REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przejęcie przez pracownika obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Łukasz Gozdalski
Składki ubezpieczeniowe. /Fot. Fotolia
Składki ubezpieczeniowe. /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

Obowiązek przekazania do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należy do płatnika składek. Pracodawca, wykonując obowiązki płatnika, nie może przenieść na ubezpieczonego (pracownika, zleceniobiorcę) obowiązku opłacania składek ZUS. Ubezpieczony może jednak przejąć rolę płatnika i samodzielnie wypełnić obowiązek zgłoszeniowy oraz opłacać za siebie należne składki, jeżeli pracodawca nie ma w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa.

Do obowiązków pracodawcy jako płatnika należy zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych (art. 36 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) oraz obliczenie i przekazanie do ZUS należnych składek (art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Jednak pracodawca, który nie ma w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa, może zawrzeć z pracownikiem (zleceniobiorcą) umowę, na podstawie której pracownik (zleceniobiorca) przejmie obowiązki płatnika składek (art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 987/2009). Ubezpieczony staje się wówczas płatnikiem składek i sam dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz oblicza i przekazuje do ZUS należne składki. Jednostką terenową ZUS dla takiego ubezpieczonego-płatnika jest oddział lub inspektorat ZUS właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania.

PRZYKŁAD

Pracownik mieszkający w Toruniu został zatrudniony przez francuską firmę, która nie ma w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa. Praca będzie wykonywana w Polsce i w Polsce pracownik będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Pracownik zawarł ze swoim pracodawcą umowę, na podstawie której zobowiązał się do przejęcia obowiązków płatnika składek. Pracownik musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i odprowadzać składki do Oddziału ZUS w Toruniu jako do jednostki terenowej ZUS właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Zobacz również serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Autopromocja

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Kup książkę:

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Aby pracownik (zleceniobiorca) mógł wypełnić obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń, musi posiadać numer NIP (w przypadku braku, musi wystąpić do urzędu skarbowego o jego nadanie). W jednostce terenowej ZUS ubezpieczony składa następujące dokumenty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • kopię umowy zawartej z zagranicznym podmiotem o przejęciu obowiązków płatnika,
 • kopię decyzji o nadaniu NIP,
 • ZUS ZUA lub ZUS ZZA oraz
 • ZUS ZAA.

Formularz ZUS ZAA służy do podania aktualnego adresu podmiotu zagranicznego, z którym pracownik (zleceniobiorca) zawarł umowę o przejęcie obowiązków płatnika składek.

W dokumentach zgłoszeniowych jako dane identyfikacyjne płatnika (blok II) ubezpieczony podaje NIP, PESEL oraz swoje nazwisko i imię. Natomiast w bloku III „Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń” wpisuje PESEL, nazwisko i imię oraz datę urodzenia oraz odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia, tj.:

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online
 • 01 25 – pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia,
 • 01 26 – pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia,
 • 04 26 – osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, opłacająca składki na własne ubezpieczenia,
 • 04 28 – osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacająca składki na własne ubezpieczenia.

Polecamy również: Wzrost minimalnego wynagrodzenia a składki ZUS w 2014 roku


Wyrejestrowania z ubezpieczeń dokonuje ubezpieczony składając formularze:

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
 • ZUS ZWPA – w celu wyrejestrowania się jako płatnik składek,
 • ZUS ZWUA – w celu wyrejestrowania się jako osoba ubezpieczona.

Ubezpieczony-płatnik oprócz złożenia dokumentów zgłoszeniowych ma jednocześnie obowiązek składania za każdy miesiąc dokumentów rozliczeniowych:

 • ZUS DRA – jeżeli w danym miesiącu nie wystąpiły przerwy w opłacaniu składek lub ubezpieczony nie uzyskał przychodu, należy wypełnić blok X oraz podać kod 4 (termin przysyłania deklaracji i raportów) w bloku I poz. 01,
 • ZUS DRA, ZUS RCA (ZUS RZA), ZUS RSA – jeżeli w danym miesiącu wystąpiły przerwy w opłacaniu składek lub ubezpieczony otrzymał wynagrodzenie po ustaniu tytułu do ubezpieczeń (nie należy wypełniać bloku X „Deklaracja dochodu” a w bloku I poz. 01 należy podać kod 3).

Pracownik przekazuje dokumenty rozliczeniowe i zgłoszeniowe w formie papierowej lub wydruku z aktualnego programu Płatnik. Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powinien opłacić do 15. dnia następnego miesiąca.

W przypadku pracodawców, którzy mają siedzibę lub przedstawicielstwo w Polsce oraz pracodawców spoza krajów UE, Norwegii, Liechtensteinu, Islandii lub Szwajcarii, którzy nie mają siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce, pracownik (zleceniobiorca) nie ma możliwości przejęcia obowiązków płatnika.

PRZYKŁAD

Pracownik został zatrudniony przez szwajcarskiego pracodawcę, który ma swoje przedstawicielstwo we Wrocławiu. Praca będzie wykonywana w Polsce i pracownik będzie podlegał polskim ubezpieczeniom społecznym. Pracodawca ma przedstawicielstwo w Polsce, zatem nie może zawrzeć umowy o przejęciu przez pracownika obowiązków płatnika składek. Szwajcarski pracodawca jest w tej sytuacji zobowiązany do wypełniania obowiązków płatnika. Właściwą jednostką terenową ZUS do zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń i opłacania składek będzie Oddział ZUS we Wrocławiu, czyli jednostka właściwa ze względu na miejsce przedstawicielstwa szwajcarskiego pracodawcy.

