Kategorie

Ochrona pracy młodocianych w Kodeksie pracy

Ochrona pracy młodocianych w Kodeksie pracy/ fot. Fotolia
Młodocianych, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych, można zatrudniać w celu przygoto­wania zawodowego. Stosunki pracy młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego podlegają szczegól­nej ochronie.

Prace młodocianego

Ponadto młodocianego można zatrudnić na pod­stawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac lek­kich, które nie zagrażają jego życiu, zdrowiu ani rozwojowi psychofizycznemu. Nie wolno zatrud­niać pracowników młodocianych przy pracach im wzbronionych, np. przy pracach:

 • związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozy­cją ciała,
 • zagrażających prawidłowemu rozwojowi psy­chicznemu,
 • w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów.

W celu nauki zawodu młodocianego można zatrud­nić tylko przy pracach objętych programem prak­tycznej nauki zawodu. Osoby w wieku powyżej 16. roku życia wyjątkowo można zatrudnić przy nie­których pracach wzbronionych, ale konieczność takiego zatrudnienia musi wynikać z potrzeby przy­gotowania zawodowego.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Reklama

Pracodawca ma obowiązek zwalniania młodociane­go od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształ­caniem się. Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu osiągnęły peł­noletność, kończą tę naukę lub przyuczenie na warunkach określonych dla młodocianych. Przed podjęciem zatrudnienia młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim, a następnie okreso­wym i kontrolnym. Warunkiem zatrudnienia młodo­cianego jest przedstawienie świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagra­ża jego zdrowiu. Pracodawca jest zobowiązany zmie­nić rodzaj pracy wykonywanej przez młodocianego, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdza­jące, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego. Gdy nie ma takiej możliwości, obowiązkiem praco­dawcy jest niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę z młodocianym.

Do obowiązków pracodawcy zatrud­niającego młodocianego należy przekazanie informa­cji o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykony­waną przez niego pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami zarówno pracownikowi, jak i jego przedstawicielowi ustawowemu. Pracodawca nie może ponadto stosować wobec tych pracowników szczególnych systemów czasu pracy uzasadniających przekroczenia dobowych norm czasu pracy.

Wymiar czasu pracy

Tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika mło­docianego przy pracy lekkiej nie może być więk­szy niż 12 godzin, jeżeli ma on w tym czasie zajęcia szkolne. W dniu, kiedy uczęszcza na zajęcia szkolne, dobowy czas pracy nie może przekraczać 2 godzin. Wymiar czasu pracy może być zwiększony w cza­sie ferii szkolnych do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (nie dotyczy to młodocianego do 16 lat). Pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej obejmującej czas między godzinami 22.00 a 6.00. Ponadto młodocianemu trzeba zapewnić w każdej dobie nieprzerwaną przerwę od pracy (obejmują­cą porę nocną) w wymiarze 14 godzin, a w każdym tygodniu nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 48 godzin obejmujący niedzielę. Czas pracy pracowników w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin na dobę. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, konieczne jest wprowadzenie przerwy w pracy trwającej nieprzerwanie 30 minut, wlicza­nej do czasu pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Młodocianemu można wypowiedzieć umowę tylko w przypadku:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiąz­ków wynikających z umowy o pracę lub obowiąz­ku dokształcania się, mimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Pracodawca może rozwiązać z młodocianym umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naru­szenia obowiązków pracowniczych (przy zachowaniu wymagań, które dotyczą pełnoletnich pracowników). O wypowiedzeniu umowy o pracę należy zawiado­mić też przedstawiciela ustawowego młodociane­go lub jego opiekuna oraz szkołę (jeśli młodociany dokształca się w szkole). Uprawnienie do rozwiąza­nia stosunku pracy młodocianego pracownika mają również przedstawiciele ustawowi młodocianego, jeśli dojdą do przekonania, że stosunek pracy sprzeciwia się jego dobru. W tym przypadku wymagane jest jed­nak uzyskanie zgody sądu opiekuńczego.

Zajrzyj na nasze FORUM

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?