Kategorie

Jak opłacać składki na FGŚP po 5 września 2017 r.

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak opłacać składki na FGŚP po 5 września 2017 r.
Jak opłacać składki na FGŚP po 5 września 2017 r.
Monkey Business Images
Fotolia
Od 5 września 2017 r. pracodawcy zatrudniający członków swojej rodziny mają obowiązek opłacać za nich składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. FGŚP gwarantuje pracownikom wypłatę świadczeń w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

Weszły bowiem w życie przepisy zmieniające m.in. definicję pracownika w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W efekcie tej zmiany członkowie rodziny pracodawcy zostali również objęci ochroną roszczeń pracowniczych.

Powyższe zmiany wprowadziła ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557), która weszła w życie 5 września 2017 r.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Zmiana definicji "pracownika"

Składki na FGŚP opłacane są za pracowników. Definicję pracownika reguluje w tym zakresie ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i jest to definicja inna, niż wynika z przepisów Kodeksu pracy. Po znowelizowaniu przepisów od 5 września 2017 r., za pracownika, w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, uważa się osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa:

 • pozostaje w stosunku pracy,
 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną,

- jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Jedynie zatrudnienie osoby jako pomocy domowej nie nadaje jej statusu pracownika w rozumieniu omawianej ustawy.

W stanie prawnym obowiązującym do 4 września 2017 r. z definicji pracownika ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wyłączała:

 • małżonka pracodawcy,
 • dzieci własne,
 • dzieci drugiego małżonka i
 • dzieci przysposobione,
 • rodziców,
 • macochę i ojczyma oraz
 • osoby przysposabiające, a także
 • rodzeństwo,
 • wnuków,
 • dziadków,
 • zięciów i synowe,
 • bratowe, szwagierki i szwagrów oraz
 • osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Tym samym za wymienione osoby spokrewnione lub spowinowacone z pracodawcą nie było obowiązku opłacania składek na FGŚP.

Od 5 września 2017 r. członkowie rodziny również zostali wciągnięci do systemu ochrony roszczeń pracowniczych, co pociąga za sobą konieczność wnoszenia składek na FGŚP.

Warto przypomnieć, że składki na FGŚP opłacają wyłącznie ci płatnicy składek, którzy są pracodawcami, a za takich powołana ustawa uważa:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium RP,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium RP,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • oddziały instytucji kredytowych,
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

- jeśli jednocześnie zatrudniają, zgodnie z przepisami polskiego prawa, co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z prowadzoną na terenie RP działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Składka na FGŚP za wrzesień 2017 r.

Reklama

Składkę na FGŚP w wysokości 0,10% nalicza się od kwoty stanowiącej za dany miesiąc podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale bez stosowania tzw. limitu 30-krotności (rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych składek). Przy czym składki te są należne wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Za ubezpieczonych takich jak pracownicy, zleceniobiorcy, składki społeczne, a tym samym również na FGŚP za każdy miesiąc, są potrącane od przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych (lub postawionych do dyspozycji) w tym miesiącu - od pierwszego do ostatniego dnia. Oznacza to, że pierwsze składki za krewnych na omawiany fundusz należy zapłacić już za wrzesień, od przychodu osiągniętego we wrześniu, nawet jeśli przysługuje za wcześniejsze okresy (np. za sierpień). Składki finansuje w całości z własnych środków płatnik będący pracodawcą.

Przedsiębiorca zatrudnia na umowę o pracę córkę, która prowadzi już odrębne gospodarstwo domowe. Jest pracownikiem w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W firmie obowiązuje termin wypłat wynagrodzeń przypadający na 10. dzień miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie za sierpień zostało wypłacone 8 września (10. dzień to niedziela). Składka na FGŚP za córkę za wrzesień, jest już obowiązkowa.


Składki za pracowników zgłoszonych jako "osoby współpracujące"

Nie zawsze rodzaj zawartej umowy między stronami przesądza o tytule do ubezpieczeń. Przykładem jest tu sytuacja małżonka przedsiębiorcy, zatrudnionego przez niego na umowę o pracę. W świetle przepisów prawa pracy zatrudnianie członków rodziny jest jak najbardziej dopuszczalne. Taka osoba podlega rygorom Kodeksu pracy na ogólnych zasadach, a dochód w ujęciu podatkowym kwalifikowany jest jako pochodzący ze stosunku pracy.

Osoba taka jest jednak traktowana odmiennie w świetle przepisów ubezpieczeniowych. Do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego - jeśli spełnia warunki dla "osoby współpracującej" - nie może być zgłoszona jako pracownik, lecz właśnie jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność.

Jak wynika z definicji (art. 8 ust. 2 oraz ust. 11 ustawy systemowej) za osobę współpracującą uważa się bowiem:

 • małżonka,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
 • rodziców,
 • macochę i ojczyma oraz
 • osoby przysposabiające

- jeżeli pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego).

A zatem ww. osoby spokrewnione i spowinowacone, pozostające z płatnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym (mimo posiadania statusu "pracownika" w rozumieniu Kodeksu pracy), podlegają obowiązkowi ubezpieczeń jako osoby współpracujące. A to oznacza, że podstawą wymiaru składek społecznych nie jest u nich faktyczny przychód ze stosunku pracy, lecz podstawa obowiązująca dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Jest to zadeklarowana kwota, ale nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy (minimalna podstawa w 2017 r. - 2 557,80 zł).

Powstały więc dwie wątpliwości:

 1. czy od 5 września 2017 r. składki na FGŚP będą należne również za osoby co prawda zatrudnione jako pracownicy, ale w świetle przepisów ZUS będące osobami współpracującymi,
 2. a jeśli tak, to czy za wrzesień będzie możliwe opłacenie składki od podstawy pomniejszonej proporcjonalnie, tj. ustalonej za okres od 5 do 30 września, a więc od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych.

W związku z wątpliwościami co do obowiązku opłacania składki na FGŚP za osoby współpracujące, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wystąpiliśmy do ZUS o zajęcie stanowiska w sprawie.

Podstawa prawna:

 • art. 1, art. 9 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557),

 • art. 8 ust. 2, ust. 11, art. 18 ust. 1, 3, 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1543),

 • art. 2, art. 9, art. 10, art. 28 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1256; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1557).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?