reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Umowa o pracę > Umowa o pracę na okres próbny w 2016 r. - wzór umowy

Umowa o pracę na okres próbny w 2016 r. - wzór umowy

Od 22 lutego 2016 r. zmieniły się zasady zawierania umów na okres próbny. Wraz z nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzono nowy wzór umowy na okres próbny.

Od 22 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, zgodnie z którą funkcjonują trzy rodzaje umów:

- na okres próbny,

- na czas określony oraz

- na czas nieokreślony.

Celem umowy na okres próbny jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i umiejętności do zatrudnienia go na danym stanowisku. Dla pracownika jest to również okres próby, bowiem może upewnić się czy proponowana praca jest dla niego odpowiednia.

Czas trwania umowy na okres próbny

Umowa na okres próbny może być zawarta tylko raz i na maksymalnie 3 miesiące. Nowe przepisy wprowadziły jednak możliwość ponownego zawarcia takiej umowy. Jest to możliwe w następujących przypadkach:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy - w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Polecamy produkt: Umowy terminowe – jak zawierać i wypowiadać (książka)

Pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem drugą umowę na okres próbny, jeżeli pracownik będzie wykonywał inną pracę (na innym stanowisku) niż ta, na którą była zawarta poprzednia umowa.

Drugi wyjątek przewiduje, że sam okres przerwy w pracy, czyli 3 lat (nawet jeśli dotyczy pracy na tym samym stanowisku) daje możliwość pracodawcy możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny.

Więcej na ten temat przeczytasz -> Ponowne zawarcie umowy na okres próbny – zmiany w 2016 r.

Kilka umów na okres próbny – formalności

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu na jaki została zawarta.

Prawo wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny przysługuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Umowa na okres próbny może być również rozwiązana za porozumieniem stron.

Długość umowy na okres próbny

Okres wypowiedzenia

do 2 tygodni

3 dni robocze

Dłużej niż 2 tygodnie

1 tydzień

3 miesiące

2 tygodnie

Warto podkreślić, że po wręczeniu wypowiedzenia (zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę), strony mogą porozumieć się co do skrócenia okresu wypowiedzenia. Wymagana jest do tego zgodna wola pracownika i pracodawcy, co powinno nastąpić na piśmie.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule -> Jak wypowiedzieć umowę na okres próbny 2016?

Wzór umowy na okres próbny

Od 22 lutego 2016 r. obowiązuje nowy wzór umowy o pracę. Przedstawiamy obowiązujący wzór.

…………………………………………..…………..                                      ……………………………………………….

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)                                                              (miejscowość i data)

………………………………………………………

(numer REGON-EKD)

                    UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY

zawarta w dniu …………………………………………………………………………………………………………………………………..

(data zawarcia umowy)

między ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

a ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….

(imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania)

na ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

(okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy ………………………………………………………………….………………………………………………

(stanowisko, funkcja, zawód, specjalność)

2) miejsce wykonywania pracy ………………………………………………………………….…………………………………………

3) wymiar czasu pracy …………………………………………………………………………………………..…………………………….

4) wynagrodzenie …………………………………………………………………………………………………………………..……………

(składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5) inne warunki zatrudnienia ……………………………………………………………………………………………………………….

6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy*)

2. Termin rozpoczęcia pracy ………………………………………………………………….………………………………………….

3. Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy ………………………………….………………………………………..………

(informacja, o której mowa w art. 29 § 11 Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzasadniających

zawarcie umowy o pracę na czas określony **)

……………………………………                                              ….………..…………………………………

(data i podpis pracownika)                                                              (podpis pracodawcy lub osoby

                                                                                                        reprezentującej pracodawcę albo

                                                                                                        osoby upoważnionej do składania

                                                                                                        oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

** Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1–3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 j.t.).

Dołącz do grona ekspertów Infor.pl!

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama