| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przejęcie zakładu pracy - obowiązki pracodawcy

Przejęcie zakładu pracy - obowiązki pracodawcy

Przejęcie zakładu pracy polega na wstąpieniu przez nowego pracodawcę w prawa i obowiązki poprzedniego pracodawcy. W związku z przejęciem zakładu pracy, na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków.

W prawie pracy

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stro­ną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobo­wiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

W przypadku gdy dochodzi do przejścia zakładu na innego pracodawcę, nie trzeba rozwiązywać z pracownikami umów o pracę (art. 231 k.p.). Jeżeli w zakładzie nie ma organizacji związkowych, wystar­czy jedynie przekazać im na piśmie informację o:

  • przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  • przyczynach tego przejścia,
  • prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skut­kach tego przejścia dla pracowników,
  • zamierzonych działaniach dotyczących warun­ków zatrudnienia pracowników.

Informację taką przekazują dotychczasowy i nowy pracodawca w terminie co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu lub jego części.

Jeżeli u pracodawcy działa organizacja związko­wa, to pracodawca przekazuje jej taką informację. Pracownik może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy w termi­nie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Rozwiązanie sto­sunku pracy w tym trybie powoduje dla pracowni­ka skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z roz­wiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest zobowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świad­czącym dotychczas pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wskazać termin, nie krót­szy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnie- nia nowych warunków pracy i płacy dotychczaso­wy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okre­su równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadcze­nie o odmowie przyjęcia proponowanych warun­ków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »