Kategorie

Co zmieniło się w zakresie kontroli zwolnień lekarskich pracowników 2019

Aneta Olędzka
Co zmieniło się w zakresie kontroli zwolnień lekarskich pracowników 2019/fot. Shutterstock
Co zmieniło się w zakresie kontroli zwolnień lekarskich pracowników 2019/fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został katalog form zawiadamiania ubezpieczonych korzystających ze zwolnień lekarskich o wyznaczeniu badania kontrolnego przez lekarza orzecznika ZUS.
Reklama

Po zmianach przepisów ZUS może wezwać ubezpieczonego na badanie kontrolne nie tylko listownie tak jak dotychczas ale także drogą mailową lub telefonicznie.  W proces zawiadamiania pracownika o kontroli, ZUS może włączyć także pracodawcę.

Przed nowelizacją przepisów, ZUS kontrolując zasadność orzeczonej niezdolności do pracy, wysyłał do ubezpieczonego wezwanie na badanie kontrolne przez lekarza orzecznika ZUS listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Jeśli ubezpieczony nie odebrał przesyłki, była ona dwukrotnie awizowana i dopiero z upływem 14 dni od daty pierwszej awizacji przyjmowano, że wezwanie zostało skutecznie doręczone. Tak sformalizowany sposób wezwań przez ZUS powodował, że w przypadku krótkich zwolnień lekarskich (np. kilkudniowych), zanim wezwanie zostało skuteczne doręczone - ubezpieczonemu często skończył się już okres niezdolności do pracy. Uruchomiona zatem przez ZUS procedura kontrolna okazywała się nieefektywna i generowała koszty wynikające z czasu pracy pracowników ZUS oraz kosztów doręczenia wezwania.

Wezwanie listowne, telefoniczne lub e-mailowe

Po zmianie przepisów ustawy zasiłkowej, od 1 stycznia 2019 r. ZUS weryfikując prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy ma możliwość skorzystania z jednej z 3 form zawiadomienia ubezpieczonego o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS:

 • pisemnie - pocztą tradycyjną,
 • telefonicznie,
 • z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

RÓŻNICE W FORMACH ZAWIADOMIENIA UBEZPIECZONEGO O BADANIU KONTROLNYM PRZEZ LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

Do końca 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r.

 • zawiadamianie ubezpieczonego listowanie - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

zawiadamianie ubezpieczonego:

 • pisemnie (pocztą tradycyjną)
 • telefonicznie
 • e-mailem

Od 1 stycznia 2019 r. ZUS może telefonicznie lub mailowo wezwać ubezpieczonego z orzeczoną czasową niezdolnością do pracy na badanie przez lekarza orzecznika ZUS.

Bez względu na formę zawiadomienia ubezpieczony musi być poinformowany o konsekwencjach wynikających z niezastosowania się do określonych w zawiadomieniu obowiązków, tj. o utracie ważności zaświadczenia lekarskiego od dnia następnego po dniu, w którym miało się odbyć badanie kontrolne lub od dnia, do którego ubezpieczony miał dostarczyć dokumentację medyczną i o utracie prawa do zasiłku.

ZUS zdecyduje o tym jak wezwać ubezpieczonego na kontrolę

Ubezpieczony nie będzie miał wpływu na to, która forma zawiadomienia będzie zastosowana przez ZUS. Korzystanie jednak przez ZUS z drogi mailowej lub telefonicznej będzie możliwe tylko wtedy, gdy ZUS będzie w posiadaniu numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej ubezpieczonego. ZUS jednak będzie mógł zwrócić się do pracodawcy o doręczenie pracownikowi zawiadomienia o kontroli. Wówczas pracodawca może do tego celu wykorzystać takie dane osobowe pracownika jak jego numer telefonu czy adres e-mail.

Adres pobytu ubezpieczonego w czasie niezdolności do pracy

ZUS zawsze będzie posiadał adres miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie niezdolności do pracy. Informacja ta stanowi jeden z wymaganych elementów zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (art. 55 ust. 3 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Nowelizacja ustawy zasiłkowej nakłada na ubezpieczonego nowe obowiązki związane ze wskazaniem miejsca pobytu w czasie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy:

 • ubezpieczony ma obowiązek poinformować lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie o adresie swojego pobytu w trakcie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy - jeżeli jest on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej (art. 59 ust. 5d ustawy zasiłkowej)
 • jeśli zaś już po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony zmienia miejsce pobytu, a jego niezdolność do pracy z powodu choroby trwa nadal - informacje o adresie pobytu przekazuje do ZUS i pracodawcy (płatnika składek). Ubezpieczony ma 3 dni na wykonanie obowiązku informacyjnego wobec ZUS i pracodawcy (art. 59 ust. 5e ustawy zasiłkowej).

Ubezpieczony jest zobowiązany w 3-dniowym terminie poinformować ZUS i pracodawcę o zmianie adresu pobytu w czasie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

18 stycznia 2019 r. Pan Jan stał się niezdolny do pracy na okres 28 dni z uwagi na złamanie kości przedramienia. Pan Jan pracuje w Warszawie w firmie zatrudniającej ponad 100 pracowników, a jego rodzina mieszka w Poznaniu. 20 stycznia br., w niedzielę pracownik uznał, że na pozostały okres niezdolności do pracy przeniesie się do Poznania - co uczynił w tym samym dniu. Zatem do 23 stycznia br. włącznie, Pan Jan powinien zawiadomić swego pracodawcę oraz ZUS o zmianie miejsca pobytu, podając dokładny adres miejsca swojego pobytu w Poznaniu.

Zasady powiadamiania o zmianie miejsca pobytu chorego ubezpieczonego

Jeśli ubezpieczony:

 • nie poda lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adresu faktycznego pobytu w czasie niezdolności do pracy, lub
 • nie poinformuje ZUS i pracodawcy o zmianie adresu pobytu w czasie niezdolności do pracy,

- skuteczne będzie wysłanie przez ZUS zawiadomienia o terminie badania kontrolnego na adres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. Zatem to ubezpieczony poniesie negatywne konsekwencje niewykonania ustawowego obowiązku informacyjnego dotyczącego jego miejsca pobytu w czasie niezdolności do pracy z powodu choroby.


Podmiot dokonujący doręczenia zawiadomienia

Reklama

ZUS dokonuje zawiadomienia o terminie badania kontrolnego przez operatora pocztowego, pracowników ZUS lub inne upoważnione osoby oraz przez pracodawcę. Zatem jeśli ZUS zamierza we własnym zakresie dokonać zawiadomienia w sposób inny niż listowny, wówczas może wykorzystać drogę telefoniczną lub mailową jeśli posiada numer telefonu lub adres mailowy ubezpieczonego.

Znowelizowana ustawa zasiłkowa nie daje ZUS-owi uprawnienia do żądania udostępnienia przez pracodawcę prywatnego adresu e-mail pracownika lub jego numeru telefonu. Pracodawca zatem - jeśli posiada te dane osobowe pracownika - nie może bez zgody pracownika przekazać ich do ZUS.

Jeśli jednak ZUS zwróci się do pracodawcy o dokonanie zawiadomienia o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS czy też konieczności dostarczenia przez pracownika dokumentacji medycznej (podstawą takiego działania jest art. 59 ust. 5a pkt 3 ustawy zasiłkowej), wówczas pracodawca - dokonując zawiadomienia - może wykorzystać w tym celu posiadane przez siebie dane osobowe pracownika, takie jak adres prywatnej poczty e-mailowej pracownika lub jego prywatny numer telefonu. W takiej sytuacji pracodawca jest "podmiotem dokonującym doręczenia" zawiadomienia w rozumieniu art. 59 ust. 5b ustawy zasiłkowej - a zatem w celu dokonania zawiadomienia może wykorzystać posiadane przez siebie dane teleadresowe pracownika.

ZUS może zwrócić się do pracodawcy, by ten zawiadomił pracownika o terminie badania pracownika przez lekarza orzecznika ZUS.

Kiedy zawiadomienie o kontroli jest skuteczne

 1. Zawiadomienie pisemne za pośrednictwem operatora pocztowego

Zawiadomienie będzie skuteczne w dniu, w którym ubezpieczony odebrał przesyłkę. Ustawodawca nowelizując art. 59 ustawy zasiłkowej zrezygnował z wymogu doręczania przesyłki (zawiadomienia) za potwierdzeniem odbioru. Gdyby jednak ZUS wysłał zawiadomienie przesyłką nierejestrowaną, to ustalenie konkretnej daty doręczenia może być utrudnione. Utrzymywanie zatem przez ubezpieczonego, że ten zawiadomienia nie otrzymał spowoduje, że to ZUS musi wykazać, że przesyłka została doręczona ubezpieczonemu.

 1. Zawiadomienie telefoniczne

Zawiadomienie telefoniczne będzie skuteczne w dniu, w którym odbyła się rozmowa telefoniczna z ubezpieczonym, jeśli spełnione są warunki:

 • ubezpieczony zostanie uprzedzony, że rozmowa jest nagrywana i wyrazi zgodę na jej nagrywanie, i
 • rozmowa (zawiadomienie) została faktycznie zarejestrowana (a zatem istnieje możliwość późniejszego odtworzenia rozmowy).

Powyższe wymogi muszą być spełnione także wtedy, gdy telefonicznego zawiadomienia dokonuje pracodawca.

 1. Zawiadomienie mailowe

Dokonanie zawiadomienia drogą mailową będzie skuteczne wówczas gdy ZUS (lub pracodawca) otrzyma potwierdzenie otrzymania wiadomości przez ubezpieczonego.

PODSTAWA PRAWNA:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.