Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pracujący emeryci - zmiany w przepisach

Joanna Stolarska
Pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy nie uzyska świadczenia emerytalnego, jeżeli wcześniej nie zostanie rozwiązany jego dotychczasowy stosunek pracy. Taką zmianę w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie od 1 stycznia 2011 r.

Uchwalona zmiana jest powrotem do rozwiązania, które obowiązywało do 7 stycznia 2009 r. Wypłata emerytury podlegała wówczas zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta, jeżeli kontynuował on, bez rozwiązania stosunku pracy, zatrudnienie u pracodawcy, u którego był zatrudniony bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury. Emeryt mógł podjąć zatrudnienie i jednocześnie pobierać świadczenie, pod warunkiem jednak, że stosunek pracy został rozwiązany przynajmniej na jeden dzień. W okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. pracownik nabywający prawo do emerytury nie musiał przerywać zatrudnienia, aby ZUS podjął wypłatę świadczenia emerytalnego.

Zmiana w przepisach

Od 1 stycznia 2011 r. weszły w życie kontrowersyjne przepisy, na mocy których nie tylko emeryci, którzy nabywają prawo do świadczenia po tej dacie, muszą przed uzyskaniem emerytury rozwiązać stosunek pracy z obecnym pracodawcą – jeżeli ZUS ma podjąć wypłatę świadczenia. Ta sama zasada dotyczy również emerytów, którzy pozostają w stosunku pracy, a emerytura jest im wypłacana zgodnie z zasadami obowiązującymi w okresie od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r. – a zatem bez konieczności uprzedniego rozwiązania stosunku pracy. Głównie z tego względu pojawiły się poważne wątpliwości co do konstytucyjności wprowadzonych przepisów.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie promuje aktywności zawodowej >>

Obecne rozwiązania, zgodnie z rządowym uzasadnieniem zmian, mają za zadanie zachęcać pracowników do opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę i kontynuowania zatrudnienia w macierzystym zakładzie pracy. Zmianę popierają pracodawcy, ponieważ po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca ma możliwość zadecydowania, czy nadal chce zatrudniać osobę, która nabyła prawo do emerytury, czy też nie. Taką możliwość będzie dawało pracodawcy obligatoryjne rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy przed przejściem pracownika na emeryturę. Z kolei zawieszenie prawa do wypłaty świadczenia emerytalnego wygeneruje znaczne oszczędności w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który stale zmaga się z niedoborem środków na bieżące wypłaty.

Konsekwencje zmian

Wprowadzone regulacje, na mocy których wypłata emerytury zostanie wstrzymana, dotyczą wszystkich emerytów, którzy nie rozwiązali stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem emerytury, a więc zarówno tych, którzy już przeszli na emeryturę, jak i tych, którzy prawo do emerytury uzyskają począwszy od 1 stycznia 2011 r.

Najniższe kwoty emerytury i renty >>

Emerytura nie będzie wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy i zgłoszenia wniosku o podjęcie jej wypłaty

W zależności od tego, czy emerytura została uzyskana przed 1 stycznia 2011 r., czy już w 2011 r., różna jest jednak data, od której ZUS wstrzyma jej wypłatę, jeżeli pracujący emeryt nie rozwiąże stosunku pracy z obecnym pracodawcą. Nowe przepisy stosuje się również do emerytur przysługujących osobom pozostającym w stosunku pracy w:

 • państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • Islandii,
 • Liechtensteinie,
 • Norwegii,
 • Szwajcarii

lub w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (z wyłączeniem osób wykonujących zatrudnienie w Australii, z którą umowa po stronie australijskiej obejmuje wyłącznie emerytury z tytułu zamieszkiwania w tym państwie).


Emerytura po 31 grudnia 2010 r.

Wobec osób, które nabyły prawo do emerytury po 31 grudnia 2010 r. i jednocześnie kontynuują zatrudnienie w ramach dotychczasowego stosunku pracy, ZUS w ogóle nie podejmie wypłaty świadczenia. Dotyczy to osób, które:

 • wniosek o emeryturę złożyły po 31 grudnia 2010 r.;
 • wniosek o emeryturę złożyły jeszcze w roku 2010, ale warunki wymagane do jej przyznania (np. osiągnięcie wymaganego wieku) spełniają dopiero po 31 grudnia 2010 r. (przykład 1).

Osoby, które rozwiążą dotychczasowy stosunek pracy, aby uzyskać wypłatę świadczenia, muszą wystąpić do ZUS z wnioskiem o podjęcie wypłaty emerytury. Warunkiem niezbędnym do uzyskania wypłaty emerytury jest dołączenie do wniosku świadectwa pracy albo zaświadczenia pracodawcy potwierdzających fakt rozwiązania stosunku pracy oraz datę, w której ono nastąpiło.

Od kiedy wypłata

Przepisy nakazują organowi rentowemu podjęcie wypłaty od miesiąca, w którym – przynajmniej przez jeden dzień – emeryt już nie pracuje w ramach tego samego zatrudnienia, co przed nabyciem emerytury, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zostanie do ZUS zgłoszony wniosek o podjęcie wypłaty. Osobom, które rozwiążą stosunek pracy z ostatnim dniem miesiąca, wypłata emerytury przysługuje od następnego miesiąca, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek w tej sprawie (przykład 2).

Odprawa emerytalna dla pracownika zwolnionego dyscyplinarnie >>

Z kolei osobom, które rozwiążą stosunek pracy w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca, wypłata emerytury zostanie podjęta od miesiąca, w którym emeryt nie kontynuował już zatrudnienia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłosi wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (przykład 3).

Osobom, które wniosek o podjęcie wypłaty emerytury zgłoszą przed uprawomocnieniem się decyzji, a zatem w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji o przyznaniu emerytury – wypłata emerytury przysługuje od miesiąca, w którym nie pozostawały w tym samym zatrudnieniu, co przed nabyciem emerytury (przykład 4).

Emerytura przed 1 stycznia 2011 r.

Osobom, które przeszły na emeryturę przed 1 stycznia 2011 r. i nadal wykonują zatrudnienie w ramach ostatniego stosunku pracy, wypłata emerytury zostanie wstrzymana od 1 października 2011 r.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy po 30 września 2011 r. wypłata emerytury zostanie podjęta:

 • od pierwszego dnia miesiąca, w którym został rozwiązany stosunek pracy – jeśli stosunek pracy został rozwiązany w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca;
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został rozwiązany stosunek pracy – jeśli stosunek pracy został rozwiązany z ostatnim dniem miesiąca, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o podjęcie wypłaty emerytury. Są to te same zasady, jakie obowiązują osoby, które prawo do emerytury nabyły od 1 stycznia 2011 r.

PRZYKŁAD 1: Rozwiązanie stosunku pracy w celu uzyskania wypłaty emerytury

Andrzej K. złożył wniosek o emeryturę 13 grudnia 2010 r. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej w 1997 r. i nadal kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Wiek emerytalny (65 lat) ukończy 19 marca 2011 r. i od tej daty ZUS przyzna mu emeryturę. ZUS nie podejmie jednak wypłaty świadczenia emerytalnego do momentu, w którym Andrzej K. nie rozwiąże stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą i nie zgłosi wniosku o podjęcie przez ZUS wypłaty emerytury, dokumentując rozwiązanie stosunku pracy za pomocą świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez byłego pracodawcę. Kwestia ponownego zatrudnienia Andrzeja K. pozostaje w gestii pracodawcy oraz ustaleń pomiędzy pracodawcą a emerytem, który to zatrudnienie miałby podjąć.

PRZYKŁAD 2: Rozwiązanie umowy w ostatnim dniu miesiąca

Anna S. nabyła prawo do emerytury od 8 stycznia 2011 r. Nadal jednak pracuje na rzecz tego samego pracodawcy, co przed przejściem na emeryturę, a więc ZUS, zgodnie z wprowadzonymi przepisami, nie wypłaca jej emerytury. Umowa o pracę zostanie rozwiązana 31 marca 2011 r. ZUS rozpocznie wypłatę emerytury od 1 kwietnia 2011 r., jeżeli wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia, wraz z dokumentacją potwierdzającą ustanie stosunku pracy, zostanie złożony do ZUS w kwietniu 2011 r. Jeśli wniosek zostanie zgłoszony w maju, wówczas wypłata emerytury zostanie podjęta dopiero od 1 maja.

PRZYKŁAD 3: Wypłata emerytury od miesiąca wpływu wniosku

Beata K., która uzyskała emeryturę 14 lutego 2011 r., nadal pracuje u tego samego pracodawcy, co przed przejściem na emeryturę, a więc ZUS nie podjął wypłaty przyznanego jej świadczenia. Umowa o pracę pomiędzy zatrudnioną emerytką a jej pracodawcą zostanie rozwiązana od 15 maja 2011 r. ZUS podejmie wypłatę emerytury od 1 maja 2011 r., jeżeli wniosek o podjęcie wypłaty zostanie zgłoszony w maju. W razie późniejszego zgłoszenia wniosku wypłata emerytury zostanie podjęta od pierwszego dnia miesiąca, w którym wniosek ten został zgłoszony.

PRZYKŁAD 4: Wniosek o wypłatę w okresie uprawomocnienia się decyzji

Decyzją z 28 lutego 2011 r. ZUS przyznał Janowi L. emeryturę od 1 lutego 2011 r. Z dokumentów dołączonych do wniosku wynika, że Jan L. pracuje nadal w ramach tego samego stosunku pracy, w którym pozostawał przed nabyciem emerytury, a więc organ rentowy nie podjął wypłaty świadczenia. Jan L. rozwiązał stosunek pracy z dniem 20 lutego 2011 r., jednak świadectwo pracy wraz z wnioskiem złożył w ZUS dopiero 3 marca 2011 r. Wniosek został zgłoszony przed uprawomocnieniem się decyzji (w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji przez emeryta), a więc ZUS podejmie wypłatę emerytury od 1 lutego 2011 r.

Podstawa prawna:

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?
  Co to jest ekonomia społeczna?
  Jak można pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy obecnie na rynku pracy są instrumenty, które działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej? Jakie będą zadania przedsiębiorstw społecznych? Ekonomia społeczna – nowe instytucje i zasady pomocy już w 2022 r.
  Spory zbiorowe – co się zmieni?
  Nowa definicja sporu o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, wspólna koalicja związków zawodowych w trwającym sporze, maksymalny czas trwania sporu oraz mediacja prewencyjna – to najważniejsze zmiany nad, którymi będzie pracował Sejm i Senat RP jeszcze w tym roku.
  Pracodawca musi sprawdzić partycypację w PPE według stanu na 1 lipca
  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PPE, pracodawca ma obowiązek informować Polski Fundusz Rozwoju o liczbie swoich pracowników i uczestników PPE według stanu na 1 lipca i na 1 stycznia. Jeżeli pracodawca nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie PPE, spadek partycypacji w PPE może spowodować, że będzie musiał uruchomić PPK.