| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016

Jak ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy 2016

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca lub przedsiębiorca będzie mógł przez 12 miesięcy otrzymywać z urzędu pracy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30. roku życia skierowanych do niego przez urząd pracy.

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (odpowiednio – o pomocy de minimis w rolnictwie albo w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, a także w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, bądź oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (odpowiednio – pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) uzyskanej w tym okresie bądź o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (odpowiednio – pomocy de minimis w rolnictwie albo w rybołówstwie), dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których aktualnie ma być przeznaczona pomoc de minimis (odpowiednio – pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

Refundacja dotyczy 12 miesięcy - ustawa o promocji zatrudnienia wskazuje dokładnie taki okres jej trwania, wobec czego w umowie zawieranej między przedsiębiorcą a urzędem pracy nie może być on ani skracany, ani wydłużany.

Bezrobotny do 30. roku życia to osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, która w momencie zastosowania wobec niej usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 30 lat.

Podobnie jak inne zbliżone formy wsparcia wynikające z ustawy, nowa refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne na bezrobotnego do 30. roku życia nie będzie mogła zostać przyznana w przypadku powierzenia bezrobotnemu świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych.

Pracodawca może być zobowiązany do zatrudnienia tylko takiej osoby bezrobotnej, która ma kwalifikacje niezbędne do wykonywania danej pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące realnych możliwości zawarcia umowy o refundację zależą od tego, czy urząd opracował dokumentację formalnoprawną niezbędną do zawarcia umowy (w tym m.in. regulamin przyznawania refundacji) oraz czy w danym momencie dysponuje on środkami na sfinansowanie refundacji. Dlatego o szczegóły związane z nową formą wsparcia należy pytać właściwy miejscowo powiatowy urząd pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl

Czy nowe wsparcie to kwota stała

Ustawa o promocji zatrudnienia wskazuje, że refundacja nie może przekraczać miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia bezrobotnego w każdym rozliczanym miesiącu, oraz składek od wypłacanego wynagrodzenia w części finansowanej przez płatnika. Limit ten dotyczy każdego zatrudnionego bezrobotnego, skierowanego przez PUP, spełniającego kryterium wiekowe. Konkretna wysokość miesięcznego wsparcia wypłacanego na takiego pracownika będzie ustalana w umowie zawieranej przez pracodawcę lub przedsiębiorcę ze starostą, a dokładnie – z działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy. Nie można wykluczyć, że niektóre umowy będą przewidywały, że kwota refundowanego wynagrodzenia będzie się zmieniać w trakcie trwania zatrudnienia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »