Kategorie

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy - nowe rozporządzenie

Iwona Jackowska
Do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracownika niepełnosprawnego jest potrzebna opinia Państwowej Inspekcji Pracy o spełnieniu wymaganych norm. Od tego roku starosta, który decyduje o refundacji, może się zwracać do inspekcji o to, aby oceniła stan bhp takiego stanowiska. Zasady zwrotu wydatków zawiera nowe rozporządzenie, które weszło w życie 22 marca br., ale jego przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 1 stycznia 2011 r.

O zwrot kosztów na wyposażenie stanowiska pracownika niepełnosprawnego może się ubiegać pracodawca, który zobowiąże się do zatrudnienia – przez okres co najmniej 36 miesięcy – osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Zwrotu dokonuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość refundacji stanowi piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli w tym roku sięga 51 573,15 zł.

O zwrot pracodawca musi wystąpić do starosty. Po zaakceptowaniu wniosku zawiera on z pracodawcą umowę dotyczącą warunków i wysokości refundacji.

Nowe rozporządzenie

Szczegółowe procedury ubiegania się o zwrot i ich przyznawania określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, które weszło w życie 22 marca 2011 r. Jest to nowy akt, który uwzględnia zmiany wprowadzone z początkiem tego roku do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jego przepisy mają moc obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Zatrudnianie niepełnosprawnych - nowa ustawa >>

Nowe rozwiązania odnoszą się do jednego z warunków ubiegania się o refundację. Chodzi o stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy, o które musi wystąpić starosta przed rozpatrzeniem wniosku pracodawcy. Przed zmianami warunkiem zwrócenia kosztów pracodawcy było uzyskanie pozytywnej opinii tej inspekcji o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby na nim zatrudnionej. Od tego roku starosta może uzyskać także inną ocenę wyposażanego stanowiska – czy spełnia ono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. Pozytywna opinia w tej sprawie pozwoli przyznać refundację.

Wniosek i umowa

Pracodawca składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy (wzór wniosku określa rozporządzenie).

O wyniku rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok pracodawca powinien się dowiedzieć w piśmie od starosty w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznacza środki z PFRON. Negatywna decyzja wymaga podania uzasadnienia.

Zwrot dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych >>

Warunki refundacji podlegają negocjacjom prowadzonym przez starostę z pracodawcą. Potem starosta musi podpisać umowę, która powinna m.in. zawierać zobowiązania:

 • starosty – do wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,
 • pracodawcy – do:
  – poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do trzech miesięcy od zawarcia umowy,
  – udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,
  – umożliwienia wykonania przez starostę czynności weryfikacyjnych,
  – zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji.

Dokumenty dla starosty

Niezależnie od umowy, pracodawca musi też przedstawić staroście kopię umowy o pracę osoby zatrudnionej na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzające jej niepełnosprawność, zestawienie poniesionych kosztów wyposażenia oraz kopie dowodów ich poniesienia. Musi je przekazać w terminie siedmiu dni od poniesienia ostatniego z tych kosztów. Dopiero po otrzymaniu tych dokumentów starosta ma obowiązek wystąpić do PIP albo:

 • o wydanie opinii na temat przystosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby na nim zatrudnionej, albo
 • o spełnieniu na tym stanowisku warunków bhp.

Jeśli opinia jest pozytywna, starosta ma obowiązek przekazać refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

W związku ze zmianą przepisów, obowiązującą od 1 stycznia 2011 r., wnioski starosty o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika, których nie rozpatrzono do 22 marca 2011 r., stają się wnioskami o wydanie opinii, odpowiednio, o przystosowaniu stanowiska do potrzeb niepełnosprawności lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Nowe wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych >>

Zwrot refundacji

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca musi zwrócić Funduszowi część refundacji. Należy tego dokonać za pośrednictwem starosty w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, ale nie mniej niż 1/6 refundacji (czyli za 6 miesięcy). Termin zwrotu wynosi trzy miesiące od rozwiązania stosunku pracy z niepełnosprawnym pracownikiem. Jeżeli jednak w tym czasie pracodawca zatrudni inną osobę niepełnosprawną – bezrobotną lub poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, nie będzie musiał zwracać tych środków. W takim przypadku przerwa w zatrudnieniu między jedną osobą niepełnosprawną a kolejną nie jest wliczana do wymaganego okresu 36 miesięcy.

Przykład

Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem niepełnosprawnym
1 września 2010 r. pracodawca zatrudnił niepełnosprawnego bezrobotnego i otrzymał refundację na pokrycie kosztów wyposażenia jego stanowiska pracy. Po kilku miesiącach pracownik wypowiedział umowę o pracę. Stosunek pracy został rozwiązany 28 lutego 2011 r. Po dwóch miesiącach, 1 kwietnia 2011 r., pracodawca zatrudnił inną niepełnosprawną osobę bezrobotną. Ponieważ przyjął ją w wymaganym terminie trzech miesięcy od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy, nie musi zwracać refundacji. Aby jednak później nie musiał jej oddawać, nowo zatrudniony pracownik powinien pracować u niego 30 miesięcy. Poprzedni pracował 6 miesięcy, a powinien 36, bo od tego zależy prawo do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Dla utrzymania tego prawa w przypadku przerwy między jednym a kolejnym stosunkiem pracy przerwy takiej nie zalicza się do limitu wymaganych 36 miesięcy (w tym przypadku dwóch miesięcy), ale wlicza okres zatrudnienia poprzednika.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?