Kategorie

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

Katarzyna Tomaszewska
Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia. /Fot. Fotolia
inforCMS
Pracodawca ma obowiązek wypłaty odsetek od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, jeżeli pracownik wystąpi z takim żądaniem lub kwestia ta jest uregulowana np. w umowie o pracę.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowa wypłata wynagrodzenia. Termin oraz sposób wypłaty wynagrodzenia powinny być określone w regulaminie pracy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia takiego dokumentu – w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.).

Nieterminowość świadczeń – konsekwencje

Co do zasady od wszelkich należności, jakie pracodawca ma obowiązek wypłacić, a nie robi tego w terminie, pracownikowi przysługują odsetki ustawowe. Stanowią one formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Ich wysokość ustalana jest przez Radę Ministrów i od 15 grudnia 2005 r. do dziś obowiązują w wysokości 13% w stosunku rocznym. Strony w umowie mogą ustalić wyższą wysokość odsetek. W takiej sytuacji od każdej zwłoki pracodawcy należy naliczać odsetki ustalone w umowie.

Należne odsetki nalicza się od dnia uchybienia terminowi płatności. Podstawą obliczania odsetek jest wynagrodzenie brutto.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia - zasady przyznawania i wypłaty

W zakładzie pracy pensja wypłacana jest 10. dnia każdego miesiąca. Pracownik w grudniu 2010 r. pracował w godzinach nadliczbowych dobowych, za które należy się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 287 zł. Pracodawca zapłacił za nie dopiero 10 lutego 2011 r. Pracownik zażądał odsetek. W związku z tym pracodawca musi zapłacić pracownikowi odsetki od 11 stycznia 2011 r. do dnia zapłaty, czyli do 10 lutego 2011 r.

Od 11 stycznia do 10 lutego 2011 r. jest 31 dni. W związku z tym należy dokonać obliczeń w następujący sposób:

(287 zł x 13% : 365 dni w roku) x 31 = 3,17 zł.

Pracownik 10 lutego 2011 r. powinien otrzymać zapłatę za godziny nadliczbowe w wysokości 290,17 zł (287 + 3,17).

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu (art. 359 k.c.).

Odsetki ustawowe to świadczenie obliczane w stosunku rocznym. W związku z tym, jeżeli w trakcie roku nastąpi zmiana wysokości odsetek ustawowych, ich wysokość powinna być naliczana proporcjonalnie do okresu przed zwiększeniem wysokości odsetek i po ich podwyższeniu.

Skutki nadpłaty i niedopłaty wynagrodzenia

Reklama

W kwestii wypłaty odsetek za zwłokę ma znaczenie, czy pracownik żąda odsetek. Jeżeli pracodawca opóźnia się z wypłatą świadczeń – nawet o jeden dzień – pracownik bez wątpienia ma prawo wystąpić o odsetki, ponieważ przepisy nie uzależniają ich wypłacenia od jakichkolwiek okoliczności poza samym opóźnieniem wypłaty wynagrodzenia.

Dla pozostającego w zwłoce pracodawcy nie ma znaczenia fakt, że zapłacił on świadczenia do ZUS czy podatek od niewypłaconego świadczenia. „Odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za pracę przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych” (uchwała SN z 19 września 2002 r., III PZP 18/02).

Roszczenie o odsetki z powodu nieterminowej wypłaty pozostaje w ścisłym związku ze stosunkiem pracy i sąd pracy powinien je uwzględnić, nawet gdyby pracownik nie zgłosił takiego roszczenia (wyrok SN z 21 lipca 1994 r., I PRN 42/94). Natomiast w sytuacji gdy zasądzono należność główną, to oddalenie powództwa w części dotyczącej żądania odsetek ustawowych należy traktować jako poważne uchybienie art. 481 § 1 k.c. (wyrok SN z 4 października 1995 r., II PRN 10/95).

Wina pracodawcy

Na obowiązek wypłaty odsetek nie wpływa fakt, że pracodawca popadł w zwłokę nie ze swojej winy. Pracownikowi i tak należą się odsetki, ponieważ wynika to z zasady ryzyka podmiotu zatrudniającego.

Terminy wypłaty wynagrodzenia w umowie o dzieło

Reklama

Pracodawca prowadzi firmę i część swoich wyrobów eksportuje na Zachód. Jeden z największych kontrahentów opóźnia się w zapłacie, i w związku z tym pracodawca ma problem z wypłatą wszystkich wynagrodzeń. Mimo że brak środków nastąpił nie z winy pracodawcy, to i tak ma on obowiązek terminowej wypłaty pensji. Jeżeli tego nie uczyni, pracownicy będą mogli domagać się odsetek.

Spóźnioną wypłatę składników należnego wynagrodzenia za pracę pracownik może zarachować w pierwszej kolejności na zaspokojenie związanych z długiem pracodawcy zaległych odsetek – art. 451 § 1 zd. drugie k.c. w zw. z art. 300 k.p. (wyrok SN z 7 maja 1998 r., I PKN 88/98). Oznacza to, że pracownik, który otrzyma zaległe wynagrodzenie, może je w pierwszej kolejności „zaliczyć” na poczet należnych odsetek za zwłokę.

Zadaj pytanie: Forum Kadry -  ZUS i Płace

Opodatkowanie odsetek

Ustawodawca przewidział zwolnienie z podatku dochodowego dla niektórych rodzajów odsetek. Należą do nich odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta). Wymieniony katalog zwolnień nie zawiera zwolnienia od opodatkowania odsetek należnych od nieterminowo wypłaconych zasiłków chorobowych.

Zbieg tytułów wykonawczych do jednego wynagrodzenia

Wpływ odsetek na inne świadczenia

Odsetki od niewypłaconego wynagrodzenia czy innych świadczeń ze stosunku pracy to co do zasady świadczenia incydentalne. Nie mają więc wpływu na wysokość takich świadczeń, jak wynagrodzenie chorobowe, urlopowe czy za godziny nadliczbowe.

Jan K. otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3400 zł. Dodatkowo przysługuje mu ryczałt za pracę w porze nocnej – 50 zł, regulaminowa premia miesięczna 200 zł, uznaniowy dodatek motywacyjny w zmiennej wysokości (w lutym wyniósł on 300 zł). Pracownik w lutym 2011 r. wypracował 5 godzin nadliczbowych dziennych. Dodatkowo w tym miesiącu otrzymał jeszcze 50 zł tytułem odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzenia. Niemniej jednak ani uznaniowy dodatek motywacyjny, ani odsetki za nieterminową wypłatę jako świadczenia nieperiodyczne nie będą wliczane do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Podstawa prawna:

Orzecznictwo:

  • wyrok SN z 21 lipca 1994 r. (I PRN 42/94, OSNP 1994/12/192),
  • wyrok SN z 4 października 1995 r. (II PRN 10/95, OSNP 1996/8/116),
  • wyrok SN z 7 maja 1998 r. (I PKN 88/98, OSNP 1999/9/306),
  • uchwała SN z 19 września 2002 r. (III PZP 18/02, OSNP 2003/9/214).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
    QR Code

    © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

    Kadry

    Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

    Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

    Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

    Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

    System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

    System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

    Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

    Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

    Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

    Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

    Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

    Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

    Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

    Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

    Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

    Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

    Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

    Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

    Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

    Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

    Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

    Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

    Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

    Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

    Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

    HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

    HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

    Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

    Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

    Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

    Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

    Składka zdrowotna - Nowy Ład

    Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

    Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

    Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

    Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

    Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

    Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

    Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

    Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

    Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

    Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

    Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

    Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

    Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

    Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

    Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

    Składki KRUS III kwartał 2021

    Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?