reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podatki > Obowiązek przesłania informacji podatkowych za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

Obowiązek przesłania informacji podatkowych za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

Informacje podatkowe za 2018 r. np. PIT-8C, PIT-11 należy przekazać urzędom skarbowym do końca stycznia 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników mają obowiązek przesyłania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną.

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

Nowelizacja przepisów ustawy o pdof istotnych dla pracodawców wchodzi w życie w dwóch terminach: 1 stycznia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.

Termin przekazania informacji podatkowych skrócony o 1 miesiąc

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji podatkowych za 2018 r. (np. PIT-8CPIT-11) muszą przekazać je urzędowi skarbowemu w terminie skróconym o 1 miesiąc, tj. do końca stycznia 2019 r. Z uzasadnienia projektu ustawy nowelizacyjnej w sprawie skrócenia terminu na przekazanie informacji podatkowych wynika, że skrócenie terminu przesyłania informacji do naczelnika urzędu skarbowego podyktowane jest tym, że pozwoli na sporządzenie i udostępnienie podatnikom w jak najwcześniejszym terminie zeznań podatkowych. Podatnicy oczekują od organów podatkowych jak najszybszego zwrotu nadpłaty podatku. Sporządzenie przez organy podatkowe zeznań podatkowych dla podatników wymaga posiadania wszystkich informacji o przychodach przez nich uzyskanych w roku, za który sporządzane będzie zeznanie. Bez ww. informacji nie będzie możliwości ich wygenerowania. Przed sporządzeniem takiego zeznania dane z informacji złożonych przez płatników muszą zostać: wprowadzone do systemów informatycznych, zweryfikowane pod względem ich poprawności oraz zatwierdzone. Do przygotowania zeznań podatkowych przez organy podatkowe niezbędne będzie automatyczne przetworzenie olbrzymiej ilości danych wynikających z informacji złożonych przez płatników, znajdujących się w rejestrach Szefa KAS oraz pozyskanych z rejestrów administracji publicznej.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznanie roczne, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa KAS, w tym informacje (art. 1 pkt 21 ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw):

  • zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach podatkowych,
  • zaliczkach wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika.

>>> Wynagrodzenia w NBP kontra pensje w bankach. Gdzie menedżerowie zarabiają lepiej?

Aby organy podatkowe dotrzymały terminu 15 lutego, muszą otrzymać informacje od płatników do końca stycznia. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca ujednolicił terminy przesyłania deklaracji i informacji, zamieszczając je w jednym przepisie. Terminu na składanie poszczególnych informacji podatkowych nie znajdziemy już w kilku przepisach ustawy o pdof. Jest to zdecydowane uproszczenie. Płatnicy przesyłają informacje (art. 1 pkt 14 ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychoraz niektórych innych ustaw):

  • urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
  • podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem ww. terminów obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji upływa nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2019 r., ale na mocy przepisów przejściowych mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. (art. 8 ust. 2 ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw).

Informacje podatkowe za 2018 r. należy przekazać urzędom skarbowym do końca stycznia 2019 r.

Informacje i deklaracje wyłącznie w formie elektronicznej

Po 31 grudnia 2018 r. wszyscy płatnicy, także zobowiązani do sporządzenia informacji za nie więcej niż 5 podatników, mają obowiązek przesyłania tych dokumentów (np. PIT-8CPIT-11) organom podatkowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie oświadczenia o stosowaniu kosztów autorskich

Od 1 stycznia 2019 r. oświadczenie pracownika uzyskującego przychody z praw autorskich o zaprzestaniu naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów pracodawca musi zastosować od miesiąca złożenia takiego oświadczenia. W przypadku braku takiej możliwości oświadczenie uzyskuje ważność od następnego miesiąca. Analogiczna zmiana w zakresie momentu uwzględniania oświadczenia dotyczy dyspozycji pracownika o zaprzestaniu naliczania kwoty zmniejszającej podatek (zob. Oświadczenie o zaprzestaniu naliczania kwoty zmniejszającej podatek).

Rozliczenie przekroczenia I progu podatkowego według dwóch stawek podatku

Od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca zmieni sposób pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli w danym miesiącu dochód pracownika przekroczył I próg podatkowy (obecnie 85 528 zł). Przed nowelizacją dopiero dochód za następne miesiące przypadające po miesiącu przekroczenia I progu podatkowego był objęty stawką 32%. Po nowelizacji w miesiącu przekroczenia zaliczka będzie pobierana według dwóch stawek, tj. w wysokości 18% od tej części dochodu, która nie przekroczyła 85 528 zł, oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Załóżmy, że w marcu 2020 r. pracownik przekroczył I próg podatkowy. Na potrzeby tego przykładu przyjmijmy, iż jest to kwota 85 528 zł, a stawki podatku wynoszą 18% i 32%. Łączny dochód (podstawa opodatkowania) pracownika w tym miesiącu wyniósł 7200 zł. Od dochodu w marcu 2020 r. w wysokości 1700 zł (narastająco od stycznia 2020 r. pracownik osiągnął dochód w kwocie 83 828) płatnik naliczy 18% podatek, natomiast od 5500 zł - 32% podatek.

Oświadczenie o zaprzestaniu naliczania kwoty zmniejszającej podatek

Od 1 stycznia 2020 r. oświadczenie pracownika o niestosowanie przy poborze zaliczek pomniejszenia o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek pracodawca będzie musiał uwzględnić w miesiącu jego otrzymania. Jeżeli w tym miesiącu pracodawca nie będzie miał możliwości pobrania zaliczki z uwzględnieniem oświadczenia pracownika, musi to zrobić w następnym miesiącu. Przed nowelizacją zakład pracy mógł uwzględnić oświadczenie pracownika od następnego miesiąca po miesiącu jego złożenia.

PODSTAWA PRAWNA:

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym, trener, autor kilkuset publikacji fachowych

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia

Obowiązek przesłania informacji podatkowych za 2018 r. do końca stycznia 2019 r./fot.Shutterstock
Obowiązek przesłania informacji podatkowych za 2018 r. do końca stycznia 2019 r./fot.Shutterstock

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama