| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Choroba pracownika – wynagrodzenia i zasiłki chorobowe na przykładach

Choroba pracownika – wynagrodzenia i zasiłki chorobowe na przykładach

Pracownicy, jako osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, są nim objęci już od dnia nawiązania stosunku pracy. Choroba pracownika uprawnia do wynagrodzenia i następnie do zasiłku chorobowego. Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w praktyce napotyka wiele trudności. Najlepiej przedstawić je na przykładach.

PRZYKŁAD

Pracownik nieprzerwanie przebywa na zwolnieniu lekarskim od 12 marca 2013 r. Przedłożył kolejne zwolnienie lekarskie od 5 do 30 kwietnia. W zaświadczeniu ZLA jest wpisany kod C. Ponieważ niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu, pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego od 5 do 9 kwietnia, tj. za okres 5 pierwszych dni niezdolności do pracy orzeczonej w tym zaświadczeniu.

Pracownik utraci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zaświadczeniem w przypadku, gdy korzystając ze zwolnienia lekarskiego wykonuje w tym okresie pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem. Osoba, która jest niezdolna do pracy, nie może w tym czasie wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto podczas choroby pracownik powinien stosować się do wskazań lekarskich, wystrzegać się wszelkich prac mogących pogorszyć stan jego zdrowia, nie wykorzystywać zwolnienia do innych celów niż leczenie.

PRZYKŁAD

Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby od 15 do 23 marca 2013 r. Kolejne zwolnienie lekarskie przedłożył na okres od 24 marca do 6 kwietnia (14 dni). W wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy stwierdzono, że 31 marca br. w czasie zwolnienia pracownik wykonywał pracę zarobkową u innego pracodawcy. Ustalenia te zostały zapisane w protokole z kontroli. Na tej podstawie pracownik został pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego za cały okres objęty drugim zaświadczeniem lekarskim, tj. od 24 marca do 6 kwietnia.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje w sytuacji, w której stwierdzono, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane. Przez sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA należy rozumieć jego podrobienie, przerobienie, a także wypełnienie druku zaświadczenia, zaopatrzonego w podpis lekarza, niezgodnie z jego wolą. W takim przypadku pracownik utraci prawo do świadczenia chorobowego za cały okres objęty sfałszowanym zwolnieniem.

UWAGA!

W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, należy wystąpić do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy.

7. Okres, przez który przysługuje zasiłek chorobowy

Okres, przez który przysługuje zasiłek chorobowy, nazwany jest okresem zasiłkowym. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy, a więc sobót, niedziel oraz innych dni wolnych od pracy objętych zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA.

Zasiłek przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. W przypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą albo przypada w okresie ciąży, okres zasiłkowy jest dłuższy i wynosi 270 dni.

Okresy, za które przysługuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów o wynagradzaniu oraz do wynagrodzenia przewidzianego w art. 92 Kodeksu pracy, należy wliczać do jednego okresu zasiłkowego.

PRZYKŁAD

Pracownik (45 lat) przebywał na zwolnieniu lekarskim od 17 marca do 30 kwietnia 2013 r. Pracownik miał prawo do:

  • wynagrodzenia chorobowego za 33 dni na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, tj. od 17 marca do 18 kwietnia,
  • zasiłku chorobowego za pozostały okres, tj. od 19 do 30 kwietnia (12 dni).

Łącznie pracownik wykorzystał 45 dni okresu zasiłkowego (33 dni + 12 dni).

Do jednego okresu zasiłkowego należy wliczyć również wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy bez względu na to, jaka była przyczyna poszczególnych niezdolności.

PRZYKŁAD

Pracownica (21 lat) przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby w okresach od 15 do 19 marca 2013 r. (5 dni) i od 20 do 26 marca (7 dni) z powodu przeziębienia oraz od 27 marca do 27 kwietnia (32 dni) z powodu urazu dłoni.

Pracownica ma prawo do:

  • wynagrodzenia chorobowego za 33 dni, tj. od 15 marca do 16 kwietnia,
  • zasiłku chorobowego za 11 dni, tj. od 17 do 27 kwietnia.

Ponieważ między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi nie ma przerwy, wszystkie te okresy należy wliczyć do jednego okresu zasiłkowego trwającego od 15 marca, niezależnie od tego, że poszczególne okresy niezdolności do pracy były spowodowane różnymi chorobami. Łącznie pracownica wykorzystała 44 dni okresu zasiłkowego (5 dni + 7 dni + 32 dni).

Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się również okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni. W takim przypadku lekarz leczący powinien wpisać w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA kod A. Zamieszczenie tego kodu jest potrzebne do prawidłowego ustalenia okresu zasiłkowego przez płatnika zasiłku, ponieważ w zwolnieniu lekarskim, które otrzymuje płatnik, nie zamieszcza się numeru statystycznego choroby. Dlatego zamiast tego numeru lekarz powinien wpisać kod A, który jest informacją dla płatnika, że niezdolność do pracy orzeczona w tym zaświadczeniu jest spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą nieprzekraczającą 60 dni.

Okresy niezdolności do pracy wliczane do okresu zasiłkowego, za które pracownik nie ma prawa do świadczeń przez cały okres lub jego część

Odsunięcie od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, jeżeli pracownik nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom

Niezdolność do pracy spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu

Niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu

Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem

Przedłożenie sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »