REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak opłacać składki na FGŚP po 5 września 2017 r.

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak opłacać składki na FGŚP po 5 września 2017 r.
Jak opłacać składki na FGŚP po 5 września 2017 r.
Monkey Business Images
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 5 września 2017 r. pracodawcy zatrudniający członków swojej rodziny mają obowiązek opłacać za nich składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. FGŚP gwarantuje pracownikom wypłatę świadczeń w przypadku niewypłacalności pracodawcy.

Weszły bowiem w życie przepisy zmieniające m.in. definicję pracownika w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W efekcie tej zmiany członkowie rodziny pracodawcy zostali również objęci ochroną roszczeń pracowniczych.

REKLAMA

Autopromocja

Powyższe zmiany wprowadziła ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557), która weszła w życie 5 września 2017 r.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Zmiana definicji "pracownika"

Składki na FGŚP opłacane są za pracowników. Definicję pracownika reguluje w tym zakresie ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy i jest to definicja inna, niż wynika z przepisów Kodeksu pracy. Po znowelizowaniu przepisów od 5 września 2017 r., za pracownika, w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, uważa się osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa:

 • pozostaje w stosunku pracy,
 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną,

- jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jedynie zatrudnienie osoby jako pomocy domowej nie nadaje jej statusu pracownika w rozumieniu omawianej ustawy.

W stanie prawnym obowiązującym do 4 września 2017 r. z definicji pracownika ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wyłączała:

 • małżonka pracodawcy,
 • dzieci własne,
 • dzieci drugiego małżonka i
 • dzieci przysposobione,
 • rodziców,
 • macochę i ojczyma oraz
 • osoby przysposabiające, a także
 • rodzeństwo,
 • wnuków,
 • dziadków,
 • zięciów i synowe,
 • bratowe, szwagierki i szwagrów oraz
 • osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Tym samym za wymienione osoby spokrewnione lub spowinowacone z pracodawcą nie było obowiązku opłacania składek na FGŚP.

Od 5 września 2017 r. członkowie rodziny również zostali wciągnięci do systemu ochrony roszczeń pracowniczych, co pociąga za sobą konieczność wnoszenia składek na FGŚP.

Warto przypomnieć, że składki na FGŚP opłacają wyłącznie ci płatnicy składek, którzy są pracodawcami, a za takich powołana ustawa uważa:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium RP,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium RP,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • oddziały instytucji kredytowych,
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

- jeśli jednocześnie zatrudniają, zgodnie z przepisami polskiego prawa, co najmniej jedną osobę fizyczną w związku z prowadzoną na terenie RP działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Składka na FGŚP za wrzesień 2017 r.

Składkę na FGŚP w wysokości 0,10% nalicza się od kwoty stanowiącej za dany miesiąc podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale bez stosowania tzw. limitu 30-krotności (rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych składek). Przy czym składki te są należne wyłącznie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Za ubezpieczonych takich jak pracownicy, zleceniobiorcy, składki społeczne, a tym samym również na FGŚP za każdy miesiąc, są potrącane od przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych (lub postawionych do dyspozycji) w tym miesiącu - od pierwszego do ostatniego dnia. Oznacza to, że pierwsze składki za krewnych na omawiany fundusz należy zapłacić już za wrzesień, od przychodu osiągniętego we wrześniu, nawet jeśli przysługuje za wcześniejsze okresy (np. za sierpień). Składki finansuje w całości z własnych środków płatnik będący pracodawcą.

Przedsiębiorca zatrudnia na umowę o pracę córkę, która prowadzi już odrębne gospodarstwo domowe. Jest pracownikiem w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W firmie obowiązuje termin wypłat wynagrodzeń przypadający na 10. dzień miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie za sierpień zostało wypłacone 8 września (10. dzień to niedziela). Składka na FGŚP za córkę za wrzesień, jest już obowiązkowa.


Składki za pracowników zgłoszonych jako "osoby współpracujące"

Nie zawsze rodzaj zawartej umowy między stronami przesądza o tytule do ubezpieczeń. Przykładem jest tu sytuacja małżonka przedsiębiorcy, zatrudnionego przez niego na umowę o pracę. W świetle przepisów prawa pracy zatrudnianie członków rodziny jest jak najbardziej dopuszczalne. Taka osoba podlega rygorom Kodeksu pracy na ogólnych zasadach, a dochód w ujęciu podatkowym kwalifikowany jest jako pochodzący ze stosunku pracy.

Osoba taka jest jednak traktowana odmiennie w świetle przepisów ubezpieczeniowych. Do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego - jeśli spełnia warunki dla "osoby współpracującej" - nie może być zgłoszona jako pracownik, lecz właśnie jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność.

Jak wynika z definicji (art. 8 ust. 2 oraz ust. 11 ustawy systemowej) za osobę współpracującą uważa się bowiem:

 • małżonka,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
 • rodziców,
 • macochę i ojczyma oraz
 • osoby przysposabiające

- jeżeli pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego).

A zatem ww. osoby spokrewnione i spowinowacone, pozostające z płatnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym (mimo posiadania statusu "pracownika" w rozumieniu Kodeksu pracy), podlegają obowiązkowi ubezpieczeń jako osoby współpracujące. A to oznacza, że podstawą wymiaru składek społecznych nie jest u nich faktyczny przychód ze stosunku pracy, lecz podstawa obowiązująca dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Jest to zadeklarowana kwota, ale nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy (minimalna podstawa w 2017 r. - 2 557,80 zł).

Powstały więc dwie wątpliwości:

 1. czy od 5 września 2017 r. składki na FGŚP będą należne również za osoby co prawda zatrudnione jako pracownicy, ale w świetle przepisów ZUS będące osobami współpracującymi,
 2. a jeśli tak, to czy za wrzesień będzie możliwe opłacenie składki od podstawy pomniejszonej proporcjonalnie, tj. ustalonej za okres od 5 do 30 września, a więc od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych.

W związku z wątpliwościami co do obowiązku opłacania składki na FGŚP za osoby współpracujące, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wystąpiliśmy do ZUS o zajęcie stanowiska w sprawie.

Podstawa prawna:

 • art. 1, art. 9 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1557),

 • art. 8 ust. 2, ust. 11, art. 18 ust. 1, 3, 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1543),

 • art. 2, art. 9, art. 10, art. 28 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1256; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1557).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. Czy w 2025 r. wzrosną emerytury i renty?

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

REKLAMA

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

REKLAMA

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

4 dni albo 35 godzin pracy w tygodniu w Polsce do 2027 roku? Inne państwa już testowały: efekty są zachęcające

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

REKLAMA