Kategorie

PPK a wiek osoby zatrudnionej

Małgorzata Jankowska
Ekspert PFR Portal PPK
PPK a wiek - jak przystąpić?
PPK a wiek - jak przystąpić?
Fotolia
PPK zaczynają obowiązywać w średnich i małych firmach. Od wieku osoby zatrudnionej zależy, czy zostanie zapisana do PPK automatycznie, czy też, aby rozpocząć oszczędzanie w tym programie, będzie musiała złożyć wniosek do pracodawcy. 70-latek będzie liczony do stanu zatrudnienia, ale umowy o prowadzenie w jego imieniu pracodawca już nie podpisze.

Wiek a PPK

Zarówno przy określaniu liczby osób zatrudnionych na potrzeby ustalenia terminu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez konkretnego pracodawcę, jak i dla wskazania osób, które mogą oszczędzać w tym programie, ważny jest wiek tych osób. Ma on także wpływ na zakres przysługujących im uprawnień oraz na obowiązki zatrudniających ich pracodawców.

Osoba zatrudniona

W liczbie osób, od której zależy termin objęcia konkretnego pracodawcę przepisami ustawy o PPK, pracodawca powinien uwzględnić tylko osoby, które są osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342); dalej ustawa o PPK i - co istotne - tylko te osoby (ale nie wszystkie, o czym niżej) powinien zapisać do PPK, czyli zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, chyba że wcześniej złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Definicja osoby zatrudnionej (art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK) wskazuje, że do PPK nie mogą przystąpić m.in. młodociani, a więc osoby, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat oraz niepełnoletnie osoby zatrudnione np. na umowach cywilnoprawnych.

Kto jest osobą zatrudnioną?

Przez „osoby zatrudnione” ustawa o PPK rozumie osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Polsce z niżej wymienionych tytułów, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

 • pracowników w rozumieniu kodeksu pracy (k.p.) - wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodociani,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego (k.c.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • osoby wymienione powyżej, przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

Ograniczenia dla pracowników 70+

Reklama

Mimo że osoby 70+ również spełniają definicje osoby zatrudnionej (ustawa o PPK wskazuje w niej tylko minimalny wiek takiej osoby), co oznacza, że ustalając stan zatrudnienia, należy i je brać pod uwagę, pracodawca nie może w imieniu i na rzecz takich osób zawrzeć umowy o prowadzenie PPK. Wynika to z art. 15 ustawy o PPK. Należy jednak podkreślić, że jeśli dana osoba, przed ukończeniem 70 lat, zostanie zapisana do omawianego programu, to może w nim oszczędzać jak długo będzie chciała. Oznacza to, że ukończenie wskazanego wieku nie oznacza konieczności „wypisania” z programu takiej osoby.

Osoby, które ukończyły 55 rok życia i nie mają jeszcze 70 lat, aby zacząć oszczędzać w PPK, muszą złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca ma obowiązek poinformować je o możliwości złożenia takiego wniosku.

Automat dla osób do 55.roku życia

W najbardziej komfortowej sytuacji są osoby między 18 a 55 rokiem życia. Aby oszczędzać w PPK, nie muszą podejmować żadnych działań, pracodawca zapisze je do programu (zawrze w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK) niejako z automatu. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej osoby te nie złożą mu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Co 4 lata weryfikacja

Reklama

Pracownik, który złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, musi liczyć się też z tym, że co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. (następnie od 1 kwietnia 2027 r., od 1 kwietnia 2031 r. itd.) jego sytuacja będzie się zmieniać. Jeśli złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat przed zawarciem w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK, pracodawca, po uprzednim poinformowaniu tego pracownika o takim obowiązku, zapisze go do programu. Jeśli pracownik złożył deklarację o rezygnacji już jako uczestnik PPK, pracodawca wznowi dokonywanie wpłat na jego rachunek PPK. Pracodawca nie podejmie tych działań tylko w jednym przypadku, tzn. wtedy, gdy pracownik wcześniej ponownie złoży deklarację o rezygnacji.

Należy jednak pamiętać, że wiek uczestnika PPK, który deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat złożył w trakcie oszczędzania, może uniemożliwić mu powrót do tego programu. Podmiot zatrudniający nie dokona bowiem wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed dniem 1 kwietnia, o którym mowa wyżej, ukończy 70. rok życia.

Natomiast uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat, a który przed dniem 1 kwietnia w roku, w którym obowiązuje automatyczny zapis (2023, 2027 itd.) ukończył 55 lat, ale nie ukończył 70 lat, jeżeli będzie chciał oszczędzać w PPK zmuszony będzie złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej wniosek o ich dokonywanie. Z jednym zastrzeżeniem: podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a następnie po ukończeniu 70 lat złożył wniosek o dokonywanie wpłat. Oznacza to, że uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji może w dowolnym momencie, ale nie później niż do przedednia 70 urodzin złożyć wniosek o dokonywanie wpłat.

 Najkorzystniejsze wypłaty po 60. roku życia

PPK to program długoterminowego oszczędzania na przyszłość. Dlatego najkorzystniejsze zasady wypłaty zgromadzonych oszczędności ustawa o PPK przewiduje dla osób, które ukończyły 60. rok życia. Mogą one rozpocząć wypłatę oszczędności albo:

 • bez żadnych potrąceń (wtedy, gdy całość zgromadzonych środków zdecydują się wypłacać w co najmniej 120 miesięcznych ratach czy też 25 % wypłacą jednorazowo, a resztę w co najmniej 120 miesięcznych ratach) albo
 • płacąc tylko podatek od zysków kapitałowych, jeśli np. liczba rat, z jakiej będą chcieli skorzystać, będzie mniejsza niż 120.

Dla porównania: osoby przed 60. rokiem życia, wycofując pieniądze z rachunku PPK, muszą liczyć się z tym, że - oprócz zapłaty podatku od zysków kapitałowych - będę musiały oddać do Funduszu Pracy środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa oraz że 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę zostanie przekazanych na rachunek wskazany przez ZUS (informacja o tej kwocie będzie ewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne). Oznacza to, że w przypadku złożenia przez uczestnika PPK wniosku o zwrot środków (wypłata zgromadzonych oszczędności przed 60, rokiem życia) uczestnik PPK otrzyma:

 • 70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych;
 • 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez tego uczestnika, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

Jak widać z powyższego, opłaca się poczekać z wypłatą oszczędności do ukończenia 60 lat.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: PFR Portal PPK
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.