REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy mogę zaufać PPK?

Anna Wijkowska
radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.
Czy mogę zaufać PPK? / fot. Shutterstock
Czy mogę zaufać PPK? / fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicze Plany Kapitałowe są jedynym dostępnym na polskim rynku programem długoterminowego oszczędzania, konstrukcja którego stanowi wyraz szczególnej dbałości państwa o bezpieczeństwo finansowe Polaków. Przy tym są całkowicie dobrowolne dla pracowników, a prywatność ich oszczędności w PPK została ustawowo zagwarantowana. Czy zatem PPK zasługują na zaufanie?

Liczby najlepszym dowodem wiarygodności

Pracownicy największych firm już oszczędzają w PPK. Zgromadzili na swoich rachunkach PPK ponad 1,6 mld zł. W tym 48% aktywów pochodzi z wpłat pracowników, 36% z wpłat pracodawców, a 16% z dopłat państwa.

REKLAMA

Autopromocja

Aktualnie wdrażanie PPK trwa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jesienią 2020 roku oszczędzanie w PPK będzie dostępne dla 3,7 mln pracujących w ponad 75 tys. firm. Ich oszczędności powiększą aktywa w PPK. Od początku 2021 roku PPK będzie dostępne dla kolejnych 5,7 mln pracowników zatrudnionych u najmniejszych pracodawców oraz w sektorze publicznym.

Polecamy: Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

Ponadto, zgodnie z danymi z okresu od 1 do 21 lipca 2020 r., stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK wynoszą od 1.40 % (dla FZD 2025 – narastająco 4,16%) do 4,29% (dla FZD 2055 – narastająco 2,97%). Wszystkie te fundusze odrobiły już straty po spadkach spowodowanych pandemią COVID-19. Pozwala to mieć nadzieję, iż w perspektywie czasowej stopa zwrotu z inwestycji długoterminowych, jakimi są inwestycje w fundusze zdefiniowanej daty, zbliży się do zakładanego poziomu.

Przejrzysta konstrukcja PPK powodem zaufania do PPK

Prosta konstrukcja PPK powoduje, że są nowoczesną, uniwersalną, elastyczną i atrakcyjną formą gromadzenia oszczędności przez osoby aktywne zawodowo w każdym wieku, które dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe. Wzbogacenie polskiego systemu długoterminowego oszczędzania o to rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów np. Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, czy Turcji, w których funkcjonują podobne pracownicze programy oszczędnościowe. Podczas prac nad PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy, po czym dostosowano je do polskich realiów. Decyzje w zakresie zasadniczych założeń systemu PPK zostały podjęte po przeprowadzeniu szczegółowych analiz eksperckich oraz po rozważeniu innych dostępnych rozwiązań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PPK są organizowaną przez pracodawców dla swoich pracowników możliwością gromadzenia oszczędności, która jest aktywnie wspierana przez państwo. Oszczędności gromadzone w ramach PPK są lokowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty, które dostosowują poziom ryzyka inwestycyjnego do wieku uczestnika PPK. To oznacza, że pracownik biorący udział w programie jest automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków. W ten sposób, im bardziej uczestnik PPK zbliża się do 60 roku życia, tym większa część jego środków jest inwestowana w instrumenty o charakterze dłużnym czyli np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe lub inne zbywalne papiery wartościowe, a coraz mniejsza część w instrumenty o charakterze udziałowym, takie jak np. akcje, prawa poboru, czy tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania. Udział poszczególnych klas aktywów decyduje o bezpieczeństwie gromadzonych środków.

Po osiągnięciu 60 roku życia przez uczestnika PPK, maksymalnie 15% jego aktywów jest inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, a minimum 85% w instrumenty o charakterze dłużnym. Tym samym środki uczestników, którzy zbliżają się do końca aktywności zawodowej, ulokowane są w najbezpieczniejsze instrumenty. Ustawowe regulacje dotyczące PPK szczegółowo określają przy tym zasady polityki inwestycyjnej funduszy zdefiniowanej daty, wskazując m.in. limity inwestycyjne, jak również limity kosztów związanych z zarządzaniem aktywami.

REKLAMA

PPK oparte zostały o tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych. Dotyczy on pracowników do 55 roku życia. Każdy pracownik indywidualnie może zrezygnować z oszczędzania. Starsi pracownicy zapisywani są do PPK na ich wniosek. Uczestnicy PPK posiadają możliwość indywidualnego decydowania również o wysokości finansowanych przez siebie wpłat, przy czym decydując się na oszczędzanie w PPK, finansują wpłaty w wysokości minimum 2% swojego wynagrodzenia, maksymalnie do 4% (w przypadku pracowników zarabiających nie więcej niż 120%  minimalnego wynagrodzenia możliwe jest wpłacanie do PPK minimum 0,5% wynagrodzenia). Co istotne, zgromadzone na rachunkach PPK środki pozostają stale w dyspozycji uczestników PPK, którzy posiadają możliwość bieżącego monitorowania ich wysokości, a nawet wycofania ich z rachunku.

Wynagrodzenie za zarządzanie PPK pobierane przez instytucje finansowe jest uzależnione od wysokości aktywów netto funduszu. Maksymalna wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali roku. Tym samym osiągnięcie jak najlepszych wyników inwestycji leży w interesie podmiotów zarządzających. Wysokość ich wynagrodzenia za zarządzanie zależy bowiem od wartości aktywów netto funduszu, a złe wyniki przekładają się na konsekwencje w postaci niższego wynagrodzenia.

Instytucja finansowa może otrzymać również, po spełnieniu określonych warunków, wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być jednak wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu. Ten rodzaj wynagrodzenia został przewidziany w celu podwyższenia efektywności zarządzania PPK. Należy przy tym zaznaczyć, że wskazane wyżej dopuszczalne maksymalne stawki procentowe wynagrodzenia są znacznie wyższe niż wynagrodzenie rzeczywiście aktualnie pobierane przez instytucje zarządzające PPK. Żadna z instytucji finansowych oferujących PPK nie pobiera aktualnie wynagrodzenia za zarządzanie w dopuszczalnej maksymalnej wysokości. Średnie opłaty za zarządzanie aktualnie pobierane w ramach PPK plasują się na poziomie od 0,30% do 0,43%. 

Przyjęte rozwiązania zapewniają także osobom zatrudnionym wpływ na wybór instytucji, której zostanie powierzone zarządzanie PPK, wdrażanym przez ich pracodawcę, a także umożliwiają uczestnikom PPK wybór funduszu, w którym zostaną ulokowane ich oszczędności – uczestnik PPK może zrezygnować z gromadzenia środków w dedykowanym ze względu na jego wiek funduszu i zdecydować się na ich ulokowanie w funduszu, który odpowiada jego preferencjom. Natomiast sam proces inwestycyjny zgromadzonych aktywów pozostawiony jest instytucjom profesjonalnie zarządzającym funduszami, co stanowi gwarancję najwyższej jakości i racjonalności podejmowanych decyzji inwestycyjnych, które przekładają się na zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczeństwa środków zgromadzonych w PPK.

Istotne dla oszczędzających w PPK zabezpieczenia ustawowe

Specyfika gromadzenia oszczędności w funduszach inwestycyjnych związana jest z ryzykiem. Niemniej, w przypadku funduszy zdefiniowanej daty, w których gromadzone są aktywa w ramach PPK, ryzyko to jest zminimalizowane dzięki przemyślanym rozwiązaniom wdrożonym w tym systemie, stanowiącym optymalną ochronę dla finansów uczestników PPK - począwszy od rygorystycznych warunków, które zobowiązane są spełniać instytucje ubiegające się o dopuszczenie do oferowania zarządzania PPK, aż po ustanowienie nad nimi nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego. Także ustawowe uregulowanie ram polityki inwestycyjnej i określenie limitów kosztów zarządzania PPK, które mogą obciążać aktywa uczestników PPK, stanowi istotny bezpiecznik. Z kolei zapewnienie uczestnikom PPK nieograniczonego dostępu do informacji o bieżącej wysokości środków na rachunku PPK oraz możliwości podejmowania swobodnych decyzji dotyczących m.in. zmiany wysokości wpłat, rezygnacji z ich dokonywania, wycofania środków z PPK, czy zmiany ich alokacji, pozwalają na aktywne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PFR Portal PPK

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 58 zł, a minimalna stawka godzinowa zwiększy się o 0,40 zł

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrośnie do 28,10 zł.

Czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w umowie o pracę jest konieczna? Od 1 lipca 2024 roku kwota wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto

Wkrótce zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 r. będzie ono wynosić 4300 zł. Czy w związku z tym należy zmienić umowę o pracę z pracownikami wynagradzanymi płacą minimalną?

2417,14 zł świadczenia urlopowego w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat. Jak wystąpić?

Według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe w może być wypłacane przez pracodawców nietworzących ZFŚS i zatrudniających poniżej 50 pracowników. W 2024 r. świadczenie urlopowe wynosi 2417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach pracy.

Pilne! Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. – wzrost o ponad 7 proc. Znamy kwotę!

Rada Ministrów przedstawiła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Zwiększy się minimalna stawka godzinowa.

REKLAMA

Zasiłek chorobowy już nie 80%. L4 w 100% płatne? Jak dla kobiet w ciąży i po wypadkach? Jak przy urlopie wypoczynkowym?

Dużo pytań o nowe zasady wypłaty zasiłku chorobowego. Obietnicą wyborczą rządu było płacenie za „chorobowe” przez ZUS od pierwszego dnia choroby. Odciążyłoby to finanse pracodawców (zwłaszcza mniejszych). Pojawiła się jednak nowa propozycja – płatność zasiłku chorobowego w wysokości wyższej niż obecne 80%.

Młodzi nauczyciele nie mają odpowiednika dodatku stażowego do pensji 1183 zł brutto. 20 000 z nich odeszło z zawodu. Kto w ich miejsce?

Taki dodatek otrzymują nauczyciele z 20-letnim stażem. W 2023 r. szturmem można określić powrót do pracy w szkołach 34 000 nauczycieli (51–60 lat) i 25 000 (61 lat i więcej). W tym samym czasie z zawodu nauczyciela wycofało się 20 000 młodych nauczycieli (prawdopodobnie dotyczy to głównie większych miast). Jednym z powodów jest to, że dyplomowany nauczyciel w średnim wieku ma 20% dodatek do pensji za wysługę lat (stażowy). Odpowiednika tego dodatku (z innego tytułu) w tej wysokości nie ma młody nauczyciel.

Rewolucyjne zmiany w emeryturach ZUS: komu wypłacą raz na kwartał, komu w ogóle bo będzie znów potrzebny staż, by nabyć prawo do świadczenia

Wiadomo, że w ministerstwie rodziny trwają analizy, które mają rozwiązać problem emerytur groszowych. Prawo do świadczenia dla każdego kto zapłacił choć jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne sprawia, że niektóre emerytury ZUS wypłaca w wysokości kilku groszy. Dlaczego skoro ustawa gwarantuje najniższą emeryturę, która obecnie wynosi 1 780,96 zł?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2024 r.

Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie może być z tego powodu poszkodowany finansowo. Dlatego zasadą jest, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Do prawidłowego obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu niezbędne jest ustalenie podstawy wymiaru takiego wynagrodzenia.

REKLAMA

Nowe zasady umów o pracę na okres próbny. Czy poprawiły sytuację pracowników? Ocena eksperta po roku doświadczeń

Dnia 26 kwietnia 2023 r. znaczącemu przemodelowaniu uległy przepisy o umowach na okres próbny, niektóre zasady wykreślono a wiele nowych dodano. Założeniem przy tym była poprawa sytuacji pracowników na okresie próbnym. Czy się to udało? Oceniamy po roku stosowania.

4300 od lipca renty socjalnej? Niekoniecznie! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Wyrównanie i dodatek a nie zrównanie z minimalną

To kpina, narzekają obywatele. Miało być 4300 od lipca renty socjalnej, tj. wyrównanie do minimalnej ale się na to nie zanosi. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Proponują wyrównanie i dodatek a nie zrównanie renty socjalnej z minimalną.

REKLAMA