REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakich okresów nie należy wliczać do okresu zasiłkowego – najczęstsze błędy

Bogusław Nowakowski
Jakich okresów nie należy wliczać do okresu zasiłkowego – najczęstsze błędy
Jakich okresów nie należy wliczać do okresu zasiłkowego – najczęstsze błędy
Fotolia

REKLAMA

Okres, przez który przysługuje zasiłek chorobowy, nazywany jest „okresem zasiłkowym”. Zasiłek chorobowy przysługuje przez czas trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni albo przez 270 dni. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez płatników jest wliczenie do okresu zasiłkowego choroby przypadającej podczas okresu wyczekiwania.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez czas trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. W przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą albo przypada w okresie ciąży, okres zasiłkowy wynosi 270 dni. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez płatników jest wliczenie do okresu zasiłkowego choroby przypadającej podczas okresu wyczekiwania.

Autopromocja

Okres, przez który przysługuje zasiłek chorobowy, nazywany jest „okresem zasiłkowym”. Obejmuje on każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy określony w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Okres ten jest ograniczony w czasie i wynosi 182 dni. Jedynie gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą (kod D na zwolnieniu lekarskim) albo przypada na okres ciąży (kod B na zwolnieniu lekarskim), okres zasiłkowy wynosi 270 dni.

Polecamy produkt: Wielka Księga Prawa Pracy

Do jednego okresu zasiłkowego należy wliczać okresy niezdolności do pracy spowodowane tą samą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi żadna przerwa.

Oznacza to, że do okresu zasiłkowego należy wliczać okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które pracownikowi przysługuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● wynagrodzenie chorobowe (na podstawie art. 92 Kodeksu pracy) oraz

● zasiłek chorobowy.

Do jednego okresu zasiłkowego nie wlicza się tylko nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu choroby. W chorobie może powstać przerwa, ale do jednego okresu zasiłkowego wlicza się również okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni.

Do jednego okresu zasiłkowego należy wliczyć niezdolności do pracy spowodowane różnymi chorobami, jeśli między nimi nie wystąpiła przerwa.

Doliczenie choroby w ramach jednego okresu zasiłkowego za okresy, które nie powinny być sumowane w okresie zasiłkowym, powoduje, że chorująca osoba ma nieprawidłowo naliczony okres zasiłkowy, a tym samym w przypadku maksymalnego jego wykorzystania nie nabędzie prawa do zasiłku za dalszy okres.

Błąd 1. Wliczenie do okresu zasiłkowego choroby przypadającej podczas okresu wyczekiwania

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, za okres czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Osoba ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Jest on zróżnicowany w zależności od rodzaju ubezpieczenia (obowiązkowe czy dobrowolne).

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

Autopromocja

Akademia Prawa Pracy

Cykl 5 szkoleń, w trakcie których omówione zostaną wyłącznie praktyczne zastosowania przepisów prawa pracy.
Sprawdź

● po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu,

● po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby powstanie w okresie wyczekiwania na prawo do zasiłku, wówczas okresu przypadającego na ten czas nie wlicza się do okresu zasiłkowego ani do okresu 14/33 dni wynagrodzenia za czas choroby.

Osoba zatrudniona od 6 lipca 2016 r. na podstawie umowy zlecenia była niezdolna do pracy w okresie od 19 września do 19 października 2016 r. Osoba ta przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przed podjęciem pracy przez rok była zarejestrowana jako bezrobotna z prawem do zasiłku. Zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jest to tzw. okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Okres niezdolności do pracy z powodu choroby, za który ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku z powodu zbyt krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego, przy ustalaniu okresu wyczekiwania traktuje się na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego. Zatem wymagane 90 dni okresu wyczekiwania zleceniobiorcy objętego ubezpieczeniem od 6 lipca 2016 r. minie 3 października i od 4 października 2016 r. płatnik powinien wypłacić zasiłek chorobowy. Okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresie wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego nie należy wliczać do okresu zasiłkowego, dlatego ubezpieczony wykorzystał 16 dni okresu zasiłkowego (od 4 do 19 października) z przysługujących 182 dni.

Błąd 2. Wliczanie do okresu zasiłkowego czasu choroby, która przypada w okresie urlopu wychowawczego, bezpłatnego lub macierzyńskiego

Autopromocja

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym, bezpłatnym czy macierzyńskim może stać się niezdolny do pracy. Jednak przebywanie np. na urlopie bezpłatnym jest zawieszeniem stosunku pracy, a w konsekwencji w tym okresie pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem okres urlopu bezpłatnego stanowi przerwę w ubezpieczeniu chorobowym, w czasie której pracownik nie nabywa żadnych uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W przypadku gdy niezdolność do pracy powstanie w okresie urlopu bezpłatnego, pracownikowi przysługuje prawo odpowiednio do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego od pierwszego dnia po zakończeniu tego urlopu. Okresu choroby, który przypada na czas takiego urlopu, nie należy wliczać do okresu zasiłkowego ani do okresu, przez który przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

Ponadto w czasie przebywania na urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym oraz pobierania w tym okresie zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku wychowawczego nie ma możliwości pobierania dwóch zasiłków równocześnie albo przerwania pobierania zasiłku macierzyńskiego lub wychowawczego w celu otrzymania zasiłku chorobowego przysługującego z tytułu niezdolności do pracy.

Nawet jeśli lekarz wyda zaświadczenie lekarskie stwierdzające czasową niezdolność do pracy, gdyż nie został powiadomiony o fakcie przebywania na urlopie macierzyńskim/wychowawczym, zaświadczenie lekarskie nie przerywa trwania żadnego z tych urlopów i nie ma powodu, aby dostarczać orzeczenie lekarskie do pracodawcy, chyba że okres orzeczonej choroby wykracza poza okres udzielonego urlopu.

Pracownica zatrudniona w zakładzie od 2010 r. przebywała na urlopie wychowawczym od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r. Od 20 do 23 września 2016 r. przebywała w szpitalu i otrzymała zwolnienie lekarskie na okres od 20 września do 16 października 2016 r. Pracownica nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu wychowawczego. Natomiast za okres po zakończeniu urlopu wychowawczego przysługuje jej prawo do wynagrodzenia za czas choroby, tj. od 1 do 16 października. Pracownica z przysługujących 182 dni okresu zasiłkowego wykorzystała 16 dni choroby. Okresu od 20 do 30 września nie należy wliczać do okresu zasiłkowego, gdyż przypada on w czasie, gdy pracownica przebywała na urlopie wychowawczym i nie nabywała prawa do wynagrodzenia za czas choroby. Błędem byłoby wliczenie okresu choroby przypadającej na okres udzielonego urlopu wychowawczego i ustalenie, że pracownica wykorzystała łącznie 27 dni wynagrodzenia chorobowego.

Błąd 3. Uwzględnienie w okresie zasiłkowym dnia, w którym pracownik świadczył pracę

Dnia, w którym pracownik świadczył pracę i otrzymał wynagrodzenie za cały dzień pracy oraz została mu na ten dzień orzeczona niezdolność do pracy z powodu choroby, nie należy traktować jak dnia niezdolności do pracy i w związku z tym nie należy go wliczać do okresu zasiłkowego ani do okresu wynagrodzenia za czas choroby.

Pracownica zatrudniona od 2014 r. na podstawie umowy o pracę w lutym i marcu br. wykorzystała 33 dni wynagrodzenia za czas choroby. 5 października 2016 r. pracownica wykonywała pracę i za ten dzień otrzymała wynagrodzenie. Po południu zgłosiła się do lekarza, który wystawił zaświadczenie lekarskie od 5 do 20 października. W związku z tym, że pracownica za 5 października br. otrzymała wynagrodzenie za pracę, wypłatę zasiłku chorobowego należy rozpocząć od 6 października br. Jeżeli pracownica będzie chorowała nieprzerwanie, okres 182 dni okresu zasiłkowego wyczerpie się 5 kwietnia 2017 r. 5 października 2016 r. nie traktuje się jako dnia niezdolności do pracy i nie wlicza się go do okresu zasiłkowego.

Błąd 4. Sumowanie okresu choroby, która została skrócona przez lekarza orzecznika ZUS w wyniku kontroli

ZUS może kontrolować zarówno zasadność, jak i prawidłowość wystawiania zwolnienia lekarskiego. Taka kontrola może być przeprowadzona przez lekarza orzecznika ZUS, który sprawdza, czy informacje podane na druku zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA są zgodne ze stanem faktycznym.

W sytuacji gdy lekarz orzecznik ZUS po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania pracownika określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA, traci ono ważność od następnego dnia po dniu badania. Lekarz orzecznik ZUS wystawia wówczas zaświadczenie na druku ZUS ZLA/K, które traktuje się na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zaświadczenie to pracownik powinien przedłożyć pracodawcy następnego dnia po dniu jego wystawienia.

W przypadku skrócenia zaświadczenia lekarskiego oraz w sytuacji, gdy ubezpieczony uniemożliwi przeprowadzenie kontroli (nie stawi się na badanie w wyznaczonym dniu) lub nie dostarczy wyników badań, ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego. Kopia decyzji jest przesyłana także do pracodawcy.

Okresów, za które nie przysługuje świadczenie chorobowe z powodu skrócenia okresu orzeczonej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS (w wyniku ustalenia wcześniejszego terminu ustania niezdolności do pracy lub niestawienia się ubezpieczonego na badania w wyznaczonym terminie), nie należy wliczać do okresu zasiłkowego.

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 2 do 17 października 2016 r. Został wezwany na badanie kontrolne przez lekarza orzecznika ZUS. W wyniku kontroli lekarz orzecznik ZUS skrócił okres zwolnienia lekarskiego do 12 października 2016 r. W związku z tym do okresu zasiłkowego należy wliczyć wyłącznie okres zwolnienia lekarskiego, za który pracownik miał prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Do okresu zasiłkowego należy wliczyć okres, za który pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy, czyli od 2 do 12 października br. Dni, o które został skrócony okres niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS (tj. od 13 do 17 października br.), nie należy wliczać do okresu zasiłkowego.

