Kategorie

Czy mogę zaufać PPK?

Anna Wijkowska
radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.
Czy mogę zaufać PPK? / fot. Shutterstock
Czy mogę zaufać PPK? / fot. Shutterstock
Pracownicze Plany Kapitałowe są jedynym dostępnym na polskim rynku programem długoterminowego oszczędzania, konstrukcja którego stanowi wyraz szczególnej dbałości państwa o bezpieczeństwo finansowe Polaków. Przy tym są całkowicie dobrowolne dla pracowników, a prywatność ich oszczędności w PPK została ustawowo zagwarantowana. Czy zatem PPK zasługują na zaufanie?

Liczby najlepszym dowodem wiarygodności

Pracownicy największych firm już oszczędzają w PPK. Zgromadzili na swoich rachunkach PPK ponad 1,6 mld zł. W tym 48% aktywów pochodzi z wpłat pracowników, 36% z wpłat pracodawców, a 16% z dopłat państwa.

Aktualnie wdrażanie PPK trwa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jesienią 2020 roku oszczędzanie w PPK będzie dostępne dla 3,7 mln pracujących w ponad 75 tys. firm. Ich oszczędności powiększą aktywa w PPK. Od początku 2021 roku PPK będzie dostępne dla kolejnych 5,7 mln pracowników zatrudnionych u najmniejszych pracodawców oraz w sektorze publicznym.

Polecamy: Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

Ponadto, zgodnie z danymi z okresu od 1 do 21 lipca 2020 r., stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK wynoszą od 1.40 % (dla FZD 2025 – narastająco 4,16%) do 4,29% (dla FZD 2055 – narastająco 2,97%). Wszystkie te fundusze odrobiły już straty po spadkach spowodowanych pandemią COVID-19. Pozwala to mieć nadzieję, iż w perspektywie czasowej stopa zwrotu z inwestycji długoterminowych, jakimi są inwestycje w fundusze zdefiniowanej daty, zbliży się do zakładanego poziomu.

Przejrzysta konstrukcja PPK powodem zaufania do PPK

Prosta konstrukcja PPK powoduje, że są nowoczesną, uniwersalną, elastyczną i atrakcyjną formą gromadzenia oszczędności przez osoby aktywne zawodowo w każdym wieku, które dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe. Wzbogacenie polskiego systemu długoterminowego oszczędzania o to rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów np. Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, czy Turcji, w których funkcjonują podobne pracownicze programy oszczędnościowe. Podczas prac nad PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy, po czym dostosowano je do polskich realiów. Decyzje w zakresie zasadniczych założeń systemu PPK zostały podjęte po przeprowadzeniu szczegółowych analiz eksperckich oraz po rozważeniu innych dostępnych rozwiązań.

Reklama

PPK są organizowaną przez pracodawców dla swoich pracowników możliwością gromadzenia oszczędności, która jest aktywnie wspierana przez państwo. Oszczędności gromadzone w ramach PPK są lokowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty, które dostosowują poziom ryzyka inwestycyjnego do wieku uczestnika PPK. To oznacza, że pracownik biorący udział w programie jest automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków. W ten sposób, im bardziej uczestnik PPK zbliża się do 60 roku życia, tym większa część jego środków jest inwestowana w instrumenty o charakterze dłużnym czyli np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe lub inne zbywalne papiery wartościowe, a coraz mniejsza część w instrumenty o charakterze udziałowym, takie jak np. akcje, prawa poboru, czy tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania. Udział poszczególnych klas aktywów decyduje o bezpieczeństwie gromadzonych środków.

Po osiągnięciu 60 roku życia przez uczestnika PPK, maksymalnie 15% jego aktywów jest inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, a minimum 85% w instrumenty o charakterze dłużnym. Tym samym środki uczestników, którzy zbliżają się do końca aktywności zawodowej, ulokowane są w najbezpieczniejsze instrumenty. Ustawowe regulacje dotyczące PPK szczegółowo określają przy tym zasady polityki inwestycyjnej funduszy zdefiniowanej daty, wskazując m.in. limity inwestycyjne, jak również limity kosztów związanych z zarządzaniem aktywami.

Reklama

PPK oparte zostały o tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych. Dotyczy on pracowników do 55 roku życia. Każdy pracownik indywidualnie może zrezygnować z oszczędzania. Starsi pracownicy zapisywani są do PPK na ich wniosek. Uczestnicy PPK posiadają możliwość indywidualnego decydowania również o wysokości finansowanych przez siebie wpłat, przy czym decydując się na oszczędzanie w PPK, finansują wpłaty w wysokości minimum 2% swojego wynagrodzenia, maksymalnie do 4% (w przypadku pracowników zarabiających nie więcej niż 120%  minimalnego wynagrodzenia możliwe jest wpłacanie do PPK minimum 0,5% wynagrodzenia). Co istotne, zgromadzone na rachunkach PPK środki pozostają stale w dyspozycji uczestników PPK, którzy posiadają możliwość bieżącego monitorowania ich wysokości, a nawet wycofania ich z rachunku.

Wynagrodzenie za zarządzanie PPK pobierane przez instytucje finansowe jest uzależnione od wysokości aktywów netto funduszu. Maksymalna wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali roku. Tym samym osiągnięcie jak najlepszych wyników inwestycji leży w interesie podmiotów zarządzających. Wysokość ich wynagrodzenia za zarządzanie zależy bowiem od wartości aktywów netto funduszu, a złe wyniki przekładają się na konsekwencje w postaci niższego wynagrodzenia.

Instytucja finansowa może otrzymać również, po spełnieniu określonych warunków, wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być jednak wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu. Ten rodzaj wynagrodzenia został przewidziany w celu podwyższenia efektywności zarządzania PPK. Należy przy tym zaznaczyć, że wskazane wyżej dopuszczalne maksymalne stawki procentowe wynagrodzenia są znacznie wyższe niż wynagrodzenie rzeczywiście aktualnie pobierane przez instytucje zarządzające PPK. Żadna z instytucji finansowych oferujących PPK nie pobiera aktualnie wynagrodzenia za zarządzanie w dopuszczalnej maksymalnej wysokości. Średnie opłaty za zarządzanie aktualnie pobierane w ramach PPK plasują się na poziomie od 0,30% do 0,43%. 

Przyjęte rozwiązania zapewniają także osobom zatrudnionym wpływ na wybór instytucji, której zostanie powierzone zarządzanie PPK, wdrażanym przez ich pracodawcę, a także umożliwiają uczestnikom PPK wybór funduszu, w którym zostaną ulokowane ich oszczędności – uczestnik PPK może zrezygnować z gromadzenia środków w dedykowanym ze względu na jego wiek funduszu i zdecydować się na ich ulokowanie w funduszu, który odpowiada jego preferencjom. Natomiast sam proces inwestycyjny zgromadzonych aktywów pozostawiony jest instytucjom profesjonalnie zarządzającym funduszami, co stanowi gwarancję najwyższej jakości i racjonalności podejmowanych decyzji inwestycyjnych, które przekładają się na zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczeństwa środków zgromadzonych w PPK.

Istotne dla oszczędzających w PPK zabezpieczenia ustawowe

Specyfika gromadzenia oszczędności w funduszach inwestycyjnych związana jest z ryzykiem. Niemniej, w przypadku funduszy zdefiniowanej daty, w których gromadzone są aktywa w ramach PPK, ryzyko to jest zminimalizowane dzięki przemyślanym rozwiązaniom wdrożonym w tym systemie, stanowiącym optymalną ochronę dla finansów uczestników PPK - począwszy od rygorystycznych warunków, które zobowiązane są spełniać instytucje ubiegające się o dopuszczenie do oferowania zarządzania PPK, aż po ustanowienie nad nimi nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego. Także ustawowe uregulowanie ram polityki inwestycyjnej i określenie limitów kosztów zarządzania PPK, które mogą obciążać aktywa uczestników PPK, stanowi istotny bezpiecznik. Z kolei zapewnienie uczestnikom PPK nieograniczonego dostępu do informacji o bieżącej wysokości środków na rachunku PPK oraz możliwości podejmowania swobodnych decyzji dotyczących m.in. zmiany wysokości wpłat, rezygnacji z ich dokonywania, wycofania środków z PPK, czy zmiany ich alokacji, pozwalają na aktywne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: PFR Portal PPK
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?