Kategorie

Uzgodnienia między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem

Uzgodnienia między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem/ Fot. Fotolia
Przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego, agencja pracy tymczasowej powinna uzgodnić z pracodawcą użytkownikiem m.in. rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy tymczasowej, czy sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Agencja pracy tymczasowej - pojęcie

Przedsiębiorstwo, którego działalność polega na rekrutacji, selekcji, zatrudnianiu i stawianiu do dys­pozycji użytkownika osób fizycznych o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a użytkownikiem.

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowni­ków w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkow­nika. Może angażować pracowników tymczaso­wych do prac:

 • o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym,
 • których wykonanie w terminie przez pracowni­ków zatrudnionych przez pracodawcę użytkow­nika nie jest możliwe albo
 • których wykonanie należy do obowiązków nie­obecnego pracownika zatrudnionego przez pra­codawcę użytkownika.

Uzgodnienia pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem

Przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego agencja pracy tymczasowej powinna uzgodnić z pracodawcą użytkownikiem:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracow­nikowi tymczasowemu,
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykony­wania pracy, która ma być powierzona pracow­nikowi tymczasowemu,
 • przewidywany okres wykonywania pracy tym­czasowej,
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej. Możliwe jest również uzgodnienie przez agencję z pracodawcą użytkownikiem sposobu wykorzysta­nia przez pracownika tymczasowego urlopu wypo­czynkowego - w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz praco­dawcy użytkownika oraz ustalenie trybu udziele­nia tego urlopu.
Reklama

Przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym agencja powinna również uzgodnić z pracodawcą użytkownikiem m.in. zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika innych niż wyma­gane obowiązków pracodawcy dotyczących bez­pieczeństwa i higieny pracy. Agencja zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę na czas określony lub umów o pracę na czas wykonania określonej pracy. Umowa z pracownikiem tymczasowym powin­na zawierać: strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy, oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrud­nienia pracownika tymczasowego w okresie wyko­nywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejsze­go rozwiązania tej umowy przez każdą z nich za wypowiedzeniem.

O uzgodnieniach dokonanych z pracodawcą użyt­kownikiem dotyczących zatrudnienia agencja pracy tymczasowej powinna informować pracownika przed zawarciem umowy. Agencja jest zobowiąza­na wydać pracownikowi świadectwo pracy (doty­czące łącznie wszystkich okresów zatrudnienia na przestrzeni 12 miesięcy lub gdy umowa trwała kró­cej - za ten okres).

Rekomendowany produkt: Samozatrudnienie - krok po kroku (PDF)

Wynagrodzenie

Reklama

Obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest pisem­ne poinformowanie agencji pracy tymczasowej m.in. o wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, okre­ślonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązu­jących u pracodawcy użytkownika. Przed zawarciem umowy o pracę między agen­cją pracy tymczasowej a pracownikiem tymcza­sowym agencja i pracodawca użytkownik pisem­nie uzgadniają zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczące­go m.in. wypłacania należności na pokrycie kosz­tów związanych z podróżą służbową.

Co do zasa­dy obowiązkiem agencji pracy tymczasowej jest wypłacanie należności na pokrycie kosztów zwią­zanych z podróżą służbową, jednak dopuszczalne jest przejęcie tego obowiązku przez pracodaw­cę użytkownika jako obowiązku własnego. O tych uzgodnieniach agencja pracy tymczasowej zawia­damia osobę, której ma być powierzone wykony­wanie pracy tymczasowej, przed zawarciem z nią umowy o pracę.

Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tym­czasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać warunki zatrudnienia pracownika tymcza­sowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pra­codawcy użytkownika, a w szczególności wynagro­dzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymcza­sowej.

Zadaj pytanie na FORUM

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?