Kategorie

Zatrudnianie niepełnosprawnych - zmiany w ustawie

Marta Mianowska
Jedną z najważniejszych zmian w ustawie o rehabilitacji jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, które ulegnie obniżeniu lub podwyższeniu w zależności od stopnia niepełnosprawności danego pracownika.
Reklama

29 października 2010 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwanej dalej ustawą o rehabilitacji). Jak wynika z uzasadnienia projektu tej nowelizacji, wprowadzone zmiany przede wszystkim mają zapobiec utracie płynności finansowej Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2011 r. Na podstawie analiz za I półrocze 2010 r. stwierdzono, że wydatki PFRON są zbyt wysokie w porównaniu do jego przychodów. Podniesiono, że stały wzrost poziomu zatrudniania osób niepełnosprawnych na rynku pracy skutkuje z jednej strony zwiększeniem wydatków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a z drugiej – zmniejszeniem przychodów z tytułu wpłat obowiązkowych. W efekcie powoduje to zmniejszenie możliwości finansowania innych ustawowych zadań PFRON, ważnych z punktu widzenia osób niepełnosprawnych (np. finansowe wspieranie zakładów pracy chronionej).

Powyższe przyczyny tłumaczą nie tylko radykalność wprowadzonych zmian, ale także tempo pracy nad projektem – wpłynął do Sejmu 23 lipca 2010 r., a już 29 października 2010 r. ustawa została uchwalona. Ustawa zmieniająca z 29 października 2010 r. (zwana dalej ustawą nowelizującą) została podpisania przez Prezydenta RP 29 listopada 2010 r.

Większość zmian obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Jednak niektóre wejdą w życie 1 marca 2011 r., 1 czerwca 2011 r. oraz 1 stycznia 2012 r.

Nowy sposób liczenia stanu zatrudnienia

W wyniku zmian w dodanym art. 2a wprowadzono mechanizm ustalenia daty, od której należy zaliczać pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dotychczas kwestia ta nie była regulowana ustawowo, co powodowało wątpliwości interpretacyjne.

Obecnie osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (art. 15 ust. 4 ustawy o rehabilitacji). W przypadku konieczności przedstawienia kolejnego orzeczenia osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia, zaczynając od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia (jeżeli z wniosku wynika, że w tym okresie dany pracownik był niepełnosprawny, a sam wniosek został złożony w odpowiednim terminie).


Złożenie wniosku nie może nastąpić później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.

Jednak bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia, o którym mowa wyżej, osobę niepełnosprawną wlicza sie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Zmiany w dofinansowaniach

Największe kontrowersje wzbudziły zmiany w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Co prawda w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności kwota dofinansowania ulegnie zwiększeniu ze 160% do 180% najniższego wynagrodzenia, to w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności kwota ta ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do 100% i 40% najniższego wynagrodzenia. Na podstawie postanowień przejściowych (art. 12 ustawy nowelizującej) ww. poziomy dofinansowań będą obowiązywać od dofinansowania za styczeń 2013 r.

Do tego czasu wysokość tego dofinansowania będzie ulegała stopniowym zmianom w 2 terminach i będzie wynosić od:

 • 1 stycznia 2012 r. – odpowiednio 170%, 125% i 50%,
 • 1 lipca 2012 r. – odpowiednio 180%, 115% i 45% (art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji).
Reklama

Dodatkowo w latach 2011–2012 najniższe wynagrodzenie, na potrzeby obliczania dofinansowań, będzie równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę obowiązującemu w grudniu 2009 r. A zatem kwota dofinansowań zostanie „zamrożona” na 2 lata w tej wysokości z grudnia 2009 r.

Od 1 marca 2011 r. dofinansowanie nie będzie wypłacane na pracowników zaliczanych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury (art. 26a ust. 1a1 ustawy o rehabilitacji).


Zmianę uzasadniano tym, że ta grupa niepełnosprawnych otrzymuje już świadczenia emerytalne. Ponadto publiczne służby zatrudnienia świadczą określone usługi na rzecz osób po 50. roku życia, niwelujące w ten sposób skutki ewentualnego bezrobocia.

W myśl założeń aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które nie uzależniają tej aktywizacji od wieku niepełnosprawnych, wprowadzone rozwiązanie wydaje się kontrowersyjne. Zmiana ta może bowiem oznaczać w praktyce, że pracodawcy będą rozwiązywać umowy o pracę z niepełnosprawnymi emerytami, aby zatrudnić ich na podstawie umów cywilnoprawnych (co jest związane z niższymi kosztami pracy) czy nawet bez formalnej podstawy prawnej.

Zmianie uległy również zasady podziału dofinansowania między pracodawców, u których jest zatrudniony niepełnosprawny. Jeżeli niepełnosprawny jest zatrudniony u obu pracodawców w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar, to i tak miesięczne dofinansowanie będzie przyznawane na niego w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy.

WAŻNE!

Dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika w pierwszej kolejności będzie przyznane pracodawcy, który wcześniej zatrudnił niepełnosprawnego.

Ponadto z 14 do 25 dni został wydłużony termin na wypłatę dofinansowania przez PFRON (art. 26c ust. 3 ustawy o rehabilitacji). Rozwiązanie to spotkało się z krytyką pracodawców. Dłuższy czas oczekiwania na dofinansowanie może doprowadzić w ich firmach do problemów finansowych i nieterminowej wypłaty wynagrodzeń. Co ciekawe, jest to jeden z niewielu elementów, który nie został szerzej omówiony w uzasadnieniu nowelizacji. A zatem nie ma możliwości zapoznania się z przyczynami wprowadzenia tej stosunkowo rygorystycznej dla pracodawców zmiany.

Podstawa prawna:

 • art. 2, 2a, 15 ust. 4, art. 26a ust. 1, art. 26c ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407 ze zm.),
 • art. 1 pkt 10 lit. b i art. 12 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 226, poz. 1475).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Brexit a ubezpieczenia i rozliczenia podatkowe pracowników

  Brexit - jakie są skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych pracowników? Wszystko o zaświadczeniu A1.

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów - byłych pracowników

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami - jak obliczyć? Jak ustalić status tych osób i wysokość zwiększenia?

  Ostatni dzień na wdrożenie PPK!

  PPK - 10 maja 2021 r. to ostatni dzień na wdrożenie PPK czyli zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

  Praca zdalna - przepisy prawne

  Praca zdalna - przepisy prawne regulujące home office znajdują się w ustawie covidowej. Kodeks pracy wciąż nie zawiera przepisów dotyczących pracy zdalnej.

  Bezrobocie w kwietniu 2021 r.

  Bezrobocie - w kwietniu 2021 r. w Polsce odnotowano spadek bezrobocia. Gdzie jest najwyższe bezrobocie, a gdzie najniższe?

  Emerytury stażowe - obywatelska inicjatywa ustawodawcza

  Emerytury stażowe będą przedmiotem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. NSZZ "Solidarność" apeluje o liczne podpisy.

  4 urlopy dla ojca po urodzeniu dziecka

  Urlopy dla ojca - po urodzeniu dziecka ojciec może skorzystać z 4 rodzajów urlopów - ojcowskiego, okolicznościowego, tacierzyńskiego i rodzicielskiego.

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - jaka forma?

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - w jakiej formie pracodawca powinien polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

  Idealny pierwszy dzień pracy - model First Day Experience

  Pierwszy dzień w nowej pracy - jak wygląda w modelu First Day Experience? Jak mógłby wyglądać idealny pierwszy dzień pracy?

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym wchodzi w życie - Izrael i Turcja

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym podpisana między Polską i Izraelem oraz umowa podpisana między Polską a Turcją wchodzą w życie dnia 1 maja i 1 czerwca 2021 r.

  Czym jest informacja starosty?

  Informacja starosty to dokument związany z zatrudnianiem cudzoziemców. To tzw. test rynku pracy. Czemu służy? Kiedy jest wymagana, a kiedy nie?

  Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków a prawo

  Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków będzie zgodne z prawem? MRPiT pracuje nad projektem ustawy.

  Zgłoszenie do ubezpieczeń - zmiana od 16 maja 2021 r.

  Zgłoszenie do ubezpieczeń - jaka zmiana od 16 maja 2021 r.? W ZUS ZUA i ZUS ZZA należy wskazać kod zawodu. Będą nowe wzory formularzy ZUS.

  Urlopy rodzicielskie 2022 - ważne zmiany

  Urlopy rodzicielskie w 2022 r. czekają ważne zmiany. Urlop rodzicielski dla ojca będą określać nowe zasady. Polska musi dostosować Kodeks pracy do unijnej dyrektywy work-life balance.

  Czy postojowe to pomoc publiczna?

  Postojowe z ZUS - czy to jest pomoc publiczna? Odpowiedź znajduje się w art. 15zzzh ust 1 ustawy covidowej.

  Zarobki studentów w 2021 r. [RAPORT]

  Zarobki studentów w 2021 r. zmalały. Ile zarabiają studenci w czasie pandemii? Jakie mają problemy?

  Kogo pracodawca powinien zapisać do PPK?

  PPK - kogo pracodawca powinien zapisać? 10 maja 2021 r. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. To już ostatni etap wdrażania PPK.

  Jak wybrać system kadrowo-płacowy?

  System kadrowo-płacowy powinien być dostosowany do działalności firmy. Jak wybrać? Oto garść użytecznych wskazówek.

  O co chodzi z tym kapitałem początkowym?

  Kapitał początkowy ma wpływ na wysokość emerytury. Jak to się dzieje? O co w tym wszystkim chodzi?

  Kodeks pracy 2021 a praca zdalna - zmiany

  Kodeks pracy w 2021 r. czekają zmiany. Znajdzie się w nim praca zdalna. Co się zmieni?

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja 2021 r.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony do 23 maja 2021 r. Kiedy przysługuje?

  Niedziela handlowa - maj 2021

  Niedziela handlowa - maj 2021 r. ma aż 5 niedziel. Czy 2 maja, 9 maja, 16 maja, 23 maja lub 30 maja jest niedziela handlowa? Czy dzisiaj/jutro jest niedziela handlowa?

  Wynagrodzenia wypłacane "pod stołem" [RAPORT]

  Wynagrodzenia wypłacane "pod stołem" - ile wynagrodzeń w Polsce wypłacanych jest na czarno? Jakie są skutki takiego procederu?

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [PORADNIK]

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czyli szybka droga do legalizacji zatrudnienia w Polsce dla obywateli sześciu państw. Jak krok po kroku zatrudnić na podstawie oświadczenia?

  Wsparcie z urzędu pracy dla osoby niepełnosprawnej

  Wsparcie z urzędu pracy - z jakich usług i instrumentów pomocy może skorzystać osoba niepełnosprawna?