PRZYKŁAD

Pracownik został zatrudniony przez amerykańskiego pracodawcę, który nie ma w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa. Pracownik będzie wykonywał pracę w Polsce i tu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. W przypadku wykonywania pracy tylko w Polsce dla amerykańskiego pracodawcy nie ma zastosowania unijne rozporządzenie (WE) nr 987/2009, dlatego nie ma możliwości przejęcia przez pracownika obowiązków płatnika. W związku z tym amerykański pracodawca jest zobowiązany do wypełniania obowiązków płatnika składek w Polsce. Jednostką terenową ZUS właściwą dla amerykańskiego pracodawcy będzie I Oddział ZUS w Warszawie, czyli jednostka odpowiednia dla zagranicznych pracodawców nieposiadających w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa.

Zadaj pytanie: Forum Kadry


Odpowiedzi na pytania Czytelników

Czy pracodawca może przenieść na swoich pracowników obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w wyniku podpisanego do układu zbiorowego pracy porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi?

Nie. Pracodawca nie ma możliwości zawarcia takiego porozumienia. Postanowienia układu zbiorowego nie mogą być niezgodne z prawem, w tym z przepisami dotyczącymi finansowania składek na ubezpieczenia społeczne. Porozumienie do układu zbiorowego musi zostać zarejestrowane przez okręgowego inspektora pracy, a ten nie dokona rejestracji, jeśli postanowienia układu są sprzeczne z przepisami (art. 24111 § 1 i § 4 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

 • art. 4 pkt 2 lit. a, art. 16 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 i ust. 3, art. 17 ust. 1 i ust. 2, art. 36 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717
 • art. 240, art. 24111 § 1 i § 4, art. 24112 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1028
 • art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – Dz.U. UE L Nr 284, str. 1; ost.zm. Dz.U. UE L z 2013 r., Nr 386, str. 27
 • § 1, § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. Nr 186, poz. 1444; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1101

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  BHP - wszystko co trzeba wiedzieć na ten temat

  Każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, że przestrzeganie przepisów BHP jest obowiązkowe, a te kwestie mogą zostać skontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej. 

  Do 30 września był czas, żeby wykorzystać zaległe urlopy. Pracownicy lubią chomikować dni wolne

  Dlaczego urlopy powinny być wykorzystywane na bieżąco? Zbyt duża kumulacja dni wolnych może spowodować, że pracownik będzie musiał wykorzystać go w momencie, gdy będzie on pracodawcy bardzo potrzebny. 

  Praca zdalna szansą dla osób z niepełnosprawnościami

  Upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej może ułatwić zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza na stanowiskach biurowych czy specjalistycznych, niewymagających fizycznej obecności w biurze - przekonują eksperci w raporcie „Uwarunkowania i korzyści zatrudniania osób z niepełnosprawnościami” przygotowanym przez Lewiatana.

  PPK. Deklarację o rezygnacji można „odwołać”

  Powrót do oszczędzania w PPK, po złożeniu deklaracji o rezygnacji, następuje poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. Pracownik może go złożyć w każdej chwili i jest on skuteczny od momentu przekazania go pracodawcy.

  REKLAMA

  Praca cudzoziemców. Co zrobić po zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje zatrudnienie cudzoziemców z pięciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po jego zarejestrowaniu pracodawca ma obowiązek informacyjny. Jaki? Ponadto, opisujemy kiedy nie jest wymagany wpis nowego oświadczenia do ewidencji. 

  Kurs dla pracowników administracji publicznej

  Kursy dla pracowników administracji publicznej dają możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Właśnie trwa rekrutacja w ramach kolejnego projektu. Czym jest Young Leaders’ Program 2024-2026 i jakie umiejętności można nabyć? 

  Wzrost zatrudnienia w fotowoltaice słonecznej

  Pomimo kryzysów gospodarczych, inflacji, wojny i globalnych problemów współczesnego świata - da się zauważyć dynamiczny rozwój sektora zielonej energii. Raport MOP oraz organizacji IRENA pokazuje, że liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej prawie podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, do 13,7 mln w 2022 r.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników. Orzeczenia KRUS.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników - powstają stosunkowo często ze względu na specyfikę pracy na roli. Orzeczenia w KRUS wydawane są przez lekarzy rzeczoznawców czy komisje lekarskie KRUS, które doty. przyznania konkretnych świadczeń. Czy od decyzji KRUS przysługuje odwołanie? 

  REKLAMA

  Dzień chłopaka w pracy

  30 września to Dzień Chłopaka. Dzień Chłopaka to co innego niż Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, który przypada w dniu 10 marca. Jakie prawa pracownicze mają zatrudnieni nastoletni młodociani?

  Rozwiązanie umowy o pracę - kiedy pracownik powinien dostać wynagrodzenie?

  Kiedy po rozwiązaniu umowy o pracę należy się wypłata wynagrodzenia? Czy to dzień rozwiązania umowy czy ustalony w danym zakładzie pracy dzień wypłat? 

  REKLAMA