Kategorie

Wysokość ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze

Wysokość ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze/Fot. Fotolia
Wysokość ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze/Fot. Fotolia
Fotolia
Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia robo­czego jest jednym z elementów wypełniania przez pracodawcę obowiązków w zakresie zapewnie­nia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy. Pracodawca powinien zapewnić wydanie odzieży i obuwia roboczego nowo zatrud­nionemu pracownikowi, jeżeli wymagają tego prze­pisy bhp. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, gdy w czasie zatrudnienia następuje zmiana sta­nowiska pracy na wymagające używania odzieży i obuwia roboczego.

W prawie pracy

Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robo­cze pracodawca powinien określić w regulaminie pracy (lub w innym akcie prawa wewnętrznego). Na tej podstawie pracodawca opracowuje tzw. tabe­lę norm przydziału, określającą, jaka odzież i na jaki okres przysługuje pracownikom zatrudnionym na określonych stanowiskach. Pracodawca powi­nien wskazywać w niej konkretne maksymalne ter­miny użytkowania odzieży i obuwia; nie może to być zapis - do zużycia. W przypadku pracowni­ków zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy możliwe jest wydłużenie okresu używalno­ści przydzielonej odzieży i obuwia roboczego sto­sownie do wymiaru czasu pracy, w jakim są zatrud­nieni. Szczególne przepisy określają przydzielanie odzieży służbowej i obuwia innym kategoriom osób zatrudnionych na innych podstawach niż stosunek pracy, np. funkcjonariuszom Straży Granicznej czy Policji.

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Zapewnione odzież i obuwie powinny być ade­kwatne do rodzaju wykonywanej przez pracowni­ka pracy oraz warunków atmosferycznych, w jakich pracuje.

Pracodawca powinien również z określoną często­tliwością zapewniać pracownikom wymianę odzie­ży i obuwia roboczego. W tym celu powinien pro­wadzić dla każdego pracownika kartę ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochro­ny indywidualnej.

Pracodawca, który nie zapewnia uprawnionym pracownikom odzieży i obuwia roboczego, nie prowadzi dokumentacji związanej z przyznawa­niem pracownikom takiej odzieży i obuwia (będąc do tego zobowiązanym) - nie wykonuje obowiąz­ków w zakresie bhp. Grozi mu za to kara grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

W wynagrodzeniach

Jeżeli pracodawca nie może zapewnić zatrudnio­nym prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pienięż­nego w wysokości poniesionych przez pracowni­ka kosztów. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

W podatkach dochodowych

Świadczenia rzeczowe w postaci przekazanych pra­cownikowi np. odzieży i obuwia ochronnego oraz ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, są zwolnione z podatku dochodowego, jeże­li zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 11 updof). Aby określić wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, pracownik nie musi dokumento­wać poniesionych wydatków fakturami lub rachun­kami. Przepisy ustawy podatkowej nie stawia­ją bowiem szczególnych wymagań dotyczących możliwości zwolnienia tego rodzaju ekwiwalentu z opodatkowania. Jednak ekwiwalent pieniężny za pranie i reperację odzieży, wykonywane przez pra­cowników we własnym zakresie, powinien być usta­lony w kwotach realnych, uwzględniających nakład pracy na ten cel oraz aktualne koszty: energii, wody, środków piorących itp.

W ubezpieczeniach

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest wyłą­czony z podstawy wymiaru składek na ubezpie­czenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

 • jest wypłacany zgodnie z przepisami k.p.,
 • wartość ekwiwalentu odpowiada kwocie rzeczy­wistych wydatków poniesionych na ten cel przez pracownika.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się wypłacać pracow­nikom ekwiwalent pieniężny w zryczałtowanej (sta­łej) wysokości, wówczas od tej kwoty należy nali­czyć i odprowadzić składki na ubezpieczenia spo­łeczne i zdrowotne.

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży robo­czej oraz obuwia roboczego nie stanowi podsta­wy oskładkowania. Pracodawca powinien ustalić taki koszt na podstawie obowiązujących cen lub na podstawie rachunków przedstawionych przez pra­cownika. Ekwiwalenty mogą być przyznane zarów­no pracownikom, jak i zleceniobiorcom.

Zadaj pytanie na FORUM

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.