Kategorie

Rozliczenie dotacji na wynagrodzenia

Podatkowe rozliczenie dotacji na wynagrodzenia pracowników budzi wiele wątpliwości.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali dotacje (np. z urzędu pracy) na refundację wynagrodzeń pracowników, ich wyrównanie lub spłatę kredytu (odsetek od kredytu) zaciągniętego na ten cel, często spotykają się z problemem, w jakiej formie i na jakich zasadach ją opodatkować. Wątpliwości te dotyczą opodatkowania zarówno podatkiem dochodowym, jaki i obrotowym (VAT).

Podatek dochodowy od osób prawnych

Reklama

Wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych (art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm., zwana dalej updop). Przywołany przepis zakłada generalną zasadę zwolnienia od opodatkowania dotacji z budżetu gminy (jednostek samorządowych). Jednocześnie norma ta przewiduje wyjątki od tej zasady w sytuacjach, w których dotacja ma być przeznaczona na dopłaty do oprocentowania określonych kredytów bankowych.

Rozwiewając ewentualne wątpliwości w zakresie opodatkowania dotacji udzielonych na spłatę kredytów lub odsetek od kredytów zaciągniętych na cele związane z wynagrodzeniem pracowników, należy wyjaśnić, że wyjątki dotyczą jedynie dopłat do odsetek od kredytów przewidzianych w odrębnych ustawach, tj. w:

• ustawie z 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 2005 r. nr 150, poz. 1259 ze zm.),

• ustawie z 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi (DzU nr 62, poz. 690 z zm.),

• ustawie z 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (DzU nr 13, poz. 60).

Ustawa z 5 stycznia 1995 r. określa zasady stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze oraz skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. Oznacza to, że dotacja z budżetu gminy na spłatę przez pracodawcę odsetek od kredytu zaciągniętego na wynagrodzenia pracowników będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Reklama

Inaczej jest, gdy dotacja przyznawana jest na wskazany cel przedsiębiorcy niepodlegającemu CIT, tj. rozliczającemu się według zasad przewidzianych dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Przykładem mogą być nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale również wspólnicy spółki jawnej czy komandytowej.

Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Wyjątkiem są przychody związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Oznacza to, że w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych przychodem nie będą jedynie te dotacje, które są bezpośrednio związane z otrzymaniem, zakupem, wytworzeniem szeroko rozumianych środków trwałych (podlegających amortyzacji), ewentualnie dotacje, które nie służą pokryciu kosztów lub wydatków przedsiębiorcy. Także inne, niewskazane powyżej, dotacje stanowią przychód.

Przykłady

Dotacja na zakup maszyny produkcyjnej o wartości powyżej 3500 zł nie stanowi przychodu.

Dotacja na wynagrodzenia pracownicze będzie stanowiła przychód, jeśli nie będzie podlegać szczególnemu wyłączeniu (zwolnieniu).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że wolne od podatku dochodowego są również dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD).

Zwolnieniu podlegają także dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych.

Można zatem przyjąć generalną zasadę, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dotacje udzielone na cele związane z wynagrodzeniem pracowników przedsiębiorcy lub spłatę kredytu (odsetek) zaciągniętych na ten cel będą stanowiły opodatkowany przychód.

Od tej zasady mogą istnieć oczywiście wyjątki. I tak przykładowo dotacja przeznaczona dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w celu refundacji wynagrodzenia wypłaconego zatrudnionym w ramach działalności rolniczej bezrobotnym będzie od tego podatku zwolniona. W takim wypadku wydatki związane z dotacją nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Podatek VAT

W zakresie opodatkowania dotacji podatkiem VAT należy wyjaśnić, że obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą wpływu środków (dotacji) na konto rachunku bankowego podatnika.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają dotacje mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawą opodatkowania jest obrót, który zwiększa się o otrzymane dotacje mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT).

Przyjmując, że dotacja zawsze wpłynie na zmniejszenie cen stosowanych przez odbiorcę tej dotacji, okoliczność ta nie może decydować o tym, czy dotacja podlega opodatkowaniu (przy tego rodzaju założeniu podlegałaby bowiem zawsze opodatkowaniu).

O ewentualnym opodatkowaniu dotacji będzie decydować bezpośredni związek dotacji z konkretnymi cenami poszczególnych dostaw towarów czy z konkretnymi cenami poszczególnych usług. Nie będzie miało więc znaczenia, czy dotacja wpływa na zmniejszenie kosztów, a w efekcie na obniżenie ceny. Rozstrzygające będzie to, czy kwota dotacji bezpośrednio zastępuje część należności (ceny) od nabywcy.

Można zatem przyjąć, że opodatkowaniu nie będą podlegać dotacje na refundację wynagrodzeń. Opodatkowaniu podlegają dotacje dotyczące dostaw konkretnych towarów czy konkretnej usługi, np. dotacja do cen sprzedaży towarów i usług.

Z chwilą otrzymania jakiejkolwiek kwoty dotacji podlegającej opodatkowaniu powstaje obowiązek podatkowy od otrzymanej kwoty, która stanowi kwotę brutto. Warto dodać, że zwrócone kwoty dotacji, subwencji czy dopłaty pomniejszają obrót podlegający opodatkowaniu.

Monika Cieślak

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lipiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Lipiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz lipca.

  Sposoby motywowania pracowników zdalnych

  Motywowanie pracowników zdalnych - jakie są skuteczne sposoby? Jak nagradzać pracowników na pracy zdalnej? Czy krótszy czas pracy to dobry pomysł?

  Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania

  Zasiłek chorobowy przysługuje po upływie okresu wyczekiwania. Ile wynosi okres wyczekiwania? Kiedy można otrzymać zasiłek bez okresu wyczekiwania?

  Emerytura - czerwiec czy lipiec 2021?

  Emerytura - czerwiec czy lipiec 2021 r.? Kiedy złożyć wniosek? Czy emeryci stracą, wnioskując o emeryturę jeszcze w czerwcu?

  Powrót do oszczędzania w PPK

  PPK - powrót do oszczędzania w PPK jest zawsze możliwy. Jak po rezygnacji powrócić do programu?

  Hybrydowy model pracy planuje 77% pracodawców

  Hybrydowy model pracy wybiera aż 77% pracodawców w Polsce. Ile dni pracy zdalnej w tygodniu planują wprowadzić?

  Jakie prawa ma ojciec?

  Ojciec - jakie prawa ma mężczyzna wychowujący dzieci? Czy tata może skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło bez składek ZUS

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło nie będą oskładkowane - MRiPS.

  Niedziela handlowa - lipiec 2021

  Niedziela handlowa - lipiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca albo 25 lipca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  System kadrowo-płacowy - o co pytać dostawcę

  System kadrowo-płacowy - o co należy pytać dostawcę przy wyborze oprogramowania HR?

  Praca zdalna - Kodeks pracy [PROJEKT]

  Praca zdalna - Kodeks pracy będzie zawierał przepisy dotyczące pracy zdalnej. Jakie regulacje przewiduje projekt?

  Prace sezonowe a bezpieczeństwo pracowników

  Prace sezonowe zalewają portale z ofertami pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników?

  Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę

  Czy zmiana warunków pracy cudzoziemca wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego?

  Ochrona danych przy pracy zdalnej - 5 wskazówek na wakacje

  Ochrona danych przy pracy zdalnej czyli jak nie narazić firmy na kradzież wrażliwych danych. Oto 5 wskazówek na wakacje dla pracowników zdalnych.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r. przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia o zasadniczych wynagrodzeniach dla rezydentów. Ile wyniosą?

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?