| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Inne > Ubezpieczenie zdrowotne osoby bezrobotnej

Ubezpieczenie zdrowotne osoby bezrobotnej

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby bezrobotnej trwa od dnia uzyskania przez nią statusu bezrobotnego, a ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty tego statusu. Płatnikiem zasiłku dla bezrobotnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne są powiatowe urzędy pracy.

Kim jest osoba bezrobotna

Osoba niemająca stałego zatrudnienia lub niemogąca znaleźć pracy.

Pracodawca zatrudniający bezrobotną osobę skie­rowaną przez powiatowy urząd pracy może skorzy­stać z przewidzianych form wsparcia. Ze względu na aktywność w poszukiwaniu pracy i długotrwa­łość pozostawania bez zatrudnienia bezrobotni są kwalifikowani do jednego z 3 profili. W zależno­ści od przydzielenia bezrobotnego do konkretne­go profilu podejmowane są działania w celu jego aktywizacji.

Poszukiwaniem pracy dla bezrobotnych mogą zaj­mować się również agencje zatrudnienia działają­ce na rynku pracy.

Bezrobotny może być przyjęty przez pracodawcę na staż, a także zatrudniony na umowę o pracę. Bezrobotny może być zatrudniany przez konkret­nego pracodawcę na podstawie np. bonu szkole­niowego lub stażowego. Pracodawca będzie musiał wówczas przez ustalony okres utrzymać miejsce pracy dla aktywizowanej osoby. Patrz: aktywizacja zawodowa

Przy przyjmowaniu kandydata do pracy pracodaw­ca przyjmuje od pracownika oświadczenie, czy był on zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie, powinna zgłosić fakt podjęcia pracy do powiato­wego urzędu pracy w celu wyrejestrowania z reje­stru bezrobotnych.

Rekomendowany produkt: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (PDF)

Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby bezrobotnej

Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdro­wotnemu, jeśli nie podlega obowiązkowi ubez­pieczenia z innego tytułu. Uprawnienie to przy­sługuje również członkom rodziny bezrobotne­go po uprzednim zgłoszeniu do ubezpieczenia, o ile nie posiadają oni innego tytułu do ubezpie­czenia zdrowotnego. Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje osobie bezrobotnej bez względu na to, czy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, czy nie.

Dodatkowo osoby bezrobotne pobiera­jące zasiłek mają opłacane składki na ubezpie­czenia emerytalne i rentowe. Podstawą wymiaru składek na powyższe ubezpieczenia jest kwota wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych. Okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytal­ne i rentowe powoduje ciągłość ubezpieczenia - jest to tzw. okres składkowy. Płatnikiem zasiłku dla bezrobotnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne są powiatowe urzędy pracy.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »