, wysyłał do ubezpieczonego wezwanie na badanie kontrolne przez lekarza orzecznika ZUS listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Jeśli ubezpieczony nie odebrał przesyłki, była ona dwukrotnie awizowana i dopiero z upływem 14 dni od daty pierwszej awizacji przyjmowano, że wezwanie zostało skutecznie doręczone. Tak sformalizowany sposób wezwań przez ZUS powodował, że w przypadku krótkich zwolnień lekarskich (np. kilkudniowych), zanim wezwanie zostało skuteczne doręczone - ubezpieczonemu często skończył się już okres niezdolności do pracy. Uruchomiona zatem przez ZUS procedura kontrolna okazywała się nieefektywna i generowała koszty wynikające z czasu pracy pracowników ZUS oraz kosztów doręczenia wezwania.

Wezwanie listowne, telefoniczne lub e-mailowe

Po zmianie przepisów ustawy zasiłkowej, od 1 stycznia 2019 r. ZUS weryfikując prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy ma możliwość skorzystania z jednej z 3 form zawiadomienia ubezpieczonego o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS:

 • pisemnie - pocztą tradycyjną,
 • telefonicznie,
 • z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

RÓŻNICE W FORMACH ZAWIADOMIENIA UBEZPIECZONEGO O BADANIU KONTROLNYM PRZEZ LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

Do końca 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r.

 • zawiadamianie ubezpieczonego listowanie - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

zawiadamianie ubezpieczonego:

 • pisemnie (pocztą tradycyjną)
 • telefonicznie
 • e-mailem

Od 1 stycznia 2019 r. ZUS może telefonicznie lub mailowo wezwać ubezpieczonego z orzeczoną czasową niezdolnością do pracy na badanie przez lekarza orzecznika ZUS.

Bez względu na formę zawiadomienia ubezpieczony musi być poinformowany o konsekwencjach wynikających z niezastosowania się do określonych w zawiadomieniu obowiązków, tj. o utracie ważności zaświadczenia lekarskiego od dnia następnego po dniu, w którym miało się odbyć badanie kontrolne lub od dnia, do którego ubezpieczony miał dostarczyć dokumentację medyczną i o utracie prawa do zasiłku.

ZUS zdecyduje o tym jak wezwać ubezpieczonego na kontrolę

Ubezpieczony nie będzie miał wpływu na to, która forma zawiadomienia będzie zastosowana przez ZUS. Korzystanie jednak przez ZUS z drogi mailowej lub telefonicznej będzie możliwe tylko wtedy, gdy ZUS będzie w posiadaniu numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej ubezpieczonego. ZUS jednak będzie mógł zwrócić się do pracodawcy o doręczenie pracownikowi zawiadomienia o kontroli. Wówczas pracodawca może do tego celu wykorzystać takie dane osobowe pracownika jak jego numer telefonu czy adres e-mail.

Adres pobytu ubezpieczonego w czasie niezdolności do pracy

ZUS zawsze będzie posiadał adres miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie niezdolności do pracy. Informacja ta stanowi jeden z wymaganych elementów zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (art. 55 ust. 3 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Nowelizacja ustawy zasiłkowej nakłada na ubezpieczonego nowe obowiązki związane ze wskazaniem miejsca pobytu w czasie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy:

 • ubezpieczony ma obowiązek poinformować lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie o adresie swojego pobytu w trakcie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy - jeżeli jest on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej (art. 59 ust. 5d ustawy zasiłkowej)
 • jeśli zaś już po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony zmienia miejsce pobytu, a jego niezdolność do pracy z powodu choroby trwa nadal - informacje o adresie pobytu przekazuje do ZUS i pracodawcy (płatnika składek). Ubezpieczony ma 3 dni na wykonanie obowiązku informacyjnego wobec ZUS i pracodawcy (art. 59 ust. 5e ustawy zasiłkowej).

Ubezpieczony jest zobowiązany w 3-dniowym terminie poinformować ZUS i pracodawcę o zmianie adresu pobytu w czasie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

18 stycznia 2019 r. Pan Jan stał się niezdolny do pracy na okres 28 dni z uwagi na złamanie kości przedramienia. Pan Jan pracuje w Warszawie w firmie zatrudniającej ponad 100 pracowników, a jego rodzina mieszka w Poznaniu. 20 stycznia br., w niedzielę pracownik uznał, że na pozostały okres niezdolności do pracy przeniesie się do Poznania - co uczynił w tym samym dniu. Zatem do 23 stycznia br. włącznie, Pan Jan powinien zawiadomić swego pracodawcę oraz ZUS o zmianie miejsca pobytu, podając dokładny adres miejsca swojego pobytu w Poznaniu.

Zasady powiadamiania o zmianie miejsca pobytu chorego ubezpieczonego

Jeśli ubezpieczony:

 • nie poda lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adresu faktycznego pobytu w czasie niezdolności do pracy, lub
 • nie poinformuje ZUS i pracodawcy o zmianie adresu pobytu w czasie niezdolności do pracy,

- skuteczne będzie wysłanie przez ZUS zawiadomienia o terminie badania kontrolnego na adres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. Zatem to ubezpieczony poniesie negatywne konsekwencje niewykonania ustawowego obowiązku informacyjnego dotyczącego jego miejsca pobytu w czasie niezdolności do pracy z powodu choroby.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama