reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Umowy zlecenia 2017 - najważniejsze zmiany

Umowy zlecenia 2017 - najważniejsze zmiany

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące umów zlecenia. Jak ewidencjonować godziny świadczenia usług? Jakie umowy nie podlegają minimum?

Sprawdź wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Ile ma zarabiać zleceniobiorca po 1 stycznia 2017 r.

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2017 r. nie było żadnych regulacji ograniczających wynagrodzenia wypłacane osobom na umowach cywilnoprawnych – to strony decydowały zatem o wysokości wynagrodzenia, terminie jego wypłaty itd. Uwzględniając, że zleceniodawca jest zazwyczaj silniejszą stroną umowy, mógł on narzucać rozwiązania korzystniejsze dla siebie – np. ustalając wynagrodzenie na bardzo niskim poziomie.

Ustawodawca postanowił zmienić ten stan rzeczy i wprowadził z początkiem 2017 r. minimalne wynagrodzenie u zleceniobiorców. W odróżnieniu od stosunku pracy nie mogło to być jednak wynagrodzenie miesięczne – zleceniobiorcy nie mają bowiem normatywu czasu pracy. Często się zdarza, że świadczą oni swoje usługi w bardzo małym wymiarze. Dlatego też ustawodawca musiał wybrać inne rozwiązanie – minimalną stawkę godzinową (w 2017 r. wynosi ono 13 zł/godz.). Ciekawostką jest to, że jest ona wyższa niż u pracowników.

Polecamy książkę: Dokumentacja kadrowa. Wzory dokumentów i wyjaśnienia

Stosunek pracy – minimalne wynagrodzenie:

2000 zł/miesiąc (11,90 zł za godzinę przy 168 godzinach pracy w miesiącu)

Umowy-zlecenia – minimalne wynagrodzenie:

13 zł/godzinę ( 2184 zł za 168 godzin pracy w miesiącu)

O CO PRZEDSIĘBIORCY PYTAJĄ NA SZKOLENIACH

1. Jak wynagradzać zleceniobiorców w 2017 r.? Czy w umowach z nimi trzeba stosować stawkę godzinową?

Ustawodawca nie narzuca formy wynagradzania zleceniobiorców. Tym samym można ich wynagradzać w dowolny sposób. Wciąż dopuszczalne jest wynagradzanie akordowe, prowizyjne, miesięczne czy po prostu kwotowe.

2. W ustawie jest stawka 12 zł na godzinę. Dlaczego zatem od stycznia stosuje się 13 zł?

Ustawodawca ustalił w przypadku zlecenia minimalną stawkę godzinową na poziomie 12 zł na godzinę, ale jednocześnie postanowił, że kwota ta zostanie zwaloryzowana przed dniem jej wejścia w życie. Działanie takie należy ocenić negatywnie. Nie sprzyja to przejrzystości prawa, gdy waloryzowana jest kwota, która jeszcze nie obowiązuje, ale ustawodawca ma prawo robić takie rzeczy. W efekcie od 1 stycznia 2017 r. w przypadku umów-zleceń obowiązuje stawka 13 zł na godzinę.

3. Zdarzało się dotychczas, że członkowie stowarzyszenia wykonywali nieodpłatnie umowę-zlecenie na rzecz tego stowarzyszenia. Czy po 31 grudnia 2016 r. jest to wciąż możliwe?

Tak – przepisy mówią, że wynagrodzenie nie może być ustalone na niższym poziomie niż 13 zł za godzinę. Nie ma natomiast zapisu, że wynagrodzenie musi być wypłacane! Jest to szczególnie istotne dla takich podmiotów, jak stowarzyszenia czy izby gospodarcze. Istotne jest przy tym, że zgodnie z art. 735 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.; dalej: k.c.), jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, to za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się co do wysokości wynagrodzenia, to należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. Oznacza to, że zasadniczo fakt zawarcia umowy nieodpłatnej musi wynikać wprost z tej umowy.

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5 października 2016 r.

Regulacją dotyczącą stosowania minimalnej stawki godzinowej objęte zostały określone umowy-zlecenia (art. 734 k.c.) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). Przepisy kodeksu cywilnego, określające zasady kształtowania takich stosunków prawnych, dopuszczają możliwość zawierania również umów nieodpłatnych. Cechą charakterystyczną umowy-zlecenia jest to, że może ona być – zależnie od woli stron – umową odpłatną lub nieodpłatną; odpłatność nie stanowi istotnego elementu treści tej umowy. W świetle art. 735 par. 1 k.c. zasadą jest jednak odpłatność zlecenia. Zleceniobiorcy należy się stosowne wynagrodzenie, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Umowa-zlecenie ma charakter nieodpłatny tylko wówczas, gdy z umowy lub z okoliczności wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia. Decydujące znaczenie ma więc w tym zakresie treść umowy oraz okoliczności towarzyszące jej zawarciu. Jednakże, w obu przypadkach, zwłaszcza przy ustalaniu okoliczności o nieodpłatności zlecenia, w istocie decyduje wola przyjmującego zlecenie. Wskazuje na to brzmienie przepisu zakładającego nieodpłatność zlecenia, gdy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. A co w przypadku miesiąca, w którym zleceniobiorca w ogóle nie świadczył swoich usług?

W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc należy dokonywać wypłat miesięcznych co najmniej w kwocie:

- liczba godzin x 13 zł = minimalne wynagrodzenie za dany miesiąc

Gdy w danym miesiącu zleceniobiorca nie wykonywał usług, wynagrodzenie wynosi 0 zł (0 x 13 zł = 0).

5. Zdarza nam się zawierać umowy zlecenia, które są wykonywane trzy razy po godzinie w odstępie trzech tygodni lub więcej. Może się więc tak zdarzyć, że pierwsza godzina będzie wykonana w styczniu, druga w lutym, a trzecia w marcu. Ile trzeba dokonać płatności?

Skoro umowa zawarta jest na okres dłuższy niż miesiąc, to należy dokonać wypłaty co najmniej raz w miesiącu. W praktyce oznacza to trzy płatności.

6. Zawarliśmy umowę-zlecenie na czas dłuższy niż miesiąc. Oznacza to, że płatności należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu. Czy musimy płacić w danym miesiącu za ten miesiąc, czy możemy dokonywać płatności w miesiącu następnym?

Ustawodawca wprowadził jedynie konieczność comiesięcznej wypłaty. Nie określił natomiast terminu wypłaty. Dlatego też należy dopuścić możliwość wypłaty za dany miesiąc zarówno w tym miesiącu, jak i w następnym. Co istotne, dokonując wypłaty w miesiącu następnym, nie trzeba trzymać się 10. dnia miesiąca – wypłata w tym terminie dotyczy bowiem wyłącznie stosunku pracy. Duża zwłoka w wypłacie może jednak być kwestionowana przez PIP, która będzie kontrolowała spełnianie wymogów ustawowych w zakresie minimalnego wynagrodzenia u zleceniobiorców.

7. Zatrudniamy zleceniobiorców, ustalając ich wynagrodzenie akordowo. Czy musimy coś zmienić w 2017 r.?

Nie trzeba niczego zmieniać w konstrukcji umów. Wciąż można wynagradzać zleceniobiorców akordowo. Ważne tylko, żeby po przeliczeniu na godziny wyszła kwota nie niższa niż 13 zł. Ustawodawca w najmniejszym stopniu nie narzuca bowiem sposobu ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy, a jedynie wskazuje, że w ciągu godziny zleceniobiorca nie może zarobić mniej niż 13 zł. Ustalając stawkę akordową, należy przyjąć taką kwotę, żeby zleceniobiorca mógł osiągnąć co najmniej 13 zł na godzinę. Gdyby warunku tego nie udało się spełnić – zleceniobiorcy przysługuje wyrównanie.

Polecamy: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

8. Jak postąpić w przypadku wadliwego wykonania usług przez zleceniobiorcę? Czy mimo wadliwości usług należy wypłacić wynagrodzenie?

Niestety przepisy nic nie mówią na ten temat. Oczywiste jest jednak, że wynagrodzenie jest należne w przypadku poprawnego wykonania umowy. Jeżeli zatem zleceniobiorca świadczył usługi przez 130 godzin, ale przez 30 wadliwie, należy mu wypłacić co najmniej 1300 zł. Jeżeli jednak zleceniobiorca usunąłby wady – należy mu się wynagrodzenie za pełne 130 godzin, czyli 1690 zł. Za czas usuwania usterek wynagrodzenie nie powinno być wypłacone. Brak odpowiednich przepisów w tym zakresie powoduje jednak, że można mieć wątpliwości co do takiego postępowania. Warto jednak zadbać, żeby w umowie znalazł się odpowiedni zapis, dający możliwość dokonania pomniejszenia oraz niepłacenia za czas potrzebny na poprawki.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Aktualizacja: 15.11.2017

Eksperci:

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Paweł Ziółkowski

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Zdjęcia

Umowy zlecenia 2017 - najważniejsze zmiany/fot.shutterstock
Umowy zlecenia 2017 - najważniejsze zmiany/fot.shutterstock

Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama