reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop na początku zatrudnienia

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop na początku zatrudnienia

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Jak zatem krok po kroku obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownik korzysta z urlopu na początku zatrudnienia?

Zatrudnienie na 3-miesięczny okres próbny jednego z naszych pracowników trwało do 31 grudnia 2017 r. Kolejna umowa o pracę – na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku – trwa od 2 stycznia 2018 r. (z przerwą między umowami przypadającą w Nowy Rok). Pracownik ma prawo do zmiennych premii regulaminowych. W styczniu 2018 r. osoba ta przez 3 dni (przez 24 godziny) będzie korzystać z urlopu wypoczynkowego. Czy w razie korzystania przez tego pracownika z 3-dniowego (24 godziny) urlopu wypoczynkowego w styczniu 2018 r. podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego z premii regulaminowych możemy ustalić z obu umów o pracę – pyta Czytelnik z Kłodzka.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego powinni Państwo obliczyć z premii regulaminowych przysługujących z tytułu zatrudnienia na podstawie trwającej umowy na czas określony. Premii otrzymanych na podstawie zakończonej umowy o pracę na okres próbny nie wlicza się do tego wynagrodzenia. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że przerwa między umowami przypadła na dzień wolny od pracy dla pracownika.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Z pytania wynika, że z pracownikiem została zawarta kolejna umowa na czas określony. Pomiędzy umowami była 1-dniowa przerwa. Podczas trwania kolejnej umowy pracownik skorzysta z urlopu wypoczynkowego. W związku z tym pracodawca ma wątpliwość, czy obliczając wynagrodzenie urlopowe, powinien uwzględnić składniki wynagrodzenia (premie regulaminowe) z poprzedniej umowy o pracę.

W opisanej sytuacji wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych (premii regulaminowych) należy obliczyć z tych składników, ale wyłącznie uzyskanych z zatrudnienia trwającego od 2 stycznia 2018 r.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 Kodeksu pracy). Oznacza to, że obowiązuje tu zasada domniemanej ekwiwalentności. Zatem ustalając wysokość wynagrodzenia urlopowego, należy uwzględnić te zmienne składniki wynagrodzenia, które są zaliczane do podstawy jego wymiaru i przysługują pracownikowi w ramach trwającego stosunku pracy, z którego korzysta on z urlopu wypoczynkowego. Zasadniczo każda umowa o pracę jest odrębnym zatrudnieniem, które w zakresie jego warunków pracy i płacy może być przez strony kształtowane inaczej niż poprzednie zakończone okresy pracy. Nie ma też przy tym znaczenia, że okresy zatrudnienia np. na podstawie umów terminowych następują bezpośrednio po sobie. Tak więc składników wynagrodzenia przysługujących z umowy o pracę, która już nie obowiązuje, nie wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się z zastosowaniem następujących zasad:

Krok 1. Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego:

  • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu,
  • składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem składników stałych, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych (a w przypadku znacznego wahania tych składników w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy kalendarzowych) poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Krok 2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia urlopowego:

  • podstawę wymiaru należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
  • tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Państwa pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego nie otrzyma premii regulaminowych w miesiącach poprzedzającym urlop (i z tytułu trwającego od 2 stycznia 2018 r. zatrudnienia). Z urlopu wypoczynkowego pracownik skorzysta bowiem w tym samym miesiącu, w którym rozpocznie pracę. Dlatego w takim przypadku przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego z tego składnika trzeba uwzględnić jego faktyczną wysokość uzyskaną przez pracownika w miesiącu korzystania z urlopu, tj. w styczniu 2018 r.

PRZYKŁAD

Z pracownikiem zatrudnionym do 31 grudnia 2017 r. na podstawie umowy na 3-miesięczny okres próbny pracodawca nawiązał od 2 stycznia 2018 r. umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku. Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony pracownik ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3100 zł i premii regulaminowej do 30% płacy zasadniczej. W styczniu 2018 r. przez 3 dni (24 godziny) pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego. Za ten miesiąc ma prawo do premii regulaminowej w wysokości 531,44 zł (20% płacy zasadniczej za czas faktycznie przepracowany, wyłączając urlop wypoczynkowy i inne nieobecności).

Za styczeń 2018 r. pracownik powinien otrzymać: wynagrodzenie stałe - 3100 zł, premię regulaminową - 531,44 zł i wynagrodzenie za urlop ze zmiennej premii - 88,56 zł, które zostało obliczone w następujący sposób:

  • 531,44 zł : 144 godz. (168 godz. - nominalny wymiar czasu pracy w styczniu minus 24 godz. urlopu wypoczynkowego) = 3,69 zł/godz.

  • 3,69 zł x 24 godz. = 88,56 zł (wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych).

Podstawa prawna:

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama