Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co zmieniło się w zakresie kontroli zwolnień lekarskich pracowników 2019

Aneta Olędzka
Co zmieniło się w zakresie kontroli zwolnień lekarskich pracowników 2019/fot. Shutterstock
Co zmieniło się w zakresie kontroli zwolnień lekarskich pracowników 2019/fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został katalog form zawiadamiania ubezpieczonych korzystających ze zwolnień lekarskich o wyznaczeniu badania kontrolnego przez lekarza orzecznika ZUS.

Po zmianach przepisów ZUS może wezwać ubezpieczonego na badanie kontrolne nie tylko listownie tak jak dotychczas ale także drogą mailową lub telefonicznie.  W proces zawiadamiania pracownika o kontroli, ZUS może włączyć także pracodawcę.

Przed nowelizacją przepisów, ZUS kontrolując zasadność orzeczonej niezdolności do pracy, wysyłał do ubezpieczonego wezwanie na badanie kontrolne przez lekarza orzecznika ZUS listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Jeśli ubezpieczony nie odebrał przesyłki, była ona dwukrotnie awizowana i dopiero z upływem 14 dni od daty pierwszej awizacji przyjmowano, że wezwanie zostało skutecznie doręczone. Tak sformalizowany sposób wezwań przez ZUS powodował, że w przypadku krótkich zwolnień lekarskich (np. kilkudniowych), zanim wezwanie zostało skuteczne doręczone - ubezpieczonemu często skończył się już okres niezdolności do pracy. Uruchomiona zatem przez ZUS procedura kontrolna okazywała się nieefektywna i generowała koszty wynikające z czasu pracy pracowników ZUS oraz kosztów doręczenia wezwania.

Wezwanie listowne, telefoniczne lub e-mailowe

Po zmianie przepisów ustawy zasiłkowej, od 1 stycznia 2019 r. ZUS weryfikując prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy ma możliwość skorzystania z jednej z 3 form zawiadomienia ubezpieczonego o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS:

 • pisemnie - pocztą tradycyjną,
 • telefonicznie,
 • z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

RÓŻNICE W FORMACH ZAWIADOMIENIA UBEZPIECZONEGO O BADANIU KONTROLNYM PRZEZ LEKARZA ORZECZNIKA ZUS

Do końca 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r.

 • zawiadamianie ubezpieczonego listowanie - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

zawiadamianie ubezpieczonego:

 • pisemnie (pocztą tradycyjną)
 • telefonicznie
 • e-mailem

Od 1 stycznia 2019 r. ZUS może telefonicznie lub mailowo wezwać ubezpieczonego z orzeczoną czasową niezdolnością do pracy na badanie przez lekarza orzecznika ZUS.

Bez względu na formę zawiadomienia ubezpieczony musi być poinformowany o konsekwencjach wynikających z niezastosowania się do określonych w zawiadomieniu obowiązków, tj. o utracie ważności zaświadczenia lekarskiego od dnia następnego po dniu, w którym miało się odbyć badanie kontrolne lub od dnia, do którego ubezpieczony miał dostarczyć dokumentację medyczną i o utracie prawa do zasiłku.

ZUS zdecyduje o tym jak wezwać ubezpieczonego na kontrolę

Ubezpieczony nie będzie miał wpływu na to, która forma zawiadomienia będzie zastosowana przez ZUS. Korzystanie jednak przez ZUS z drogi mailowej lub telefonicznej będzie możliwe tylko wtedy, gdy ZUS będzie w posiadaniu numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej ubezpieczonego. ZUS jednak będzie mógł zwrócić się do pracodawcy o doręczenie pracownikowi zawiadomienia o kontroli. Wówczas pracodawca może do tego celu wykorzystać takie dane osobowe pracownika jak jego numer telefonu czy adres e-mail.

Adres pobytu ubezpieczonego w czasie niezdolności do pracy

ZUS zawsze będzie posiadał adres miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie niezdolności do pracy. Informacja ta stanowi jeden z wymaganych elementów zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (art. 55 ust. 3 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Nowelizacja ustawy zasiłkowej nakłada na ubezpieczonego nowe obowiązki związane ze wskazaniem miejsca pobytu w czasie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy:

 • ubezpieczony ma obowiązek poinformować lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie o adresie swojego pobytu w trakcie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy - jeżeli jest on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej (art. 59 ust. 5d ustawy zasiłkowej)
 • jeśli zaś już po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony zmienia miejsce pobytu, a jego niezdolność do pracy z powodu choroby trwa nadal - informacje o adresie pobytu przekazuje do ZUS i pracodawcy (płatnika składek). Ubezpieczony ma 3 dni na wykonanie obowiązku informacyjnego wobec ZUS i pracodawcy (art. 59 ust. 5e ustawy zasiłkowej).

Ubezpieczony jest zobowiązany w 3-dniowym terminie poinformować ZUS i pracodawcę o zmianie adresu pobytu w czasie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

18 stycznia 2019 r. Pan Jan stał się niezdolny do pracy na okres 28 dni z uwagi na złamanie kości przedramienia. Pan Jan pracuje w Warszawie w firmie zatrudniającej ponad 100 pracowników, a jego rodzina mieszka w Poznaniu. 20 stycznia br., w niedzielę pracownik uznał, że na pozostały okres niezdolności do pracy przeniesie się do Poznania - co uczynił w tym samym dniu. Zatem do 23 stycznia br. włącznie, Pan Jan powinien zawiadomić swego pracodawcę oraz ZUS o zmianie miejsca pobytu, podając dokładny adres miejsca swojego pobytu w Poznaniu.

Zasady powiadamiania o zmianie miejsca pobytu chorego ubezpieczonego

Jeśli ubezpieczony:

 • nie poda lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adresu faktycznego pobytu w czasie niezdolności do pracy, lub
 • nie poinformuje ZUS i pracodawcy o zmianie adresu pobytu w czasie niezdolności do pracy,

- skuteczne będzie wysłanie przez ZUS zawiadomienia o terminie badania kontrolnego na adres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. Zatem to ubezpieczony poniesie negatywne konsekwencje niewykonania ustawowego obowiązku informacyjnego dotyczącego jego miejsca pobytu w czasie niezdolności do pracy z powodu choroby.


Podmiot dokonujący doręczenia zawiadomienia

ZUS dokonuje zawiadomienia o terminie badania kontrolnego przez operatora pocztowego, pracowników ZUS lub inne upoważnione osoby oraz przez pracodawcę. Zatem jeśli ZUS zamierza we własnym zakresie dokonać zawiadomienia w sposób inny niż listowny, wówczas może wykorzystać drogę telefoniczną lub mailową jeśli posiada numer telefonu lub adres mailowy ubezpieczonego.

Znowelizowana ustawa zasiłkowa nie daje ZUS-owi uprawnienia do żądania udostępnienia przez pracodawcę prywatnego adresu e-mail pracownika lub jego numeru telefonu. Pracodawca zatem - jeśli posiada te dane osobowe pracownika - nie może bez zgody pracownika przekazać ich do ZUS.

Jeśli jednak ZUS zwróci się do pracodawcy o dokonanie zawiadomienia o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS czy też konieczności dostarczenia przez pracownika dokumentacji medycznej (podstawą takiego działania jest art. 59 ust. 5a pkt 3 ustawy zasiłkowej), wówczas pracodawca - dokonując zawiadomienia - może wykorzystać w tym celu posiadane przez siebie dane osobowe pracownika, takie jak adres prywatnej poczty e-mailowej pracownika lub jego prywatny numer telefonu. W takiej sytuacji pracodawca jest "podmiotem dokonującym doręczenia" zawiadomienia w rozumieniu art. 59 ust. 5b ustawy zasiłkowej - a zatem w celu dokonania zawiadomienia może wykorzystać posiadane przez siebie dane teleadresowe pracownika.

ZUS może zwrócić się do pracodawcy, by ten zawiadomił pracownika o terminie badania pracownika przez lekarza orzecznika ZUS.

Kiedy zawiadomienie o kontroli jest skuteczne

 1. Zawiadomienie pisemne za pośrednictwem operatora pocztowego

Zawiadomienie będzie skuteczne w dniu, w którym ubezpieczony odebrał przesyłkę. Ustawodawca nowelizując art. 59 ustawy zasiłkowej zrezygnował z wymogu doręczania przesyłki (zawiadomienia) za potwierdzeniem odbioru. Gdyby jednak ZUS wysłał zawiadomienie przesyłką nierejestrowaną, to ustalenie konkretnej daty doręczenia może być utrudnione. Utrzymywanie zatem przez ubezpieczonego, że ten zawiadomienia nie otrzymał spowoduje, że to ZUS musi wykazać, że przesyłka została doręczona ubezpieczonemu.

 1. Zawiadomienie telefoniczne

Zawiadomienie telefoniczne będzie skuteczne w dniu, w którym odbyła się rozmowa telefoniczna z ubezpieczonym, jeśli spełnione są warunki:

 • ubezpieczony zostanie uprzedzony, że rozmowa jest nagrywana i wyrazi zgodę na jej nagrywanie, i
 • rozmowa (zawiadomienie) została faktycznie zarejestrowana (a zatem istnieje możliwość późniejszego odtworzenia rozmowy).

Powyższe wymogi muszą być spełnione także wtedy, gdy telefonicznego zawiadomienia dokonuje pracodawca.

 1. Zawiadomienie mailowe

Dokonanie zawiadomienia drogą mailową będzie skuteczne wówczas gdy ZUS (lub pracodawca) otrzyma potwierdzenie otrzymania wiadomości przez ubezpieczonego.

PODSTAWA PRAWNA:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.