Kategorie

Pierwsza rata odpisu na ZFŚS do 1 czerwca 2015 r.

Agnieszka Prasolik
specjalista w zakresie prawa pracy
Pierwsza rata odpisu na ZFŚS do 1 czerwca 2015 r. / Fot. Fotolia
Fotolia
Pierwsza rata odpisu na ZFŚS powinna zostać uiszczona do 31 maja. W 2015 r. ostatni termin wpłaty przypada na niedzielę, dlatego ulega przesunięciu do 1 czerwca. Jak prawidłowo przekazać pierwszą ratę odpisu na ZFŚS?

Pierwsza rata odpisu na ZFŚS

Pracodawcy, którzy obligatoryjnie tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do 31 maja muszą wpłacić co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego na ten fundusz. W tym roku termin wpłaty pierwszej raty odpisu na rachunek funduszu przypada w niedzielę. Z tego powodu ulega on przesunięciu na poniedziałek 1 czerwca 2015 r.

Obowiązek przekazania do 31 maja 2015 r. środków na rachunek zfśs dotyczy pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia 2015 r. zatrudniali co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie zrezygnowali z tworzenia funduszu. Obowiązek przekazania środków na rachunek zfśs obejmuje też pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obligatoryjnie, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Odpisy na zfśs

Pracodawcy tworzą fundusz z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli przez 12.

Rekomendowany produkt: Serwis Prawno-Pracowniczy

Kwota odpisu przypadającego na jednego pracownika jest iloczynem podanej w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o zfśs) procentowej stawki odpisu oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, które wynosi 2917,14 zł.

Porozmawiaj o tym na FORUM

Wysokość odpisu podstawowego w 2015 r.

Pracownik

Wysokość
odpisu

Kwota

zatrudniony w normalnych warunkach

37,5%

1093,93 zł

wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze

50%

1458,57 zł

Młodociany:

w 1. roku nauki

w 2. roku nauki

w 3. roku nauki

5%

6%

7%

145,86 zł

175,03 zł

204,20 zł

Ustawa o zfśs umożliwia pracodawcom dobrowolne zwiększenie funduszu na każdego pracownika z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Także pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym również ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć fundusz na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. Natomiast pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Ochrona finansów ZFŚS przed pracodawcą

Zwiększenia fakultatywne funduszu i odpisu na fundusz w 2015 r.

Tytuł zwiększenia

Zwiększenie

Kwota

na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

6,25%

182,32 zł

na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej

6,25%

182,32 zł

na każdą zatrudnioną osobę pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

7,5%

218,79 zł

Przekazanie środków na rachunek bankowy zfśs

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu. Ustawa o zfśs określa, że w terminie do:

 • 31 maja pracodawca przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów na dany rok kalendarzowy,
 • 30 września pracodawca przekazuje pozostałą część środków.

Terminy dokonywania wpłat nie wiążą pracodawców, którzy dobrowolnie utworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2015 r. termin wpłaty pierwszej raty odpisu na rachunek funduszu przypada na niedzielę. W takim przypadku mają zastosowanie regulacje ustawy – Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Według art. 115 k.c., jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin ten upływa następnego dnia. Niedziele zaliczają się do dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Tak więc w tym roku termin wpłaty ulega przesunięciu na pierwszy roboczy dzień po 31 maja, a więc na poniedziałek 1 czerwca 2015 r.

Rozliczenie zwrotu niezależnego świadczenia z ZFŚS

Pracodawca zatrudnia 27 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym jednego wykonującego pracę w szczególnych warunkach), trzech pracowników na 1/2 etatu, jednego ucznia w pierwszym roku nauki, jednego w drugim roku nauki i dwóch w trzecim roku nauki. Ponadto dwóch emerytów jest objętych opieką socjalną. Pracodawca obowiązkowo tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2015 r. odpisy i zwiększenia na zfśs dla tych pracowników są następujące:

Pracownicy zatrudnieni w normalnych warunkach

27,5 etatu

37,5%

1093,93 zł x 27,5 = 30 083,08 zł

Pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

1 etat

50%

1458,57 zł

Uczniowie:

w 1. roku nauki

w 2. roku nauki

w 3. roku nauki

1 osoba

1 osoba

2 osoby

5%

6%

7%

145,86 zł

175,03 zł

204,20 zł x 2 = 408,40 zł

Odpisy razem

32 270,94 zł

Emeryci uprawnieni do opieki socjalnej

2 osoby

6,25%

182,32 zł x 2 = 364,64 zł

suma

32 635,58 zł

Najpóźniej 1 czerwca 2015 r. pracodawca powinien przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych, czyli:

32 270,94 zł x 75% = 24 203,21 zł.

Pozostałą część środków (w tym dobrowolne zwiększenia funduszu na emerytów uprawnionych do opieki socjalnej):

32 635,58 zł – 24 203,21 zł = 8432,37 zł

– pracodawca przekaże w terminie do 30 września 2015 r.

Podstawa prawna:

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.