Kategorie

Jak zgłosić zastrzeżenia do protokołu kontroli

Sebastian Kowalski
Podczas kontroli inspektorom PIP również zdarzają się pomyłki. Błędne działanie inspektora prowadzi najczęściej do powstania nieprawdziwych ustaleń. Dlatego ważne jest, aby pracodawca znał środki obrony przed nieuzasadnionymi zarzutami inspektora pracy.

Ustalenia kontroli przeprowadzonej przez inspektorów pracy zawiera się w protokole kontroli, którego elementy wyszczególnione są w art. 31 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (zwanej dalej ustawą o PIP). Inspektor pracy po sporządzeniu protokołu kontroli ma obowiązek przedstawić go podmiotowi kontrolowanemu.

Czy pracodawca  ma obowiązek zawsze wpuścić inspektora pracy na teren zakładu pracy >>

Każdy protokół oprócz inspektora pracy podpisuje również osoba lub organ reprezentujący kontrolowanego pracodawcę. Przed podpisaniem protokołu, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia go do podpisu, podmiot kontrolowany ma prawo zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Protokół kontroli

Protokół kontroli jest dokumentem, który finalizuje kontrolę przeprowadzoną w podmiocie kontrolowanym. W późniejszym czasie stanowi podstawę dalszych czynności inspekcji pracy.

Na podstawie treści protokołu kontroli wydawane są niektóre decyzje administracyjne, kierowane są wystąpienia, zawiadomienia do właściwych organów o naruszeniach prawa i wnoszone powództwa cywilne. Jedynie w przypadku niestwierdzenia uchybień wynik kontroli może być udokumentowany w formie notatki urzędowej. Taka notatka zawiera zwięzły opis stanu faktycznego stwierdzonego w czasie kontroli i jest podpisana tylko przez inspektora pracy.


W protokole kontroli zawiera się m.in.:

 • informację o realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP,
 • opis stwierdzonych naruszeń prawa,
 • treść decyzji ustnych oraz informację o ich realizacji,
 • informacje o osobach, w obecności których przeprowadzano kontrolę,
 • wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu zastrzeżeń do treści protokołu oraz o ewentualnym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości przed zakończeniem kontroli.

Są to istotne informacje dla kontrolowanego, dlatego też dobrze jest wiedzieć, jak zgłaszać zastrzeżenia do protokołu. Mogą one mieć istotne znaczenie dla dalszych czynności podejmowanych po zakończeniu kontroli.

Do czego można zgłaszać zastrzeżenia

Ustawodawca wskazał, że zastrzeżenia zgłasza się do ustaleń zawartych w protokole (art. 31 ust. 4 ustawy o PIP). A zatem bezzasadne jest ujmowanie w zastrzeżeniach skarg na inspektora pracy czy poruszanie zagadnień, o których nie ma wzmianki w protokole.

Za jakie wykroczenia PIP może ukarać pracodawcę grzywną i w jakiej wysokości >>

Protokół kontroli wskazuje okoliczności związane z naruszeniami przepisów prawa pracy lub zasad bhp i dlatego warto w pierwszej kolejności „wyciągnąć” z niego te fragmenty, z którymi kontrolowany się nie zgadza.

Pracodawca może nie zgodzić się z następującymi kwestiami, w szczególności z:

 • błędnymi ustaleniami zawartymi w protokole,
 • wadliwym sposobem dokonania ustaleń.

Błędne ustalenie może dotyczyć np. stwierdzenia, że pracownikowi nie wypłacono świadczenia należnego mu na podstawie przepisów prawa pracy. Tymczasem – zdaniem kontrolowanego – świadczenie to wcale pracownikowi nie przysługiwało. Natomiast wadliwy sposób dokonania ustaleń może wiązać się z tym, że inspektor ustalił pewien stan (np. że pracownik nie otrzymał odpowiedniej odzieży roboczej) na podstawie bezkrytycznego dania wiary konkretnemu pracownikowi w sytuacji, gdy inne dowody – niezbadane przez inspektora pracy – świadczą o czymś zupełnie innym. Wadliwy sposób dokonywania ustaleń prowadzi najczęściej do powstania nieprawdziwych ustaleń.


Sposób zgłaszania zastrzeżeń

Reklama

Nie ma szczególnych zasad dotyczących formy pisma stanowiącego zastrzeżenia, ale z pewnością musi z niego wynikać, że pismo jest zastrzeżeniem i pochodzi od skontrolowanego pracodawcy. Zastrzeżenia nie mogą być zgłaszane w jakikolwiek sposób, lecz w formie pisemnej. Konieczny jest też podpis kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

Ponadto zastrzeżenia muszą być umotywowane. Oznacza to zwięzłe powołanie się na fakty i dowody świadczące o tym, że ustalenia zawarte w protokole są nieprawdziwe lub zostały dokonane wadliwie. Same zarzuty podnoszone przeciwko treści protokołu kontroli bez ich umotywowania nie są zastrzeżeniami w rozumieniu art. 31 ust. 4 ustawy o PIP, chociażby były złożone na piśmie i w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu przez inspektora pracy.

Czy pracodawca może wnieść odwołanie od decyzji wydawanej przez PIP >>

Warto wypunktować poszczególne zarzuty i je uzasadnić, gdyż dzięki temu zastrzeżenia są bardziej czytelne. Poza tym pozwala to na dokonanie ich krytycznej analizy przed zgłoszeniem i przekazaniem ich kontrolującemu inspektorowi.

Przykład

Umotywowanie zastrzeżenia może wyglądać następująco:

1. Ustalenia w protokole nr (...), stanowiące, że pracownikom (...) przysługiwały dotąd niewypłacone premie za pracę poza zakładem pracy są błędne. Z § (...) regulaminu wynagradzania ww. zakładu pracy wynika, że przesłanką do przyznania tych premii jest swobodna ocena pracy pracownika dokonana pod względem prawidłowości wykonania i przynoszenia wymiernych dla pracodawcy efektów. Premie, które wskazał inspektor pracy, mają więc charakter uznaniowy i w istocie są nagrodami. Jeżeli więc nie zostały jako takie przyznane, to pracownikom po prostu nie przysługują. Pracodawca nie ocenił bowiem pracy pracownika w taki sposób, aby uznał za stosowne przyznanie dodatkowo nagrody pieniężnej.

2. (...).


Dlaczego warto zgłaszać zastrzeżenia

Głównym powodem zgłoszenia zastrzeżenia jest możliwość przekonania inspektora co do tego, że jego ustalenia lub sposób ich dokonania są błędne. To z kolei wiąże się z prawdopodobnym odstąpieniem przez kontrolującego od stosowania niektórych środków prawnych i jednocześnie uznaniem racji kontrolowanego. W razie zgłoszenia zastrzeżeń inspektor pracy zobowiązany jest zbadać je w każdym przypadku.

Jeśli stwierdzi zasadność zastrzeżeń, to zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu.

Od momentu sporządzenia protokołu kontroli do wyciągnięcia konsekwencji względem podmiotu kontrolowanego mija często dość długi okres. Podobnie część okoliczności, zwłaszcza sposób dokonywania ustaleń przez inspektora pracy, może zostać zapomniana. W dużej mierze zapobiegają temu pisemne zastrzeżenia składane do protokołu kontroli.

Kontrola PIP i urzędu skarbowego w jednym czasie >>

Reklama

Należy również podkreślić, że zgłaszanie zastrzeżeń jest prawem kontrolowanego, który protestuje w ten sposób przeciwko negatywnym dla siebie wynikom kontroli. Poprzestanie na odmowie podpisania protokołu kontroli nie ma żadnego znaczenia prawnego.

Inspektor pracy uczyni o tym jedynie adnotację w protokole i zastosuje środki prawne odpowiadające stwierdzonym naruszeniom. Podpisanie protokołu nie jest warunkiem, od którego spełnienia uzależnione jest stosowanie środków prawnych.

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?