reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016

Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca lub przedsiębiorca będzie mógł przez 12 miesięcy otrzymywać z urzędu pracy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30. roku życia skierowanych do niego przez urząd pracy.

Wymagany okres zatrudnienia

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu przez okres, za który dokonywana jest refundacja (czyli 12 miesięcy), oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy po jej zakończeniu – czyli łącznie przez 24 następujące po sobie miesiące. W całym tym okresie pracownik musi świadczyć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nie jest wymagane, by osoba, na którą przyznana została refundacja, realnie przepracowała powyższy okres. Urząd pracy zaliczy do niego także:

● urlopy wypoczynkowe, w tym dodatkowe urlopy wypoczynkowe,

● zwolnienia od pracy (np. związane z honorowym krwiodawstwem),

● okresy opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny,

● urlop macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze.

Uwaga! Do wymaganego okresu zatrudnienia nie zostanie zaliczony okres urlopu bezpłatnego. TABELA 4, S. 14

Kiedy zwrot, a kiedy nie

Niewywiązanie się przez pracodawcę (przedsiębiorcę) z warunków utrzymania zatrudnienia przez okres objęty refundacją oraz przez kolejnych 12 miesięcy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia. Należność trzeba uiścić wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania starosty. Warto pamiętać, że niewywiązanie się z obowiązku utrzymania zatrudnienia to zarówno zwolnienie danej osoby (poza zwolnieniem dyscyplinarnym), jak i np. zgoda na pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Są jednak sytuacje, kiedy urząd pracy zwolni przedsiębiorcę ze zwrotu refundacji. Stanie się tak, gdy:

● na zwolnione miejsce pracy przedsiębiorca przyjmie inną, skierowaną przez starostę osobę bezrobotną (dopiero odmowa przyjęcia do pracy tej osoby skutkować będzie obowiązkiem zwrotu uzyskanej pomocy) albo gdy przedsiębiorca chce przyjąć nową osobę bezrobotną, ale z przyczyn leżących po stronie urzędu nie jest to możliwe;

● umowę o pracę rozwiązał bezrobotny,

● do rozwiązania umowy o pracę doszło na podstawie art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.) - czyli na podstawie zwolnienia dyscyplinarnego,

● stosunek pracy skierowanego bezrobotnego wygasł.

Pomoc de minimis

Refundacja przyznawana będzie na warunkach dotyczących udzielania pomocy de minimis. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o jej udzielenie:

reklama

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama