REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy w okresie wypowiedzenia?

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy w okresie wypowiedzenia?
Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy w okresie wypowiedzenia?
fot. Fotolia

REKLAMA

Od 22 lutego 2016 r. w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas odpowiadający okresowi wypowiedzenia, w którym pracownik nie będzie pracował?

Pytanie

Pod koniec lutego 2016 r. pracownikowi zostanie wręczone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Jednak biorąc pod uwagę interes firmy, zamierzamy zwolnić zatrudnionego z wykonywania pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas odpowiadający okresowi wypowiedzenia, w którym pracownik nie będzie pracował?

Odpowiedź

Wynagrodzenie za marzec, a więc za okres jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę (od 1 do 31 marca), należy obliczyć na zasadach przewidzianych dla ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Sposób jego obliczenia zależy więc od rodzaju składników płacowych przysługujących zatrudnionemu.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Istotą stosunku pracy jest świadczenie przez pracownika określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, który zatrudnia go za wynagrodzeniem. Zatem z jednej strony podwładny wykonuje umówioną pracę, a z drugiej pracodawca tworzy mu warunki do realizowania tego obowiązku, dopuszczając go do pracy, i płaci wynagrodzenie.

Autopromocja

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

Kup książkę:

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

Dotychczas nie było w prawie pracy instytucji zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W tym bowiem czasie pracownik powinien normalnie wypełniać swoje zadania, za odpłatnością. Oświadczenie o wypowiedzeniu wyznacza jedynie datę rozwiązania w przyszłości stosunku pracy. W praktyce zdarzało się jednak, że pracodawca – bo to najczęściej jego inicjatywa – wobec zbliżającego się odejścia pracownika nie chciał już korzystać z jego pracy w okresie wymówienia, z uwagi na interes zakładu pracy. Mógł się obawiać, że zatrudniony nie będzie już dbał o dobro firmy, tak jak dotychczas. Ważnym motywem dla pracodawcy mogła być również przyczyna wypowiedzenia, np. utrata zaufania, brak porozumienia ze współpracownikami itp. Odsunięcie pracownika od pracy było wówczas dobrym rozwiązaniem. Mimo braku podstawy prawnej pracodawcy je praktykowali, odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Metody ustalania

Generalnie SN uznawał za dopuszczalne, aby pracodawca zwolnił pracownika z wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia, ale za jego zgodą, tj. w drodze porozumienia stron (wyrok SN z 26 kwietnia 2011 r., sygn. akt II PK 302/10) i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy. W wyroku z 16 czerwca 2005 r. (sygn. akt I PK 260/04, OSNP z 2006 r. nr 9-10, poz. 145) SN stwierdził, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z art. 81 par. 1 k.p., czyli jak za niezawiniony przestój. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli zatrudniony gotowy do pracy doznaje przeszkód ze strony pracodawcy do jej wykonywania, to za ten czas przysługuje mu wynagrodzenie.

Dla pracownika był to jednak najmniej opłacalny sposób jego ustalania, gdyż oznaczał obliczenie go na bazie wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną lub godzinową (jeśli nie ma takiego składnika – 60 proc. wynagrodzenia), przy czym stawka osobistego zaszeregowania to tylko płaca zasadnicza, ewentualnie z dodatkiem funkcyjnym. W związku z tym utarły się w praktyce dwie dodatkowe metody – obliczenie wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy lub oparte o zasady wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Ten ostatni sposób jest dla pracownika najkorzystniejszy, bo pozwala ustalić podstawę również z uwzględnieniem składników przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc.

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Polecamy serwis: Urlop wypoczynkowy

Zmiana przepisów

Od 22 lutego 2016 r. w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W czasie tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia. Tak wynika z nowego art. 362 k.p. Od 22 lutego wejdzie też w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Określa ono, że wynagrodzenie za czas zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia będzie obliczane przy zastosowaniu zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Zatem będzie tu stosowane rozporządzenie urlopowe zawierające wskazówki, z jakich składników wynagrodzenie to należy obliczać, a jakie pomijać oraz jak ustalać podstawę wynagrodzenia urlopowego ze względu na podział składników na stałe bądź zmienne.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Przyjęło się, że z tego typu składników nie jest obliczane wynagrodzenie urlopowe, lecz są one po prostu wypłacane w należnej wysokości, jak gdyby pracownik normalnie przepracował miesiąc, a nie przebywał na urlopie. [przykład 1]

PRZYKŁAD 1

Stały składnik wynagrodzenia

Załóżmy, że pracownik, o którym mowa na wstępie, uzyskiwał oprócz wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5600 zł także stałą miesięczną premię kwotową 1500 zł. Za marzec pracownik powinien więc otrzymać łącznie 7100 zł, mimo że nie przepracował tego miesiąca ze względu na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Taką sumę składników (podstawę wymiaru) dzieli się przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa. Tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy mnoży się następnie przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu. [przykład 2]?

PRZYKŁAD 2

Zmienna premia regulaminowa

Załóżmy, że wynagrodzenie pracownika z przykładu 1 składa się z pensji zasadniczej wynoszącej 5600 zł i zmiennej premii regulaminowej do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. W okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownik otrzymał następujące zmienne składniki wynagrodzenia:

● w lutym 2016 r. - 840 zł (przepracowane 168 godz.),

● w styczniu 2016 r. - 560 zł (przepracowane 152 godz.),

● w grudniu 2015 r. - 1120 zł (przepracowane 168 godz.).

Wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wynosi 6508,16 zł, co wynika z wyliczenia:

● suma zmiennych składników - 2520 zł,

● suma przepracowanych godzin - 488 godz.,

● wynagrodzenie za jedną godzinę pracy - 2520 zł : 488 godz. = 5,16 zł,

● wynagrodzenie ze zmiennych składników za marzec - 5,16 zł x 176 godz. do przepracowania w marcu = 908,16 zł,

● wynagrodzenie ze składników zmiennych i stałych za marzec - 5600 zł + 908,16 zł = 6508,16 zł

Jeżeli pracownik nie wykorzystał w 2016 r. urlopu wypoczynkowego w naturze, to przysługuje mu jeszcze ekwiwalent pieniężny za urlop obliczony proporcjonalnie do okresu przepracowanego w tym roku. W przypadku wymiaru urlopu wynoszącego 26 dni urlop wynosi 7 dni, tj. 56 godzin (3/12 z 26 dni = 6,49 dnia; po zaokrągleniu do pełnych dni - 7 dni; 7 dni x 8 godz. = 56 godz.).

Wracając do przykładu: podstawa wymiaru ze zmiennych składników zostanie taka sama, przy czym do obliczenia ekwiwalentu przyjmuje się je w średniej miesięcznej wysokości. Do tej pozycji należy jeszcze dodać wynagrodzenie zasadnicze:

2520 zł : 3 miesiące = 840 zł

5600 zł + 840 zł = 6440 zł

Obliczenie ekwiwalentu:

6440 zł : 21 (współczynnik urlopowy w 2016 r.) = 306,67 zł

306,67 zł : 8 godz. = 38,33 zł

38,33 zł x 56 godz. = 2146,48 zł

Podstawa prawna

- Art. 1 pkt 8 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220).

- Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. poz. 2000).

- Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Zadaj pytanie na naszym FORUM!

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zaległy urlop do 30 września 2023

  Zaległy urlop do 30 września 2023. Trzeba wiedzieć, że już 30 września 2023 r. ulegnie przedawnieniu niewykorzystany urlop pracownika, który przysługiwał mu za 2019 r.

  OC diagnosty laboratoryjnego od 30 tyś. i od 150 tyś. euro - zmiany od listopada 2023

  OC diagnosty laboratoryjnego od 30 tyś. i od 150 tyś. euro - zmiany od listopada 2023. W skutek zmian do obecnie obowiązujących przepisów zostaną wprowadzone normy odnoszące się do diagnostów laboratoryjnych w zakresie wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, dotychczas ich nie było!

  Europejska emerytura w Polsce już od 26 września 2023

  Europejska emerytura w Polsce już od 26 września 2023 - wtedy wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz.U. 2023 poz. 1843). Czy emerytury Polaków się zwiększą dzięki możliwości dodatkowego oszczędzania w ramach OIPE?

  Nierówność i niesprawiedliwość społeczna na rynku pracy

  Nierówność i niesprawiedliwość społeczna na rynku pracy - to ogromny globalny problem, z którym MOP zmaga się od lat. Chociaż podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej, socjalnej i ekonomicznej - aktualnie wykluczonych społecznie na świecie jest 4 miliardy osób! Z danych wynika, że 453 miliony osób chciałyby pracować, ale nie mogą znaleźć pracy, a aż 214 milionów ludzi żyje za mniej niż 1,90 USD dziennie.

  REKLAMA

  Czterodniowy tydzień pracy jest możliwy, ale nie dla wszystkich. Dla których branż?

  Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, w perspektywie dekady, jest najbardziej prawdopodobne w branżach nowoczesnych usług, doradztwa, w IT, finansach, czy ubezpieczeniach. Skrócenie zaś tygodnia pracy będzie bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe w usługach publicznych, zwłaszcza w służbie zdrowia oraz w wielu sektorach przemysłu, budownictwa i handlu. 

  Cyberbezpieczeństwo. Co dziesiąty pracownik używa tego samego hasła ponad piętnaście razy

  84% firm korzysta z menedżerów haseł, ale mimo to 54% pracowników zapisuje je również w plikach tekstowych na komputerze. Co więcej, prawie 90% używa tego samego hasła wielokrotnie. Hakerzy atakują nie tylko duże firmy. 58% ataków dotyka firmy zatrudniające mniej niż tysiąc pracowników.

  Szukasz pracy w Łodzi i okolicach? Zobacz aktualne oferty!

  Praca w Łodzi. Stopa bezrobocia w Łódzkiem jest na poziomie 5,5 proc., zaś w samej Łodzi – 4,5 proc. Gdzie obecnie brakuje pracowników? Jakie benefity oferują firmy, aby zachęcić do pracy właśnie u nich? 

  Kto obiecuje pracownikom najwyższe zarobki? Który komitet wyborczy?

  Większość ogólnopolskich komitetów wyborczych w swoich programach przedstawia propozycje dotyczące polskiego systemu podatkowego. Eksperci sprawdzili, ile zarobiliby pracownicy, gdyby w życie weszły zmiany proponowane przez komitety wyborcze PiS, KO, Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

  REKLAMA

  Cyfryzacja. Sześć na dziesięć polskich firm używa elektronicznych dokumentów, ale większość nie rezygnuje z papieru

  Polskie firmy coraz częściej wdrażają nowoczesne rozwiązania usprawniające ich pracę, ale cyfryzacja biznesu w większości przypadków nadal nie obejmuje całej organizacji. 59 proc. firm wykorzystuje w codziennej pracy elektroniczny obieg dokumentów, jednak tylko 27 proc. scyfryzowało wszystkie obszary swojej działalności. 54 proc. ankietowanych nie widzi potrzeby wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów, 28 proc. wskazuje na zbyt wysokie koszty działania, a 17 proc. na niewystarczające wewnętrzne zasoby IT. 

  Praca cudzoziemców. MRiPS o niedoborach kadrowych i napływie cudzoziemców na rynek pracy

  Nasz rynek pracy od lat boryka się z niedoborami kadrowymi i dlatego napływ cudzoziemców nie powoduje wzrostu bezrobocia wśród Polaków – podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele przekłamań dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce, które uderzają przede wszystkim w uczciwych pracodawców. Kłamliwa i pozbawiona merytoryki narracja opozycji powoduje – twierdzi resort Marleny Maląg – że wiele branż dotknie problem braku pracowników.

  REKLAMA