Zobacz serwis: Wskaźniki i stawki

Błąd 5. Wliczanie do okresu zasiłkowego innych niezdolności do pracy niż wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

Do okresu zasiłkowego nie należy wliczać okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy z innej przyczyny niż choroba, np. okresu zwolnienia z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, za który osobie uprawnionej przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Pracownica chorowała od 12 do 27 września 2016 r. Otrzymała za ten okres wynagrodzenie za czas choroby. Następnie przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu opieki nad chorym 6-letnim dzieckiem od 28 września do 5 października br. i otrzymała zasiłek opiekuńczy. Pracownica ponownie skorzystała ze zwolnienia lekarskiego z powodu tej samej choroby co poprzednia od 6 do 15 października 2016 r. Okres zasiłkowy pracownicy rozpoczął się 12 września. Okresu, za który pracownica pobrała zasiłek opiekuńczy, nie wlicza się do okresu zasiłkowego. Zwolnienie lekarskie wystawione po przerwie od 6 października 2016 r. należy zliczyć z 16 dniami poprzedniego zasiłku chorobowego, gdyż niezdolność do pracy jest spowodowana tą samą chorobą i przerwa w niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. Łącznie pracownica wykorzystała 26 dni okresu zasiłkowego (16 + 10), tj. od 12 do 27 września i od 6 do 15 października br.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1, art. 8, art. 9, art. 12 ust. 2, art. 59 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 372; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

● art. 92, art. 229 § 2 i § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1053

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju?

  Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju? Jeśli tak, to ile w 2024 wnosi wynagrodzenie za czas przestoju w zakładzie pracy? Czym jest gotowość do pracy? Jak zgłosić gotowość do pracy? Czy w okresie przestoju można wykonywać inną pracę?

  Dyżur 2024

  Czy za czas dyżuru w 2024 r. przysługuje wynagrodzenie? Ile za dyżur w 2024? Dyżur domowy czy przysługuje wynagrodzenie? Jak jest traktowany dyżur pod telefonem? Gdzie w ramach dyżuru pracownik powinien pozostawać w gotowości?

  Odszkodowanie za nierówne traktowanie pracowników wzrasta od 1 stycznia 2024 r. Można dostać co najmniej 4242 zł. W lipcu 2024 r. kolejna podwyżka – do 4300 zł

  Nierówne traktowanie pracowników to podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy zakazują nierównego traktowania i określają minimalną wysokość odszkodowania należnego pracownikowi, wobec którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Ile wynosi minimalne odszkodowanie za nierówne traktowanie? Wyjaśniamy. 

  Też się pogubiłeś z niedzielami w grudniu? Kiedy otwarte Biedronka, Kaufland, Lidl, Tesco? [Kalendarz handlowy dla Wigilii, Świąt, Sylwestra]

  3 grudnia, 10 grudnia, 17 grudnia, 24 grudnia i 31 grudnia 2023 r. Niedziele Świąteczne i "Sylwestrowa". Które sklepy otwarte. Kiedy zakaz handlu w Święta i Sylwestra? 

  REKLAMA

  Wigilia już zawsze bez handlu? Sejm przyjął nowelę

  Debaty nad Wigilią wypadającą w niedzielę handlową nie ustają. Sejm przyjął w środę nowelę Polski 2050-TD, zgodnie z którą, gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię.

  ZUS: Ponad 16,1 mln ubezpieczonych, w tym 1,1 mln cudzoziemców. To 6,9 proc. ogółu zgłoszonych do ubezpieczeń

  Ubezpieczeni w ZUS to 16 184 tys. osób. Spośród zgłoszonych do ubezpieczeń jest 1 112 tys. obywateli innych państw. Cudzoziemcy stanowią zatem 6,9 proc. osób objętych ubezpieczeniem społecznym w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane za koniec września 2023 r.

  ZUS zrezygnował z 8 mld zł dotacji z budżetu państwa do FUS na 2023 r. Składki pokrywają wydatki w 84 proc.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnował z 8 mld zł dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2023 rok. Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową FUS – takie informacje przekazało kierownictwo ZUS.

  Zmiana warunków zatrudnienia na wniosek pracownika

  Pracownicy mają prawo do wnioskowania do pracodawcy o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony. Kiedy takie prawo przysługuje i jakie obowiązki wobec tego ma pracodawca? Podpowiadamy. 

  REKLAMA

  Urlop na żądanie 2024

  Urlop na żądanie w 2024 roku - ile dni przyznaje Kodeks pracy? Czy urlop na żądanie jest płatny? Czy pracodawca może odmówić urlopu? Jakie są zasady korzystania z urlopu na żądanie? Oto wzór wniosku do pobrania.

  Styczeń 2024 – godziny pracy, dni wolne

  Styczeń 2024 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w tym miesiącu. Sprawdź kalendarz stycznia 2024 roku. Do końca stycznia pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę czyli 6 stycznia – Święto Trzech Króli.

  REKLAMA