| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Wynagrodzenie minimalne > Minimalna stawka godzinowa 2018

Minimalna stawka godzinowa 2018

12 września 2017 roku, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące wyższego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wyższej minimalnej stawki godzinowej. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

Na forum Rady Dialogu Społecznego, w określonym terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2018 roku. Dlatego też, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) - Rada Ministrów zobowiązana była ustalić w. w wysokości do dnia 15 września roku bieżącego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2018 roku, wynosić będzie 2100 zł brutto, co oznacza, że po odliczeniu wszystkich składek, do ręki otrzymamy 1530 zł netto.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrośnie również minimalna stawka godzinowa.

Ile wynosić będzie minimalna stawka godzinowa?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej, uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli więc minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 roku wynosić będzie 2100 zł, to minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 13,70 zł.

Kogo obejmuje stawka godzinowa?

Minimalną stawkę godzinową, stosuje się do umowy zlecenia (art. 734 KC), oraz umowy o świadczenie usług (art. 750 KC).

Zgodnie z art. 8b pkt.1 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

,,W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia’’ [( art. 8b pkt.2 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 10 października 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679)]

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Zleceniodawcą lub świadczeniobiorcą jest:

- osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej;

- samozatrudniony, czyli osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą jednoosobową i samodzielnie wykonują zadania, które wynikają z umowy.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do osób samozatrudnionych, wykonujących działalność gospodarczą, która zarejestrowana jest: w Polsce, państwie nienależącym do UE, państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umów, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest ustalane wyłącznie według zasad obowiązujących w systemie prowizyjnym oraz określone umowy o świadczenie usług dot. sprawowanej osobiście, ciągłej całodobowej opieki nad grupą osób bądź osobami.

Kara za nieprzestrzeganie minimalnej stawki godzinowej

W przypadku nieprzestrzegania przez zleceniodawcę minimalnej stawki godzinowej - kara grzywny wynosi od 1 000 zł do 30 000 zł.

Ochrona wynagrodzenia

 Należy pamiętać, że wynagrodzenie, podlega szczególnej ochronie:

- wypłata ma nastąpić w formie pieniężnej w regularnych odstępach czasu;

- wynagrodzenie podlega ochronie przed egzekucją na zasadach, które określone są w art. 833 KPC;

- obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, a także przeniesienia wynagrodzenia na inną osobę.

Źródło:

- Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »