| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podatki > Karta przedpłacona na święta dla zleceniobiorcy z ZFŚS a podatek

Karta przedpłacona na święta dla zleceniobiorcy z ZFŚS a podatek

Z okazji świąt pracownicy i zleceniobiorcy otrzymali karty przedpłacone sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy karta przedpłacona podlega opodatkowaniu?

Problem

Z okazji świąt Bożego Narodzenia będziemy przyznawać pracownikom i stale współpracującym z nami zleceniobiorcom karty przedpłacone doładowane kwotą nie wyższą niż 380 zł. Tego rodzaju świadczenia oferujemy uprawnionym osobom raz w roku. Karty zostaną sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy zleceniobiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku z tytułu otrzymanego wsparcia z funduszu?

Rada

Nie. Wartość kart przyznanych zleceniobiorcom jest opodatkowana w pełnej wysokości. Nie ma tu znaczenia, że udzielone w ten sposób świadczenie z zfśs nie przekracza 380 zł. Ze zwolnienia podatkowego będą mogli skorzystać tylko Państwa pracownicy. Szczegóły w uzasadnieniu.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2018

Uzasadnienie

Państwa zleceniobiorcy nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku z tytułu przekazanych im kart przedpłaconych sfinansowanych z zfśs, ponieważ nie są pracownikami w rozumieniu ustawy o pdof. Za pracownika, który mógłby skorzystać z tego zwolnienia, uważa się bowiem osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). Zatem wartość kart należy uwzględnić w podstawie opodatkowania w pełnej wysokości (jako przychód zleceniobiorców z działalności wykonywanej osobiście) (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof). Natomiast wartości kart nie trzeba doliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie ma w tym zakresie limitu kwoty zwolnionej z tych składek.

Załóżmy, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznała zleceniobiorcy na początku grudnia 2017 r. kartę przedpłaconą na kwotę 300 zł. Spółka wypłaca zleceniobiorcom wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Za listopad 2017 r. osoba ta osiągnęła przychód z tytułu zawartej umowy w wysokości 3000 zł brutto. Zleceniobiorca jest zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz opłaca dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Rozliczenie jego wynagrodzenia za listopad będzie następujące:

Lp.

Pozycja na liście płac

Wysokość (zł)

1.

Wynagrodzenie

3000,00

2.

Karta przedpłacona sfinansowana z zfśs

300,00

3.

Przychód (poz. 1 + poz. 2)

3300,00

4.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poz. 1)

3000,00

5.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (poz. 1)

3000,00

6.

Składka na ubezpieczenie emerytalne (poz. 4 x 9,76%)

292,80

7.

Składka na ubezpieczenie rentowe (poz. 4 x 1,5%)

45,00

8.

Składka na ubezpieczenie chorobowe (poz. 4 x 2,45%)

73,50

9.

Suma składek (poz. 6 + poz. 7 + poz. 8)

411,30

10.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 4 - poz. 9)

2588,70

11.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

  1. do przekazania do ZUS (poz. 10 x 9%)

  2. do odliczenia od podatku (poz. 10 x 7,75%)

232,98

200,62

12.

Koszty uzyskania przychodu [(poz. 3 - poz. 9) x 20%]

577,74

13.

Podstawa opodatkowania (poz. 3 - poz. 9 - poz. 12)

2311,00

14.

Podatek (poz. 13 x 18%)

415,98

15.

Zaliczka na podatek do przekazania do US (poz. 14 - poz. 11 lit. b)

215,00

16.

Do wypłaty (poz. 1 - poz. 9 - poz. 11 lit. a - poz. 15)

2140,72

Natomiast Państwa pracownicy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku z tytułu przyznanych im kart przedpłaconych. Warunkiem skorzystania z ulgi w opłacaniu podatku, oprócz statusu pracownika, jest:

  • sfinansowanie świadczenia w całości z zfśs lub funduszy związków zawodowych oraz
  • pieniężny lub rzeczowy (z wyjątkiem bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi) charakter przyznanych świadczeń, oraz
  • wysokość świadczeń nieprzekraczająca w roku podatkowym 380 zł.

Karta przedpłacona jest uznana za świadczenie pieniężne. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 8 października 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-1019/15-2/PP), w której zaakceptował stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do zwolnienia z podatku tego rodzaju świadczeń.

MF

(…) karta przedpłacona stanowi świadczenie pieniężne. Jednocześnie, w odróżnieniu od bonu, talonu czy też innego znaku uprawniającego do wymiany na towary lub usługi, karta przedpłacona nie podlega wymianie (zwrotowi) w momencie otrzymania/zakupu towarów lub usług. Ponadto, posiadanie karty przedpłaconej nie obliguje do zakupu towarów lub usług za całą kwotę środków pieniężnych znajdujących się na karcie. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, karty przedpłaconej nie można utożsamiać z bonem lub talonem lub też innym znakiem uprawniającym do wymiany na towar czy usługę, gdyż stanowi ona swego rodzaju środek/instrument dostępu do określonych wartości pieniężnych, co finalnie umożliwia regulowanie zobowiązań pieniężnych.

PODSTAWA PRAWNA:

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

specjalista z zakresu kadr i płac, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale kadrowo-płacowym, ekonomistka, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia

Karta przedpłacona na święta dla zleceniobiorcy z ZFŚS a podatek/fot. Fotolia
Karta przedpłacona na święta dla zleceniobiorcy z ZFŚS a podatek/fot. Fotolia

INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »