REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo

Bogusław Nowakowski
Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo. /Fot. ShutterStock
Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo. /Fot. ShutterStock
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawca, ustalając prawo do zasiłku chorobowego, musi znać zasady ustalania okresu zasiłkowego. Wypłacenie zasiłku chorobowego ponad ustawowy okres skutkuje powstaniem nadpłaty zasiłku. Błędne zliczanie do jednego okresu zasiłkowego poszczególnych okresów niezdolności do pracy, w których wystąpiła przerwa, bez dokładnego przeanalizowania przyczyny niezdolności do pracy, może również spowodować skrócenie okresu, przez jaki pracownik ma prawo do zasiłku.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje przez ściśle określony czas, tzw. okres zasiłkowy. Zasiłek przysługuje za każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Autopromocja

Okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. W przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą albo przypada w okresie ciąży, okres zasiłkowy jest dłuższy i zasiłek chorobowy może być wypłacany przez okres do 270 dni. Zasady liczenia obu tych okresów są jednakowe.

Jeśli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą (kod „D” w ZUS ZLA) albo przypada na okres ciąży (kod „B” w ZUS ZLA) i wystąpi bezpośrednio po niezdolności do pracy spowodowanej innymi przyczynami, wówczas nie powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego. Okresy tych nieprzerwanych niezdolności do pracy zlicza się do jednego okresu zasiłkowego. Wówczas zasiłek chorobowy przysługuje przez łączny okres do 270 dni.

Pracownica złamała rękę i z tego powodu była niezdolna do pracy od 3 października 2010 r. do 25 marca 2011 r. (174 dni). Od 26 marca br. pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie w związku z ciążą. Ponieważ w niezdolności do pracy nie było przerwy, okres pobierania zasiłku przypadającego w okresie ciąży i choroby związanej ze złamaniem ręki należy zsumować. Pracownica ma prawo do zasiłku chorobowego przez okres do 270 dni, który wyczerpie się 29 czerwca 2011 r.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W sytuacji gdy niezdolność do pracy z ogólnych przyczyn nastąpi bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą albo przypadającej na okres ciąży, powstaje prawo do 182-dniowego okresu zasiłkowego. W przypadku przekroczenia 182-dniowego okresu zasiłkowego, od dnia przedłożenia zwolnienia lekarskiego niespowodowanego gruźlicą lub nieprzypadającego w okresie ciąży, należy uznać, że został wykorzystany okres zasiłkowy i ubezpieczony może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu gruźlicy od 27 sierpnia 2010 r. do 4 kwietnia br. (221 dni). Od 5 kwietnia br. przedłożył kolejne zwolnienie lekarskie z powodu urazu kręgosłupa. W związku z tym, że niezdolność do pracy od 5 kwietnia nie jest spowodowana gruźlicą, pracownik nie ma prawa do 270-dniowego okresu zasiłkowego. Wobec wyczerpania 221 dni okresu zasiłkowego, należy uznać, że wyczerpał prawo do zasiłku chorobowego. W tej sytuacji może wystąpić z wnioskiem o ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego.

Autopromocja

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2023

Kup książkę:

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2023

Okres zasiłkowy jest okresem, przez jaki pracownik ma prawo nie tylko do zasiłku chorobowego, ale i do wynagrodzenia chorobowego, które przysługuje pracownikom:

 • za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym,
 • za pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym – w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia.

Okresy wliczane do okresu zasiłkowego

Do okresu zasiłkowego należy wliczać okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, tj.:

 • okresy, za które przysługuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów o wynagradzaniu oraz do wynagrodzenia chorobowego przewidzianego w art. 92 Kodeksu pracy,
 • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, bez względu na to, jaka była przyczyna poszczególnych okresów niezdolności,
 • okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Pracownik w wieku 45 lat był niezdolny do pracy z powodu choroby od 2 do 27 lutego br. (26 dni); była to jego pierwsza choroba w tym roku kalendarzowym. Ponownie pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 28 lutego do 10 kwietnia br. (42 dni). Pracownik ma prawo do:

 • wynagrodzenia za czas choroby od 2 lutego do 6 marca br. (33 dni),
 • zasiłku chorobowego od 7 marca do 10 kwietnia br. (35 dni).

Łącznie pracownik wykorzystał 68 dni okresu zasiłkowego (33 dni + 35 dni). Do jednego okresu zasiłkowego należy wliczyć okres wypłaconego wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego.

Do okresu zasiłkowego należy również wliczać okresy niezdolności do pracy, za które pracownik nie ma prawa do świadczeń – przez cały okres lub część okresu – z powodu:

 • odsunięcia od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, jeżeli pracownik nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom,
 • niezdolności do pracy spowodowanej w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu,
 • wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystywania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem,
 • przedłożenia sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego.

Pracownik od 5 stycznia do 4 kwietnia br. (90 dni) przebywał na zwolnieniu lekarskim. Następnie przedłożył kolejne zwolnienie lekarskie od 5 do 27 kwietnia br. (23 dni) z kodem literowym „C”. W związku z tym, że niezdolność do pracy od 5 kwietnia została spowodowana nadużyciem alkoholu (kod „C” w zaświadczeniu ZUS ZLA), pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego za okres pierwszych 5 dni orzeczonej niezdolności do pracy, tj. od 5 do 9 kwietnia br. Mimo że pracownik został pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego, okres ten należy wliczyć do okresu zasiłkowego. Łącznie pracownik wykorzystał od 5 stycznia do 27 kwietnia br. 113 dni okresu zasiłkowego (90 dni + 23 dni).

Okresy niewliczane do okresu zasiłkowego

Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy, w których prawo do zasiłku nie powstało w związku z niespełnieniem warunków do nabycia prawa do zasiłku chorobowego. Do okresu zasiłkowego nie należy wliczać okresów niezdolności do pracy przypadających w okresie:

 • wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby,
 • urlopu bezpłatnego,
 • urlopu wychowawczego,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Pracownica przebywała na urlopie wychowawczym od 6 kwietnia 2009 r. do 5 kwietnia 2011 r. Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby od 25 marca do 21 kwietnia br. (28 dni). Za okres od 25 marca do 5 kwietnia br. wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje, ponieważ niezdolność do pracy przypadała w czasie urlopu wychowawczego. Prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownicy po zakończeniu urlopu wychowawczego, tj. od 6 do 21 kwietnia br. W związku z tym wykorzystała 16 dni okresu zasiłkowego. Do okresu zasiłkowego nie został wliczony okres niezdolności do pracy przypadający w czasie urlopu wychowawczego.

Kiedy liczyć nowy okres zasiłkowy

Przerwa w niezdolności do pracy nie zawsze oznacza, że powstaje prawo do liczenia nowego okresu zasiłkowego. Istotne jest, jak długo trwała przerwa, czy kolejne niezdolności do pracy są ze sobą powiązane i czy w czasie przerwy w zwolnieniach lekarskich pracownik odzyskał zdolność do pracy.

Okres zasiłkowy należy liczyć od początku, jeśli kolejne niezdolności do pracy zostały spowodowane różnymi chorobami, a między nimi wystąpiła przerwa – nawet jednodniowa – w której ubezpieczony był zdolny do pracy.

Jeżeli między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy spowodowanymi różnymi chorobami wystąpi choćby jeden dzień przerwy – okres zasiłkowy należy liczyć od nowa.

Autopromocja

Pracownica chorowała od 26 lipca 2010 r. do 20 stycznia br. (179 dni) w związku z urazem kręgosłupa. 21 stycznia pracownica stawiła się do pracy. Od 28 stycznia br. pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie od ginekologa z kodem „B”. Niezdolność do pracy została spowodowana różnymi schorzeniami, a między nimi wystąpiła przerwa, zatem pracownica od 28 stycznia br. ma prawo do nowego okresu zasiłkowego. Niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, dlatego pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego przez łączny okres nie dłuższy niż 270 dni.

Inaczej jest w przypadku, gdy pracownik po przerwie stanie się niezdolny do pracy z powodu tej samej choroby. Okresu wypłaty zasiłku przed przerwą i po przerwie nie wlicza się do jednego okresu zasiłkowego, jeśli przerwa w zachorowaniu na tę samą chorobę wynosi ponad 60 dni. Wówczas okres zasiłkowy powinien być liczony na nowo. Warunkiem jest jednak, by w czasie tej przerwy pracownik był zdolny do pracy. Jeżeli płatnik zasiłku ma wątpliwości, czy w czasie przerwy w orzeczonej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą (trwającej ponad 60 dni), pracownik odzyskał zdolność do pracy, powinien zasięgnąć opinii lekarza leczącego.

Jeśli z opinii lekarza będzie wynikało, że między okresami orzeczonych niezdolności do pracy ubezpieczony nie odzyskał zdolności do pracy, nie powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego. Mimo przerwy w zwolnieniach wynoszącej ponad 60 dni okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą i po przerwie należy zliczyć do jednego okresu zasiłkowego.

Jeżeli lekarz leczący potwierdzi, że w okresie przerwy ubezpieczony był zdolny do pracy, powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego. W związku z tym okresu niezdolności przypadającej przed przerwą nie należy sumować do jednego okresu zasiłkowego z okresem niezdolności do pracy po przerwie.

Prawo do nowego okresu zasiłkowego powstaje w przypadku przerwy w niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą wynoszącej ponad 60 dni tylko wtedy, gdy jest to przerwa w niezdolności do pracy, a nie przerwa w zwolnieniach lekarskich.

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby (złamanie kości udowej) przez okres 182 dni, tj. od 24 maja do 21 listopada 2010 r. W listopadzie wrócił do pracy. Przedłożył zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy. Ponownie stał się niezdolny do pracy od 25 stycznia br. Złożył zwolnienie lekarskie wydane przez lekarza z tej samej poradni, w której leczył się w poprzednim okresie zasiłkowym. Na prośbę zakładu pracownik przedłożył zaświadczenie lekarza leczącego, z którego wynikało, że obecna niezdolność do pracy jest spowodowana tą samą chorobą, która trwała do 21 listopada 2010 r. Dodatkowo lekarz potwierdził, że w okresie od 22 listopada 2010 r. do 24 stycznia br. pracownik był zdolny do pracy. Ponieważ przerwa w niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą jest dłuższa niż 60 dni (wynosi 64 dni), a z opinii lekarza leczącego wynika, że pracownik w tej przerwie odzyskał zdolność do pracy, nabywa on prawo do nowego okresu zasiłkowego.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. Czy należy zmienić umowę o pracę?

  W przyszłym roku dwa razy zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. do końca roku – 4300 zł. W związku z tym pracodawcy powinni sprawdzić wysokość pensji pracowników. Wynagrodzenie niższe od minimalnego może oznaczać konieczność zmiany umowy o pracę.

  Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy. Obliczyliśmy, ile wynosi w poszczególnych miesiącach 2024 r.

  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek przysługuje za każdą godzinę pracy w nocy, niezależnie od innych należności.

  Odpis na zfśs w 2024 r. Czy podstawą naliczenia będzie przeciętne wynagrodzenie w 2023 r.?

  Odpis na zfśs od lat ustalany był w ustawach okołobudżetowych. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 nie reguluje tej kwestii. Jeśli to się nie zmieni, to pracodawcy ustalą wysokość odpisu według zasad określonych w ustawie o zfśs.

  Zwolnienie lekarskie na urlopie

  Co się dzieje, kiedy pracownik zachoruje w trakcie urlopu? Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy? Jak choroba pracownika wpływa na urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy i bezpłatny?

  REKLAMA

  Kiedy można wziąć urlop w nowej pracy?

  Zmiana pracodawcy w trakcie roku powoduje wątpliwości dotyczące urlopu wypoczynkowego. Po jakim czasie można wziąć urlop w nowej pracy? Od czego zależy, kiedy można skorzystać z urlopu na żądanie?
   

  Wigilia 2023 bez handlu. Które niedziele grudnia będą handlowe. Senat przyjął nowelę dotyczącą handlu w niedziele

  Gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię – to główne założenie ustawy zgłoszonej przez Polskę 2050. Sejm uchwalił ustawę w środę 29 listopada, Senat przyjął ją bez poprawek w czwartek 30 listopada. W 2023 r. niedziele handlowe przed świętami wypadają 10 i 17 grudnia. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.

  Czy 3 grudnia to niedziela handlowa

  Które niedziele grudnia 2023  r. będą niedzielami handlowymi – wciąż trwają nad tym prace legislacyjne w Sejmie i Senacie. Łatwiej odpowiedzieć na pytanie, czy 3 grudnia będzie obowiązywał zakaz handlu. Wyjaśniamy.

  Świąteczne prezenty firmowe a skutki podatkowe

  Prezenty firmowe a skutki podatkowe – w świątecznym czasie nie zapominaj o fiskusie! Koniec roku to tradycyjnie okres, w którym firmy wyrażają wdzięczność swoim pracownikom i partnerom biznesowym. Jak rozliczyć podatek za świąteczne prezenty?

  REKLAMA

  Zatrudnianie cudzoziemców – Kto ma prawo do pracy w Polsce, jakie obowiązki ma pracodawca

  Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tymczasowych zmian w kwestii zatrudniania cudzoziemców – w tym możliwości przedłużenia terminu na złożenie wniosku o zezwolenie pobytowe. Okres ich ważności zakończył się 31 lipca 2023 r. Tym samym do obowiązku pracodawcy należy zweryfikowanie dokumentów posiadanych przez zagranicznych pracowników dotyczących ich pobytu, pod względem legalności i ważności. O co jeszcze należy zadbać przy zatrudnianiu cudzoziemców? 

  Czy w 2024 roku korzystniej będzie wziąć zwolnienie z powodu działania siły wyższej, urlop na żądanie a może urlop opiekuńczy?

  Każde z tych rozwiązań jest do dyspozycji pracownika gdy musi pilnie – lub w miarę pilnie, np. z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym – skorzystać z przerwy w świadczeniu pracy, by zająć się pilnymi sprawami rodzinnymi. Na początku roku arsenał służących do tego dostępnych narzędzi jest teraz dość szeroki, można więc wybierać. Oceniając najkorzystniejsze rozwiązanie warto jednak mieć na względzie choćby: czy i jak za takie wolne jest płacone i jak np. wpływa ono na staż pracy.

  REKLAMA