Kategorie

Zbieg tytułów wykonawczych do jednego wynagrodzenia

Dorota Twardo
Potrącenia należności innych niż alimentacyjne oraz zaliczek pieniężnych w razie zbiegu potrąceń w sumie nie mogą przekroczyć 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z należnościami na pokrycie świadczeń alimentacyjnych 3/5 wynagrodzenia.

Przepisy Kodeksu pracy określają rodzaje dozwolonych potrąceń z wynagrodzenia, ich kolejność, granice oraz kwoty od nich wolne.

Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się w kolejności wskazanej w art. 87 § 1 k.p., czyli w pierwszej kolejności dokonuje się potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, a dopiero po nich, jeżeli wynagrodzenie pracownika na to pozwala, dokonuje się potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Potrącenia z tytułu świadczeń alimentacyjnych mogą być dokonane do wysokości 3/5 wynagrodzenia, bez ograniczenia w postaci kwoty wolnej od potrąceń.

Kolejnych potrąceń dokonuje się na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Należy jednak pamiętać, że nie mogą one razem z potrąceniem na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych przekroczyć 3/5 wynagrodzenia. Równocześnie po potrąceniu świadczeń alimentacyjnych pozostała kwota wynagrodzenia pracownika musi być wyższa od kwoty wolnej od potrąceń w przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, czyli kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Przykład

Reklama

Wynagrodzenie za pracę pracownika wynosi 6000 zł brutto. Pracodawca otrzymał 2 tytuły wykonawcze – pierwszy na pokrycie świadczeń alimentacyjnych – zobowiązujący do potrącania z wynagrodzenia kwoty 1500 zł miesięcznie i drugi niealimentacyjny z tytułu niespłaconego kredytu, zobowiązujący do potrącenia z wynagrodzenia kwoty 500 zł.

Aby prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca musi w pierwszej kolejności ustalić kwotę netto wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia oraz zaliczki na podatek dochodowy. Dopiero wówczas może przystąpić do realizacji potrąceń ustawowych w kolejności i wysokości regulowanej przez Kodeks pracy.

Załóżmy, że pracownik:

•  zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy,

•  pracuje i mieszka w tej samej miejscowości,

• złożył pracodawcy PIT-2 upoważniający do stosowania przy ustalaniu wysokości zaliczki kwoty zmniejszającej podatek.

I. Ustalamy wysokości składek na ubezpieczenia społeczne:

•  składka na ubezpieczenie emerytalne:

6000 zł x 9,76% = 585,60 zł,

•  składka na ubezpieczenia rentowe:

6000 zł x 1,5% = 90 zł,

•  składka na ubezpieczenie chorobowe:

6000 zł x 2,45% = 147 zł,

•  łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne:

585,60 zł + 90 zł + 147 zł = 822,60 zł.


II. Obliczamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

•  podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne:

6000 zł – 822,60 zł = 5177,40 zł,

•  składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości (9%):

5177,40 zł x 9% = 465,97 zł,

•  składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75%):

5177,40 zł x 7,75% = 401,25 zł.

III. Ustalamy dochód pracownika. W tym celu od przychodu odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany koszt uzyskania przychodu, a wynik zaokrąglamy do pełnych złotych:

6000 zł – 822,60 zł – 111,25 zł = 5066,15 zł; po zaokrągleniu – 5066 zł.

IV. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania mnożymy przez obowiązującą stopę procentową podatku, a następnie pomniejszamy o ulgę podatkową i składkę zdrowotną 7,75%; wynik zaokrąglamy do pełnych złotych:

5066 zł x 18% = 911,88 zł,

911,88 zł – 46,33 zł = 865,55 zł,

865,55 zł – 401,25 zł = 464,30 zł; po zaokrągleniu do pełnych złotych ostateczna kwota zaliczki będzie więc wynosić 464 zł.


V. Ustalamy wynagrodzenie netto do wypłaty. W tym celu wynagrodzenie brutto pomniejszamy o składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę podatkową oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%):

6000 zł – 822,60 zł – 464 zł – 465,97 zł = 4247,43 zł.

Kwota 4247,43 zł jest wynagrodzeniem netto pracownika. Z tak ustalonej kwoty pracodawca może dopiero dokonać potrąceń. Musi przy tym pamiętać o nałożonych przez Kodeks pracy ograniczeniach.

Przy jednoczesnym potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie świadczeń alimentacyjnych i należności innych niż świadczenia alimentacyjne nie mogą one w sumie przekraczać 3/5 wynagrodzenia:

4247,43 zł x 3/5 = 2548,46 zł.

Jednocześnie pracownikowi musi pozostać do wypłaty co najmniej kwota wolna od potrąceń (przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne jest to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1317 zł brutto, czyli 984,15 zł netto).

Zgodnie z kolejnością dokonywania potrąceń w pierwszej kolejności potrącamy należność z tytułu świadczenia alimentacyjnego:

4247,43 zł – 1500 zł = 2747,43 zł,

a następnie z tytułu niespłaconego kredytu:

2747,43 zł – 500 zł = 2247,43 zł.

W tym przypadku potrącenia z obu tytułów wykonawczych były możliwe. Ich suma była wyższa od 3/5 wynagrodzenia, a po ich potrąceniu pracownikowi pozostało więcej niż minimalne wynagrodzenie.


Tytuły wykonawcze inne niż świadczenia alimentacyjne

Bardziej skomplikowana jest sytuacja, w której pracodawca otrzymuje kilka tytułów wykonawczych niealimentacyjnych. Wówczas powstaje problem, które z nich należy zrealizować w pierwszej kolejności.

Reklama

Gdy egzekucja została skierowana do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, wówczas mamy do czynienia z tzw. zbiegiem egzekucji – art. 773 k.p.c. W takim przypadku prowadzący egzekucję wierzytelności na podstawie tytułu wykonawczego zarówno komornik sądowy, jak i administracyjny organ egzekucyjny (np. naczelnik urzędu skarbowego) muszą wstrzymać czynności egzekucyjne na wniosek: wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazać akta egzekucji administracyjnej oraz egzekucji sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się siedziba komornika lub administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy wszczął egzekucję.

Sąd rejonowy ma 14 dni na wydanie postanowienia i określenie, który organ egzekucyjny, sądowy czy administracyjny ma dalej prowadzić łącznie egzekucję w trybie właściwym dla danego organu.

Wstrzymanie czynności egzekucyjnych nie powoduje zawieszenia postępowania egzekucyjnego, lecz skutkuje niedokonywaniem dalszych czynności z uwagi na zbieg egzekucji. Komornik sądowy, dokonując zajęcia wynagrodzenia pracownika za pracę w trybie art. 880 i nast. k.p.c. lub art. 72–75 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zawiadomieniu poucza pracodawcę o ciążących na nim obowiązkach oraz skutkach niezastosowania się do nich – art. 882, 886 k.p.c. Pracodawca w takiej sytuacji może wypłacić pracownikowi jedynie cześć wynagrodzenia wolną od zajęcia. Zajętą część pensji może natomiast przekazywać do depozytu.

Podstawa prawna:

 • art. 87, 108 Kodeksu pracy,
 • art. 773, 880 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego,
 • art. 72, 73 i 75 ustawy z 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?