Kategorie

Termin wypłaty wynagrodzenia w umowie o dzieło

Marek Rotkiewicz
Marek Rotkiewicz
W umowie o dzieło strony mogą swobodnie określić termin wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Jeśli tego nie zrobią, strona wykonująca dzieło może domagać się wynagrodzenia w chwili oddania dzieła wykonanego zgodnie z umową.

Zasadą jest, że wynagrodzenie przysługujące przyjmującemu zamówienie powinno być spełnione w terminie oznaczonym w umowie o dzieło. Strony mają tutaj pełną swobodę. Mogą wskazać na wypłatę wynagrodzenia po upływie pewnego terminu od oddania dzieła, na wynagrodzenie płatne w ratach, płatne w pewnym terminie po rozpoczęciu eksploatacji dzieła przez stronę zamawiającą. Dopiero gdy takich regulacji nie ma, zastosowanie znajdują reguły wskazane w art. 642 k.c.

Brak regulacji umownych

Reklama

Jeżeli nic innego nie przewiduje umowa, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Trzeba pamiętać, że zamawiający zobowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swoim zobowiązaniem.

Według opinii Sądu Najwyższego wyrażonej w wyroku z 14 lutego 2007 r., należy przyjąć, że oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie powoduje wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. W tym ostatnim wypadku zamawiający może się domagać usunięcia wady w oznaczonym terminie albo obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku (art. 637 k.c.). Gdy możliwe jest usunięcie wady, a więc nadanie dziełu pełnej wartości, zamawiający powinien zapłacić całe umówione wynagrodzenie.

Jeżeli natomiast usunięcie wady jest nieaktualne, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia obniżonego w odpowiednim stosunku. W jednej i drugiej sytuacji ekwiwalentność świadczenia zamawiającego i przyjmującego zamówienie w chwili oddania dzieła jest zachowana, a w każdym razie zagwarantowana (II CNP 70/06).

WAŻNE!
Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Regułę tę można w umowie wyłączyć lub ograniczyć.

Określenie wynagrodzenia w umowie o dzieło >>

Przykład

§ ...

1. Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ... zł brutto (słownie:.................) na podstawie rachunku przedłożonego po wykonaniu dzieła.
2. Strony nie dopuszczają wynagrodzenia częściowego za każdą część dzieła z osobna.
3. Zamawiający dokona obowiązkowych potrąceń z kwoty wynagrodzenia wynikających z przepisów obowiązujących go jako płatnika.


Zasady przyjęte w umowie

Powyższe zasady wypłaty wskazane w art. 642 k.c. nie są zasadami bezwzględnymi, strony mogą w jakikolwiek inny sposób uregulować tę kwestię w umowie.

Przykład

Za wykonanie dzieła Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie łączne w kwocie 5000 zł, płatne w dwóch ratach:

 • pierwsza rata w wysokości 2000 zł w terminie 7 dni po oddaniu dzieła,
 • druga rata w wysokości 3000 zł w terminie 7 dni od dnia wytworzenia pierwszej partii produktów wykonanych na podstawie projektu wykonanego przez Przyjmującego zamówienie.

Takie ustalenia mogą być zapisane w umowie w następujący sposób:

§ ...

1. Za wykonanie dzieła określonego w §... Przyjmujący otrzyma wynagrodzenie w wysokości...................... brutto (słownie:.......).
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Przyjmującemu w terminie:
– pierwsza rata w wysokości 2000 zł w terminie 7 dni po oddaniu dzieła na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego, po dokonaniu potrąceń z tytułu należnego podatku,
– druga rata w wysokości 3000 zł w terminie 7 dni od dnia wytworzenia pierwszej partii produktów wykonanych na podstawie projektu wykonanego przez Przyjmującego zamówienie, po dokonaniu potrąceń z tytułu należnego podatku.
3. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy podany przez Przyjmującego na wystawionym rachunku wskazanym w ust. 2.

Data otrzymania rachunku

Patrząc od strony zamawiającego, warto, aby bieg terminu wypłaty wynagrodzenia rozpoczynał się od daty otrzymania rachunku. Wyraźny zapis w umowie wskazujący na to („Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego zamówienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania przez Zamawiającego”) wyłącza liczenie terminu od dnia nadania w urzędzie pocztowym czy też od dnia wystawienia rachunku. Często zapisywane w umowach liczenie terminu od dnia wystawienia rachunku nie musi w praktyce oznaczać jednocześnie dnia jego otrzymania przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy o pracę i umowy-zlecenia z jedną osobą >>

Przykład

§ ...

1. Za wykonanie zamówionego dzieła Zamawiający obowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości...................................... zł (słownie:...), z którego Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie po odebraniu przez Zamawiającego dzieła bez zastrzeżeń, w terminie............ dni od dnia otrzymania rachunku wystawionego przez Przyjmującego zamówienie.
3. Strony oświadczają, że kwota wskazana w ust. 1 stanowi całość przysługującego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia oraz obejmuje zwrot wszelkich ewentualnych kosztów przez niego poniesionych w związku z wykonywaniem dzieła.

Wynagrodzenie etapowe

Często w umowach – zwłaszcza dotyczących realizacji dzieła wymagającego dużego i rozciągniętego w czasie nakładu pracy – przewidywane jest wynagrodzenie etapowe.

Przykład

1. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła płatne będzie 7 dni po zakończeniu każdego z przewidzianych w § ... niniejszej umowy etapu prac i podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru tego etapu prac.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:
– za pierwszy etap prac – ......... zł
– za drugi etap prac –. ........ zł
– za trzeci etap prac – ....... zł

Podstawa prawna:

 • art. 642 Kodeksu cywilnego,
 • wyrok Sądu Najwyższego z 14 lutego 2007 r. (II CNP 70/06, niepubl.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?