| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przejęcie zakładu pracy - obowiązki pracodawcy

Przejęcie zakładu pracy - obowiązki pracodawcy

Przejęcie zakładu pracy polega na wstąpieniu przez nowego pracodawcę w prawa i obowiązki poprzedniego pracodawcy. W związku z przejęciem zakładu pracy, na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków.

W prawie pracy

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stro­ną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobo­wiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

W przypadku gdy dochodzi do przejścia zakładu na innego pracodawcę, nie trzeba rozwiązywać z pracownikami umów o pracę (art. 231 k.p.). Jeżeli w zakładzie nie ma organizacji związkowych, wystar­czy jedynie przekazać im na piśmie informację o:

  • przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  • przyczynach tego przejścia,
  • prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skut­kach tego przejścia dla pracowników,
  • zamierzonych działaniach dotyczących warun­ków zatrudnienia pracowników.

Informację taką przekazują dotychczasowy i nowy pracodawca w terminie co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu lub jego części.

Jeżeli u pracodawcy działa organizacja związko­wa, to pracodawca przekazuje jej taką informację. Pracownik może bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy w termi­nie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Rozwiązanie sto­sunku pracy w tym trybie powoduje dla pracowni­ka skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z roz­wiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest zobowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świad­czącym dotychczas pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wskazać termin, nie krót­szy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnie- nia nowych warunków pracy i płacy dotychczaso­wy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okre­su równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadcze­nie o odmowie przyjęcia proponowanych warun­ków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »