Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na dziecko do 14 lat

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na dziecko do 14 lat/ fot. Fotolia
Wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na dziecko do 14 lat/ fot. Fotolia
Zgodnie z Kodeksem pracy za czas zwolnienia na dziecko pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Od 2 stycznia 2016 r. pracownik może zdecydować czy wykorzysta 16 godzin albo 2 dni zwolnienia na opiekę. Jakie wynagrodzenie otrzyma rodzic za czas zwolnienia od pracy na dziecko do 14 lat?

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje z tego tytułu zwolnienie od pracy. Jego wymiar w ciągu roku kalendarzowego wynosi 16 godzin albo 2 dni. Za czas zwolnienia pracownik ma prawo do wynagrodzenia obliczanego tak jak za urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że w tym przypadku obowiązuje jeden wyjątek – składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

W każdym roku kalendarzowym pracownik będący rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do 14 lat nabywa prawo do zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Potocznie zwolnienie to nazywane jest opieką z tytułu wychowywania dziecka. Nie należy jednak mylić go z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Za okres takiego zwolnienia przysługuje bowiem zasiłek opiekuńczy na odrębnych zasadach. Natomiast na podstawie art. 188 ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.) przysługuje płatne zwolnienie od pracy przeznaczone na opiekę nad zdrowym dzieckiem.

Przeczytaj: Dni wolne na opiekę nad dzieckiem 2016

Jakie zmiany od 2 stycznia 2016 r.

Do 1 stycznia 2016 r. wymiar zwolnienia od pracy wynosił 2 dni, niezależnie od wymiaru czasu pracy, systemu czasu pracy czy rozkładu czasu pracy, w jakim pracownik był zatrudniony. Wolne obejmowało cały dzień pracy. Od 2 stycznia 2016 r. zwolnienie od pracy może być wykorzystane albo w dniach, albo w godzinach – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Można więc realizować to uprawnienie alternatywnie w godzinach, czyli np. zwolnić się tylko z części dnia pracy.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik, w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia. Zatem to pracownik musi dokonać wyboru, czy woli zwolnienie w dniach czy godzinach i wyraża go w pierwszym w danym roku wniosku o wolne. Należy bowiem zaznaczyć, że tylko jeden przelicznik można wybrać – albo zwolnienie w dniach albo w godzinach. Pracownik, który we wniosku wskaże 1 dzień zwolnienia, w kolejnym nie może wystąpić o wolne w godzinach. Należy bowiem zaznaczyć, że tylko jeden przelicznik można wybrać – albo zwolnienie w dniach albo w godzinach. Pracownik, który we wniosku wskaże 1 dzień zwolnienia, w kolejnym nie może wystąpić o wolne w godzinach. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik, w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia. Zatem to pracownik musi dokonać wyboru, czy woli zwolnienie w dniach czy godzinach i wyraża go w pierwszym w danym roku wniosku o wolne.

Zwolnienie od pracy w dniach może być korzystne dla pracowników zatrudnionych w systemach czasu pracy, gdzie są przewidziane dłuższe dniówki, np. w systemie równoważnego czasu pracy. Obojętnie bowiem czy ma zaplanowaną pracę w danym dniu na 12, czy 4 godziny, zawsze z puli odpisany zostanie jeden roboczy dzień kalendarzowy.

Pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy. Pierwszy wniosek o opiekę na dziecko w wieku 11 lat złożył w lutym 2016 r. Zdecydował się na opcję godzinową i wskazał termin wolnego na 12 lutego, kiedy miał do przepracowania 10 godzin. Do wykorzystania pozostanie mu więc już tylko 6 godzin opieki. Gdyby postawił na wariant w dniach, zachowałby jeszcze jeden cały wolny dzień, niezależnie od liczby godzin pracy przewidzianej na ten dzień.

Pracownik wychowujący 12-letnie dziecko jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracuje w systemie podstawowym czasu pracy (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy). W dniu 4 stycznia 2016 r. złożył wniosek o 4 godziny wolnego na dzień 7 stycznia. Pracownikowi pozostanie do wykorzystania jeszcze 12 godzin zwolnienia (16 godz. – 4 godz.) w 2016 r., które będzie mógł wykorzystać w dowolnej konfiguracji, np. raz 8 godzin, raz 4 godziny lub 3 razy po 4 godziny itp.

Druga zmiana w zakresie wykorzystywania tego zwolnienia dotyczy pracowników niepełnoetatowych. Zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy należy zaokrąglić w górę do pełnej godziny. Ta zasada dotyczy wyłącznie zwolnienia w godzinach, a nie w dniach. Jeśli pracownik niepełnoetatowy zdecyduje się na zwolnienie w dniach, to przysługują mu 2 wolne dni.

Dla pracownika zatrudnionego na 3/5 etatu, wymiar zwolnienia godzinowego wynosi: 16 godzin × 3/5 = 9,6 godziny, po zaokrągleniu – 10 godzin

Wynagrodzenie za czas opieki

Za czas zwolnienia na dziecko pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 188 k.p.). Kodeks pracy nie reguluje kwestii, jak należy obliczać to wynagrodzenie. Jednak rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy odsyła do przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, sposób postępowania zależy od rodzaju składników płacowych, jakie otrzymuje zatrudniony. Jeśli pracownik jest wynagradzany wyłącznie składnikami określonymi w stawce miesięcznej w stałej wysokości, to za miesiąc ze zwolnieniem na dziecko otrzymuje normalne wynagrodzenie, bez konieczności odrębnego obliczania wynagrodzenia urlopowego.

Natomiast jeśli oprócz składnika stałego pracownikowi przysługują również zmienne elementy płacy za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, to wówczas należy obliczyć wynagrodzenie, ale ze składników z miesiąca bieżącego, czyli tego, w którym przypadało wolne, a nie wypłaconych w okresie 3 miesięcy go poprzedzających.

Aby obliczyć wynagrodzenie za czas opieki nad dzieckiem ze zmiennych składników, należy:

● Krok 1. Podzielić zmienne składniki z miesiąca zwolnienia od pracy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu (po odliczeniu godzin nieobecności z powodu opieki).

● Krok 2. Otrzymaną stawkę godzinową pomnożyć przez:

– liczbę godzin zwolnienia – w razie wyboru sposobu godzinowego lub

– liczbę godzin, jaką pracownik przepracowałby w czasie udzielonych dni zwolnienia, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z tego uprawnienia.

Przykład

11 lutego 2016 r. pracownica złożyła u pracodawcy wniosek o udzielenie 16 godzin zwolnienia z tytułu opieki nad synem, który 23 lutego skończy 14 lat. Wymiar czasu pracy w lutym 2016 r. wynosi 168 godzin. Po odliczeniu 16 godzin zwolnienia na opiekę faktycznych godzin pracy było 152. Na wynagrodzenie pracownicy składa się wynagrodzenie zasadnicze w stałej stawce miesięcznej w wysokości 4800 zł oraz miesięczna zmienna premia regulaminowa, która za luty 2016 r. wyniosła 580 zł. Obliczenie wynagrodzenia za luty wygląda następująco:

Krok 1. Należy podzielić kwotę zmiennej premii regulaminowej z lutego 2016 r. przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu w celu ustalenia stawki godzinowej

580 zł : 152 godz. = 3,82 zł

Krok 2. Należy pomnożyć stawkę godzinową przez liczbę godzin zwolnienia

3,82 zł × 16 godz. = 61,12 zł

Krok 3. Należy ustalić przysługujące wynagrodzenie za luty 2016 r.

4800 zł wynagrodzenia zasadniczego + 580 zł zmiennej premii regulaminowej + 61,12 zł wynagrodzenia za zwolnienie obliczonego z premii = 5441,12 zł

Za luty 2016 r. pracownicy przysługuje łącznie 5441,12 zł.

Przykład

Pracownik skorzystał w styczniu 2016 r. z 4 godzin opieki nad córką w wieku 8 lat. Taki wymiar zwolnienia podał we wniosku. W styczniu wypracował łącznie 151 godzin, z tego 3 były nadliczbowe dobowe (152 godz. – 4 godz. opieki + 3 godz. nadliczbowych). Za styczeń obliczono pracownikowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz 50% dodatek, łącznie w kwocie 84,38 zł. Są to zmienne składniki wynagrodzenia (w firmie obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy). Oprócz tego pracownikowi ustalono zmienną premię regulaminową w wysokości 319 zł. Wynagrodzenie stałe zasadnicze wynosi 2850 zł. Wynagrodzenie za styczeń należy obliczyć następująco:

Krok 1. Ustalamy stawkę godzinową z premii regulaminowej i rekompensaty za nadgodziny

(319 zł + 84,38 zł) : 151 godz. = 2,67 zł

Krok 2. Ustalamy wynagrodzenie za czas zwolnienia

2,67 zł × 4 godz. = 10,68 zł

Krok 3. Ustalamy wynagrodzenie za styczeń 2016 r.

2850 zł + 84,38 zł + 319 zł + 10,68 zł) = 3264,06 zł

Za styczeń 2016 r. pracownik otrzymał 3264,06 zł.

Jeżeli w miesiącu korzystania ze zwolnienia pracownik nie uzyskał żadnych składników zmiennych, np. premii, prowizji, dodatków, to wynagrodzenie za okres zwolnienia oblicza się bez uwzględniania tychże składników. Zatem nie trzeba cofać się do miesięcy poprzedzających zwolnienie, tak jak w przypadku ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Zasady korzystania ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat

● zwolnienie przysługuje na dziecko w wieku do 14 lat (od dnia, kiedy dziecko ukończy 14. rok życia w danym roku, uprawnienie wygasa)

● zwolnienie przysługuje niezależnie od stażu pracy ani od rodzaju umowy o pracę (na czas określony, nieokreślony etc.)

● jeden wymiar zwolnienia przysługuje pracownikowi na cały rok kalendarzowy (16 godzin lub 2 dni), bez względu na liczbę wychowywanych dzieci

● wymiar zwolnienia przypada na oboje rodziców, jeśli są pracownikami (albo matka korzysta w pełnym zakresie, albo ojciec; rodzice mogą również podzielić się uprawnieniem, np. po jednym dniu)

● niewykorzystane w danym roku kalendarzowym zwolnienie nie przechodzi na rok następny

● zwolnienie przysługuje pracującemu rodzicowi niezależnie od tego, czy drugi pozostaje w zatrudnieniu czy też nie (np. jest na zasiłku dla bezrobotnych)

● jeśli pracownik pozostaje równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w danym roku kalendarzowym, zwolnienie przysługuje z każdej umowy o pracę odrębnie.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268),

● § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632),

● § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 2000),

● § 6, § 7–8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2 poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski pracownik w obliczu inflacji
  Pomimo sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz pandemii, wielu Polaków jest gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia. Czynnikiem szczególnie wpływającym na postawy zawodowe jest inflacja.
  Prawnicy - ile zarabiają?
  Wywołana przez pandemię niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia zaowocowała zmniejszoną responsywnością na oferty pracy przez doświadczonych kandydatów na stanowiska prawnicze i wysoką liczbą odrzuconych ofert. Z tego powodu pracodawcy często byli zmuszeni uelastyczniać swoje wymagania wobec kandydatów oraz redefiniować widełki wynagrodzenia na korzyść pracownika. Więcej w analizie przygotowanej przez Manpower.
  Wskaźniki dla przyszłych emerytów bardzo dobre
  Stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, na których gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
  Osoby na przedemerytalnym muszą rozliczyć się z ZUS
  Jak co roku tylko do końca maja czas osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na powiadomienie ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Co czwarta firma chce pozyskiwać nowych pracowników
  ManpowerGroup opublikował swój najnowszy raport, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11%. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27% badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17% prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54%) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2% nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał.
  Ukraińcy pracują na Dolnym Śląsku
  W pierwszym kwartale tego roku o prawie 7 proc. wzrosła ilość zatrudnionych na Dolnym Śląsku Ukraińców. Na koniec grudnia 2021 roku do ZUS w województwie dolnośląskim było zgłoszonych 66 638 pracowników pochodzących z Ukrainy, na koniec marca 2022 roku już 71 238.
  Reputacja oparta na powrotach, czyli dlaczego reboarding ma znaczenie
  Dla wielu pracowników powrót do pracy po pandemii był prawdziwym wyzwaniem. Podobnie jak dla pracodawców. Okazało się, że po długiej nieobecności w biurze trzeba na nowo uczyć się firmowej rzeczywistości offline. Lepiej poradziły sobie z tą sytuacją firmy, które w swojej strategii HR uwzględniły reboarding. Tym bardziej, że termin ten nie dotyczy tylko powrotu do postpandemicznej biurowej rzeczywistości.
  Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany w ustawie o PPK
  Pracodawca będzie mógł szybciej zapisać pracownika do PPK. Szybciej niż dotychczas będzie mógł także dokonać pierwszych wpłat do tego programu, nawet od razu po ich naliczeniu i pobraniu.
  Algorytmy SI pod kontrolą związków zawodowych?
  Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przewiduje obowiązek pracodawcy udzielenia stronie społecznej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji stanowiących bazę dla algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji, a które wpływać mogą na warunki pracy.
  Poszukiwani pracownicy sezonowi do zbioru truskawek
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku poszukuje pracowników sezonowych do zbioru truskawek i malin, m.in. w gminach Czerwińsk nad Wisłą, Załuski i Naruszewo. Wkrótce ma ruszyć kampania informacyjna, zachęcająca do podjęcia zatrudnienia, w tym skierowana do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy.
  Powstanie platforma z bazą ofert pracy dla obywateli Ukrainy
  Nowa platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Kto będzie mógł korzystać z bazy?
  44 proc. Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną
  44 proc. Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną ze względu na inflację; podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen.
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy?
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy po 24 lutego br. jest zauważalny; napływ uchodźców z pewnością go nie uzupełni - stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
  Boże Ciało 2022 - czy jest wolne od pracy?
  Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy? Kiedy wypada? Czy można wtedy załatwić sprawy urzędowe albo zrobić zakupy?
  Europejskie Dni Pracodawców 2022
  W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.
  1/3 uchodźców zamierza zostać w Polsce przez co najmniej trzy lata
  – Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Podkreśla, że organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im są wsparcie i długofalowe plany działań pomocowych, m.in. w zakresie integracji w Polsce, rozpoczęciu pracy zarobkowej czy znalezieniu pomocy psychologicznej.
  KRUS - nowa obowiązująca stawka odsetek za zwłokę
  Ustalono nową stawkę odsetek za zwłokę. Ile wynosi?
  Więcej płatników składek i ubezpieczonych
  Pod koniec kwietnia 2022 r. zarejestrowanych w ZUS płatników składek było 2,8 mln, a ubezpieczonych - 16,1 mln, w tym cudzoziemców - 970 tys. Liczby te rosną z miesiąca na miesiąc i są znacznie wyższe niż przed wybuchem epidemii.
  Pracownice handlu w miejscowościach turystycznych alarmują: będziemy pracować ponad siły
  Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać… ubywa.
  Barometr Ofert Pracy spadł o 5 pkt.
  Barometr Ofert Pracy spadł do 413,5 pkt. w kwietniu z 418,5 pkt. w marcu br. Napięcie geopolityczne, a także inflacja negatywnie wpłyną na zapotrzebowanie na pracę.
  Zniesienie stanu epidemii a przepisy prawa pracy
  Zakończenie stanu epidemii w Polsce nie wprowadza zmian w przepisach prawa pracy - obowiązujący od poniedziałku stan zagrożenia epidemicznego podtrzymuje dotychczasowe regulacje dotyczące m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop oraz na okresowe badania lekarskie.
  Zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli
  Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r.
  Do kogo właściwie mówisz?
  Z punktu widzenia sukcesu opowieści bardzo ważne jest to, aby dopasować ją do publiczności. Historia, która przypadnie do gustu grupie dwudziestoparolatków po kilku piwach, niekoniecznie spodoba się rekruterowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, klientowi podczas spotkania biznesowego czy twoim ultrakonserwatywnym teściom. Od czego zatem zacząć?