Kategorie

Na jakich zasadach zatrudnić pracownika młodocianego?

Katarzyna Drążek
Na jakich zasadach zatrudnić pracownika młodocianego ?/fot.fotolia
Na jakich zasadach zatrudnić pracownika młodocianego ?/fot.fotolia
Praca młodocianych ze względu na konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa fizjologicznego i psychologicznego wymaga ustanowienia dodatkowych uprawnień gwarantujących zrównoważony rozwój. W środowisku pracy młodocianego pracownika powinien być wyeliminowany szkodliwy wpływ na zdrowie oraz zapewnienie mu takich warunków, aby możliwe do realizacji było prawo do nauki.

Kim jest młodociany?

W świetle art. 190§1 k.p. młodocianym jest osoba między 16, a 18 rokiem życia. Osoba taka może bez zgody swojego przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy, a także może dokonywać czynności związanych z tym stosunkiem.

Natomiast w sytuacji, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może go rozwiązać. Artykuł 190 k.p. natomiast ustanawia zakaz zatrudniania osób poniżej 16 roku życia.

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

Konsekwencje zatrudnienia osoby poniżej 16 roku życia

Jeśli zdarzyłoby się, że do pracy została dopuszczona osoba poniżej dopuszczalnego wieku, pracodawca  w sposób natychmiastowy powinien odsunąć ją od pracy i wypowiedzieć umowę o pracę. Młodocianego można zatrudnić, jeżeli ukończył co najmniej szkołę gimnazjalną i przedstawił świadectwo lekarskie, że praca tego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego lub przy pracach lekkich.

Co to są prace lekkie?

Młodociany, który wykonuje prace inne niż przygotowujące do zawodu, czyli przy pracach lekkiego rodzaju, przez które należy rozumieć prace niezagrażające życiu, zdrowiu i rozwojowi psychofizycznemu młodocianego pracownika oraz prace, które nie kolidują z jego obowiązkami szkolnymi. Wykaz prac lekkich ustalany jest przez pracodawcę po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy, wymaga on zatwierdzenia przez inspektora pracy. Wykaz prac lekkich nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym (por. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac).

Wykaz prac lekkich powinien być zawarty w regulaminie pracy lub w odrębnym akcie.

Treść i forma umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

Zatrudnienie młodocianych, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych jest z reguły dopuszczalne, gdy podstawą takiego zatrudnienia jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego występującego w postaci nauki zawodu, bądź przyuczenia do określonej pracy.

W świetle art.195 k.p. prawną formą zatrudnienia młodocianego pracownika jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna zawierać: rodzaj przygotowania zawodowego, czas i miejsce tego przygotowania, sposób dokształcania teoretycznego młodocianego oraz wysokość wynagrodzenia

W doktrynie występują przepisy szczególne, które przewidują dwa rodzaje przygotowania zawodowego. W jednym z nich jest określona nauka zawodu, która twa 36 miesięcy, po ukończeniu której młodociany otrzymuje tytuł wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. Natomiast w drugim zawarte jest przyuczenie do wykonywania określonej pracy, trwające od 3 do 6 miesięcy, po ukończeniu którego młodociany otrzymuje zaświadczenie o przyuczeniu do określonego rodzaju pracy.

Jak ukształtowany jest czas pracy młodocianych zatrudnionych przy pracach lekkich ?

Tygodniowy czas pracy zgodnie z art. 2002 k.p. zatrudnionego przy pracach lekkich w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin, natomiast w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych jego czas pracy nie może być dłuższy, niż 2 godziny. W okresie ferii czas pracy tych osób nie może przekroczyć 35 godzin w tygodniu, a maksymalny w ciągu doby 7 godzin. Tygodniowe normy czasu pracy młodocianych mają charakter sztywny. Przejawia się to tym, iż maksymalny czas tygodniowy i dobowy czas pracy młodocianego zatrudnionego przy pracach lekkich obowiązuje zarówno gdy jest on zatrudniony u jednego pracodawcy, jak i gdy pracuje u więcej niż jednego.

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Reklama

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego podlega pewnym ograniczeniom. W szczególności wypowiedzenie przez pracodawcę jest możliwe w sytuacjach przewidzianych w art. 196 k.p., który wylicza: niewypełnienie przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych, a także ogłoszenie likwidacji lub upadłości pracodawcy, reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego oraz stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa się przygotowanie zawodowe.

Pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozwiązania umowy z równoczesną zapłatą odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, w przypadku gdy dana praca zagraża życiu lub zdrowiu młodocianego pracownika, a pracodawca nie ma możliwości zmiany rodzaju pracy. Uprawnionym do rozwiązania stosunku pracy młodocianego jest także jego przedstawiciel ustawowy, który może za zezwoleniem sądu opiekuńczego tego dokonać, gdy stosunek ten sprzeciwia się dobru młodocianego.

Opracowano na podstawie :

 1. Kodeks Pracy

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych pracy
 3. Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2011.
 4. Ludwik Florek, Prawo Pracy, Beck, Warszawa 2015;
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?