| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Kiedy należy opłacać składki na FEP

Kiedy należy opłacać składki na FEP

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) opłacają pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. i wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy. Jaka jest wysokość składek na FEP?

Obowiązek opłacania składek na FEP

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych ciąży na pracodawcy, który zatrudnia pracowników:

 1. Urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.
 2. Wykonujących w pełnym wymiarze czasu pracy prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach to praca związana z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Rekomendowany produkt: IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Przykłady:

 1. praca przy bezpośredniej obróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu,
 2. pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze,
 3. tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym,
 4. na statkach żeglugi morskiej,
 5. w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0 stop. C.
 6. inne.

Zadaj pytanie na FORUM

Praca o szczególnym charakterze

Prace o szczególnym charakterze to natomiast prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Praca o szczególnym charakterze to m. in.:

 1. Praca pilotów statków powietrznych, kontrolerów ruchu lotniczego,
 2. Nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich,
 3. Maszynistów pojazdów trakcyjnych,
 4. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 5. Kierowców autobusów, trolejbusów, motorniczych tramwajów w transporcie publicznych.
 6. Inne.

Czy należy opłacać składki na FEP od umowy zlecenie?

Wysokość składek na FEP

Stopa składki na FEP wynosi 1,5 % podstawy wymiaru i w całości opłacana jest przez płatnika składek.

Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe ustalone zgodnie z art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Stosuje się tu więc ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek. Obowiązek opłacania składek ustaje na skutek osiągnięcia przez ubezpieczonego limitu przychodu.

Gdy rozpoczęcie lub zakończenie prac przypada w trakcie miesiąca, składka na FEP również powinna być ustalona od podstawy wymiaru składek za część miesiąca.

Składka na FEP musi być wykazana w deklaracji ZUS DRA i wskazać:

 1. Liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze,
 2. Liczbę pracowników, za których opłacana jest składka na FEP,
 3. Sumę należnych składek na FEP.

Od nieopłaconych w terminie składek na FEP należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, jeżeli ich wysokość przekracza 6,60 zł na zasadach określonych w ordynacji podatkowej. W razie nieopłacania składek na FEP lub opłacania ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek.

Wysokość emerytury pomostowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »