reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia

Możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia

Kodeks cywilny przyznaje prawo do wypowiedzenia umowy zlecenia zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Powyższą kwestię reguluje art. 746 k.c.

Wypowiedzenie umowy wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc). Strony mają pewną swobodę w kształtowaniu prawa wypowiedzenia w umowie. W szczególności strony mogą określić termin wypowiedzenia, czy wskazać możliwość wypowiedzenia umowy od zaistnienia określonych przyczyn.

Należy jednak pamiętać, że nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów (art. 746 § 3 k.c.). Art. 746 k.c. został szczegółowy wyjaśniony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 24 sierpnia 2012 r., I ACa 67/12, wskazał, że: „Wynikająca z art. 3531 k.c. swoboda kontraktowania dopuszcza możliwość określenia w umowie i terminów, i sposobów ustania umowy. Takie postanowienia umowne stanowią modyfikację, a w istocie ograniczenie, wolą stron, ale w zgodzie z przepisami, uprawnień dającego zlecenie wynikających dlań ze zdania pierwszego § 1 art. 746 k.c. i takie modyfikacje są równoznaczne ze zrzeczeniem się możliwości wypowiedzenia zlecenia w każdym czasie. Paragraf trzeci art. 746 dotyczy czego innego. Stanowi, że z góry nie można się zrzec uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów, czyli wyklucza rezygnację, z góry, z wypowiedzenia umowy w jednym wypadku - gdy są ważne ku temu powody. Tylko wówczas zrzeczenie będzie nieważne. To uregulowanie nie ma więc związku z dopuszczalnością wprowadzenia do umowy terminów wypowiedzenia tej umowy z powodów ważnych, nieważnych, jakichkolwiek czy też bez przyczyn”.

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Ustawodawca różnicuje także odpowiedzialność, którą może ponieść zleceniodawca lub zleceniobiorca. Zgodnie z art. 746 § 1, zleceniodawca ma obowiązek zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Co więcej, w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Zleceniobiorca zaś, w przypadku odpłatnego zlecenia, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zobowiązany jest do naprawienia szkody.

Kodeks nie wymaga zachowania formy szczególnej przy składaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Zastosowanie znajdzie art. 60 k.c., który stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.

Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej, to wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę (art. 77 § 2 k.c.).

W przypadku, gdy umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem (art. 77 § 3 k.c.).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 308), dalej jako: „k.c.”.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Autor: Izabela Kultys - aplikant radcowski, Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Bernatowicz Komorniczak Mazur sp.p.

Zobacz serwis: Wynagrodzenia

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Ręczkowska

Specjalista w zakresie księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama