reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Na czym polega mobbing w miejscu pracy?

Na czym polega mobbing w miejscu pracy?

Mobbing oznacza działania lub zachowania doty­czące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na jego uporczywym i długo­trwałym nękaniu bądź zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu: poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współ­pracowników (art. 943 § 2 k.p.). Pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi w pracy.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca powinien przeciwdziałać zjawiskom mobbingu w środowisku pracy. W tym celu może opracować zarówno wewnętrzną politykę zapobie­gania mobbingowi, jak i procedurę postępowania w razie jego zaistnienia. Pracownicy i ich przełoże­ni powinni być poinformowani, że takie zachowania są naganne i niedopuszczalne. Mobbing powstaje z reguły jako skutek niedozwolonego zachowania pracodawcy (przełożonego pracownika). Może on przybierać różne formy, np.: ośmieszania, upoka­rzania, ignorowania pracownika lub nakładania na niego zbyt wielu obowiązków.

Mobbingować pracownika mogą również jego współpracowni­cy. Jednak za ich zachowanie odpowiedzialność zawsze ponosi pracodawca, który w niewystarcza­jący sposób przeciwdziałał mobbingowi.

Na zarzut mobbingu można się powołać, jeżeli występował on wielokrotnie na przestrzeni dłuższego czasu. Nie wystarczy więc jednorazowe naganne zacho­wanie mające takie cechy.

Pracownik, który powołuje się na stosowanie wobec niego mobbingu, może rozwiązać umowę o pracę. Powinno to mieć miejsce na piśmie ze wskazaniem mobbingu jako przyczyny rozwiąza­nia umowy.

W razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę i skierowania sprawy do sądu pracy cię­żar udowodnienia, że w stosunku do niego był sto­sowany mobbing, spoczywa na pracowniku. O tym, czy faktycznie wystąpił, ostatecznie rozstrzyga sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie.

Odszkodowanie za mobbing

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpo­wiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pienięż­nego za doznaną krzywdę. Pracownik, który wsku­tek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wyso­kości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama