Kategorie

Obowiązek przesłania informacji podatkowych za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

Tomasz Król
Ekspert podatkowy
Obowiązek przesłania informacji podatkowych za 2018 r. do końca stycznia 2019 r./fot.Shutterstock
fot.Shutterstock
Informacje podatkowe za 2018 r. np. PIT-8C, PIT-11 należy przekazać urzędom skarbowym do końca stycznia 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników mają obowiązek przesyłania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną.

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

Nowelizacja przepisów ustawy o pdof istotnych dla pracodawców wchodzi w życie w dwóch terminach: 1 stycznia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.

Termin przekazania informacji podatkowych skrócony o 1 miesiąc

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji podatkowych za 2018 r. (np. PIT-8CPIT-11) muszą przekazać je urzędowi skarbowemu w terminie skróconym o 1 miesiąc, tj. do końca stycznia 2019 r. Z uzasadnienia projektu ustawy nowelizacyjnej w sprawie skrócenia terminu na przekazanie informacji podatkowych wynika, że skrócenie terminu przesyłania informacji do naczelnika urzędu skarbowego podyktowane jest tym, że pozwoli na sporządzenie i udostępnienie podatnikom w jak najwcześniejszym terminie zeznań podatkowych. Podatnicy oczekują od organów podatkowych jak najszybszego zwrotu nadpłaty podatku. Sporządzenie przez organy podatkowe zeznań podatkowych dla podatników wymaga posiadania wszystkich informacji o przychodach przez nich uzyskanych w roku, za który sporządzane będzie zeznanie. Bez ww. informacji nie będzie możliwości ich wygenerowania. Przed sporządzeniem takiego zeznania dane z informacji złożonych przez płatników muszą zostać: wprowadzone do systemów informatycznych, zweryfikowane pod względem ich poprawności oraz zatwierdzone. Do przygotowania zeznań podatkowych przez organy podatkowe niezbędne będzie automatyczne przetworzenie olbrzymiej ilości danych wynikających z informacji złożonych przez płatników, znajdujących się w rejestrach Szefa KAS oraz pozyskanych z rejestrów administracji publicznej.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie roczne, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa KAS, w tym informacje (art. 1 pkt 21 ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw):

 • zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach podatkowych,
 • zaliczkach wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika.

>>> Wynagrodzenia w NBP kontra pensje w bankach. Gdzie menedżerowie zarabiają lepiej?

Aby organy podatkowe dotrzymały terminu 15 lutego, muszą otrzymać informacje od płatników do końca stycznia. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca ujednolicił terminy przesyłania deklaracji i informacji, zamieszczając je w jednym przepisie. Terminu na składanie poszczególnych informacji podatkowych nie znajdziemy już w kilku przepisach ustawy o pdof. Jest to zdecydowane uproszczenie. Płatnicy przesyłają informacje (art. 1 pkt 14 ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychoraz niektórych innych ustaw):

 • urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
 • podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem ww. terminów obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji upływa nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2019 r., ale na mocy przepisów przejściowych mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. (art. 8 ust. 2 ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw).

Informacje podatkowe za 2018 r. należy przekazać urzędom skarbowym do końca stycznia 2019 r.

Informacje i deklaracje wyłącznie w formie elektronicznej

Po 31 grudnia 2018 r. wszyscy płatnicy, także zobowiązani do sporządzenia informacji za nie więcej niż 5 podatników, mają obowiązek przesyłania tych dokumentów (np. PIT-8CPIT-11) organom podatkowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie oświadczenia o stosowaniu kosztów autorskich

Od 1 stycznia 2019 r. oświadczenie pracownika uzyskującego przychody z praw autorskich o zaprzestaniu naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów pracodawca musi zastosować od miesiąca złożenia takiego oświadczenia. W przypadku braku takiej możliwości oświadczenie uzyskuje ważność od następnego miesiąca. Analogiczna zmiana w zakresie momentu uwzględniania oświadczenia dotyczy dyspozycji pracownika o zaprzestaniu naliczania kwoty zmniejszającej podatek (zob. Oświadczenie o zaprzestaniu naliczania kwoty zmniejszającej podatek).

Rozliczenie przekroczenia I progu podatkowego według dwóch stawek podatku

Od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca zmieni sposób pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli w danym miesiącu dochód pracownika przekroczył I próg podatkowy (obecnie 85 528 zł). Przed nowelizacją dopiero dochód za następne miesiące przypadające po miesiącu przekroczenia I progu podatkowego był objęty stawką 32%. Po nowelizacji w miesiącu przekroczenia zaliczka będzie pobierana według dwóch stawek, tj. w wysokości 18% od tej części dochodu, która nie przekroczyła 85 528 zł, oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Załóżmy, że w marcu 2020 r. pracownik przekroczył I próg podatkowy. Na potrzeby tego przykładu przyjmijmy, iż jest to kwota 85 528 zł, a stawki podatku wynoszą 18% i 32%. Łączny dochód (podstawa opodatkowania) pracownika w tym miesiącu wyniósł 7200 zł. Od dochodu w marcu 2020 r. w wysokości 1700 zł (narastająco od stycznia 2020 r. pracownik osiągnął dochód w kwocie 83 828) płatnik naliczy 18% podatek, natomiast od 5500 zł - 32% podatek.

Oświadczenie o zaprzestaniu naliczania kwoty zmniejszającej podatek

Od 1 stycznia 2020 r. oświadczenie pracownika o niestosowanie przy poborze zaliczek pomniejszenia o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek pracodawca będzie musiał uwzględnić w miesiącu jego otrzymania. Jeżeli w tym miesiącu pracodawca nie będzie miał możliwości pobrania zaliczki z uwzględnieniem oświadczenia pracownika, musi to zrobić w następnym miesiącu. Przed nowelizacją zakład pracy mógł uwzględnić oświadczenie pracownika od następnego miesiąca po miesiącu jego złożenia.

PODSTAWA PRAWNA:

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?