Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podstawa wymiaru zasiłku, a przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Podstawa wymiaru zasiłku, a przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek. /Fot. Fotolia
Podstawa wymiaru zasiłku, a przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Niekiedy wyliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego może sprawiać trudności. Jedną z takich sytuacji jest przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, gdy dojdzie do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek?

PROBLEM:

Pracownik w październiku 2012 r. przekroczył 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W sierpniu 2013 r. przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 5 do 16 sierpnia. Jest to jego pierwsze zwolnienie lekarskie w tym roku. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

RADA

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy obliczyć z okresu od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. Uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku (wynagrodzenia chorobowego) wynagrodzenie za październik 2012 r. powinni Państwo pomniejszyć o odpowiedni procent (niższy niż 13,71%) potrąconych w danym miesiącu składek. Wynagrodzenie wypłacone w miesiącach następujących po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia (w listopadzie i w grudniu), uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, należy pomniejszyć o 2,45%, gdyż w tych miesiącach ze środków pracownika została potrącona wyłącznie składka na ubezpieczenie chorobowe. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy (art. 36 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie, o którym mowa, to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia finansowanych przez pracownika (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej), tj. 13,71%. Jeżeli jednak w miesiącu, za który wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek, łączna stopa potrąconych składek finansowanych ze środków pracownika jest niższa niż 13,71%. Pracodawca powinien wówczas pomniejszyć uwzględniane wynagrodzenie o odpowiednią stopę procentową składek potrąconych w danym miesiącu. W takiej sytuacji sposób postępowania zależy od tego, czy wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jest w całości wliczane do postawy wymiaru zasiłku chorobowego czy tylko w części.

Ustalając wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w całości jest wliczane do postawy wymiaru zasiłku chorobowego, należy odjąć kwotę faktycznie potrąconych ze środków pracownika składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli natomiast pracownik w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek, otrzymał składnik wynagrodzenia, od którego została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, ale którego nie można uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku, konieczne jest ustalenie średniego wskaźnika składek potrąconych pracownikowi w danym miesiącu.

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Przykład:

Pracownikowi, o którym mowa w pytaniu, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy obliczyć z okresu od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. W październiku 2012 r., z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego pracownika. Załóżmy, że składki zostały naliczone od podstaw wymiaru:

 • 2268 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • 8620 zł na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Pracownik za październik 2012 r. otrzymał:

Kartoteka płacowa

10/2012

1

Wynagrodzenie zasadnicze

8000,00

2

Dodatek stażowy (pomniejszany za czas choroby – według regulaminu wynagradzania)

620,00

3

Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe

2268,00

4

Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe

8620,00

5

Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76%

221,36

6

Składka na ubezp. rentowe – pracownik – 1,5%

34,02

7

Składka na ubezp. chorobowe – pracownik – 2,45%

211,19

8

Razem ZUSpracownik

466,57

9

Przychód

8620,00

10

Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł)

111,25

11

Ulga podatkowa (46,33 zł)

46,33

12

Podstawa opodatkowania (poz. 9 – poz. 8 – poz. 10, po zaokrągleniu)

8042,00

13

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 4 – poz. 8)

8153,43

14

Zaliczka na podatek dochodowy – 18% (poz. 12 x 18% – poz. 11)

1401,23

15

Składka zdrowotna 9% do przekazania do ZUS

733,81

16

Składka zdrowotna 7,75% do odliczenia od podatku

631,89

17

Zaliczka na podatek do US (poz. 14 – poz. 16, po zaokrągleniu)

769,00

18

Do wypłaty (poz. 9 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 17)

6650,62

W opisanym przypadku do podstawy wymiaru zasiłku za październik 2012 r. należy przyjąć wszystkie składniki wynagrodzenia ujęte w liście płac. Zatem w podstawie wymiaru zasiłku poza wynagrodzeniem zasadniczym uwzględnimy również dodatek stażowy, ponieważ jest pomniejszany za czas absencji chorobowej. W sytuacji gdy wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w całości jest wliczane do postawy wymiaru zasiłku chorobowego, tak jak ma to miejsce w przykładzie, to ustalając wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku wystarczy odjąć kwotę faktycznie potrąconych ze środków pracownika składek na ubezpieczenia społeczne:

8620 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe) – 466,57 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika) = 8153,43 zł (kwota za październik uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku).

Większy problem sprawia ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w sytuacji, gdy w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek w przychodzie stanowiącym podstawę ich wymiaru znalazły się składniki wynagrodzenia, od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, ale których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku. Takimi składnikami są:

 • premie, nagrody i dodatki wypłacane pracownikowi bez względu na absencję chorobową, tj. niepomniejszane za czas tej absencji (np. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premie – do których pracownik zachowuje prawo w okresie absencji chorobowej),
 • składniki wynagrodzenia, które są przyznawane niezależnie od oceny pracy pracownika, na których przyznanie i wypłatę nie ma wpływu okres pobierania zasiłku, co oznacza, że mimo pobierania zasiłku pracownik otrzymuje dany składnik wynagrodzenia (np. jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie, wartość szczepień ochronnych pracowników lub różnych badań – finansowanych przez pracodawcę),
 • składniki wynagrodzenia nieuzależnione bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, wypłacane niezależnie od absencji pracownika.

Zobacz także: Podstawa wymiaru zasiłku a składnik wynagrodzenia wypłacany zaliczkowo

Jeżeli pracownik w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek, otrzymał składnik wynagrodzenia, od którego została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, ale którego nie można uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku, to konieczne jest ustalenie średniego wskaźnika potrąconych pracownikowi w danym miesiącu składek, posługując się następującym wzorem:

średni wskaźnik składek =

kwota składek x 100

przychód stanowiący podstawę wymiaru składek

Następnie o ustalony według powyższego wzoru średni wskaźnik potrąconych składek pracodawca powinien pomniejszyć wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.

Przykład:

Pracownik, który jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w kwocie 6400 zł, a ponadto otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 600 zł, zachorował w sierpniu 2013 r. Zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania, dodatek stażowy przysługuje niezależnie od absencji chorobowych, a tym samym pracownik zachowuje do niego prawo w okresie takich absencji. Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi w sierpniu wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. W październiku 2012 r., z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego, pracownik skorzystał dodatkowo ze szczepienia przeciwko grypie, które w całości zostało sfinansowane przez pracodawcę (koszt szczepienia wyniósł 40 zł), a ponadto w tym miesiącu nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego pracownika. W efekcie składki zostały naliczone od podstaw wymiaru:

 • 4820 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • 7040 zł (6400 zł + 600 zł + 40 zł) na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Pracownik za październik 2012 r. otrzymał:

Kartoteka płacowa

10/2012

1

Wynagrodzenie zasadnicze

6400,00

2

Dodatek stażowy (niepomniejszany za czas choroby – wg regulaminu wynagradzania)

600,00

3

Szczepienie przeciwko grypie

40,00

4

Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe

4820,00

5

Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe

7040,00

6

Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76%

470,43

7

Składka na ubezp. rentowe – pracownik – 1,5%

72,30

8

Składka na ubezp. chorobowe – pracownik – 2,45%

172,48

9

Razem ZUS – pracownik

715,21

10

Przychód

7040,00

11

Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł)

111,25

12

Ulga podatkowa (46,33 zł)

46,33

13

Podstawa opodatkowania (poz. 10 – poz. 9 – poz. 11, po zaokrągleniu)

6214,00

14

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 5 – poz. 9)

6324,79

15

Zaliczka na podatek dochodowy – 18% (poz. 13 x 18% – poz. 12)

1072,19

16

Składka zdrowotna 9% do przekazania do ZUS

569,23

17

Składka zdrowotna 7,75% do odliczenia od podatku

490,17

18

Zaliczka na podatek do US (poz. 15 – poz. 17, po zaokrągleniu)

582,00

19

Do wypłaty (poz. 10 – poz. 9 – poz. 16 – poz. 18)

5173,56

W sytuacji tego pracownika nie wszystkie składniki, od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku. Składnikami, od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, a które nie powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, są:

 • dodatek stażowy – ponieważ nie jest pomniejszany za czas absencji chorobowej, lecz jest wypłacany w pełnej wysokości, niezależnie od tej absencji,
 • szczepienie przeciwko grypie, ponieważ jest to świadczenie niezależne od oceny pracy pracownika, na którego przyznanie i wypłatę okres pobierania zasiłku nie ma wpływu.

Zatem składnikiem wynagrodzenia uwzględnianym w podstawie wymiaru zasiłku jest wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, pomniejszone o odpowiedni procent potrąconych pracownikowi w październiku składek. Aby ustalić, jaką kwotę należy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, należy obliczyć średni wskaźnik potrąconych pracownikowi za ten miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, w następujący sposób:

średni wskaźnik składek =

715,21 zł (kwota składek) x 100

= 10,16%

7040,00 zł (przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe)

O wyliczony procent (10,16%) należy pomniejszyć kwotę wynagrodzenia, które zostanie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Ustalając wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku z października, wynagrodzenie zasadnicze 6400 zł należy pomniejszyć o 10,16%. Kwota stanowiąca podstawę wymiaru zasiłku z tego miesiąca wyniesie zatem 5749,76 zł, co wynika z wyliczenia:

6400 zł – (6400 zł x 10,16%).

Omówione wyżej zasady dotyczące ustalania średniego wskaźnika potrąconej pracownikowi składki mają analogiczne zastosowanie w przypadku uzupełniania wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli w miesiącu, który wymaga uzupełnienia, nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek.

Polecamy również: Zasiłek chorobowy na wypowiedzeniu

Przykład:

W listopadzie 2012 r. wynagrodzenie pracownika przekroczyło kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wynikało to ze złożonego przez pracownika oświadczenia (pracownik w poprzednim roku był przez kilka miesięcy zatrudniony u innego pracodawcy). Jednocześnie w listopadzie przez 2 dni pracownik był niezdolny do pracy wskutek choroby i otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną (wynagrodzenie należne za listopad, określone w umowie o pracę wynosiło 4890 zł). Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik ma prawo do dodatku stażowego w stałej miesięcznej kwocie 900 zł, wypłacanego w pełnej wysokości za okresy pobierania wszystkich świadczeń chorobowych, co wynika z regulaminu wynagradzania obowiązującego u pracodawcy. Pracownik ten w sierpniu 2013 r. stał się niezdolny do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego, którego podstawę należy ustalić z okresu od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r.

Z uwagi na przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały naliczone od podstawy wymiaru 2230 zł [(2230 zł x 9,76%) + (2230 x 1,5%) = 251,10 zł], natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe od podstawy wymiaru 5600,04 zł (4564 zł + 900 zł + 137,84 zł + 58,20 zł – 60 zł), tj. 5600,04 zł x 2,45% = 137,20 zł.

Pracownik za listopad 2012 r. otrzymał:

LISTA PŁAC – przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek

11/2012

1

Liczba dni nominalnych (roboczych)

21

2

Liczba godzin nominalnych

168

3

Liczba godzin przepracowanych w nominalnym czasie pracy

152

4

Liczba godzin nadliczbowych z dodatkiem 50%

4

5

Liczba dni wynagrodzenia chorobowego

2

6

Wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę

4890,00

7

Dodatek stażowy (nie pomniejszany za czas choroby na podstawie regulaminu wynagradzania)

900,00

8

Wynagrodzenie zasadnicze po pomniejszeniu o czas choroby

4564,00

9

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

137,84

10

Dodatek 50% za godziny nadliczbowe

58,20

11

Wynagrodzenie za chorobę

225,04

12

Płaca brutto

5885,08

13

Pomniejszenie podstawy wymiaru składek (dot. dodatku stażowego)*

60,00

14

Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe

2230,00

15

Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe

5600,04

16

Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76%

217,65

17

Składka na ubezp.rentowe – pracownik – 1,5%

33,45

18

Składka na ubezp.chorobowe – pracownik – 2,45%

137,20

19

Razem ZUS – pracownik

388,30

* pozycja 13 na liście płac dotyczy pomniejszenia podstawy wymiaru składek z tytułu dodatku stażowego (§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego) i została wyliczona w następujący sposób: 900 zł : 30 (liczba dni kalendarzowych w listopadzie) = 30 zł, 30 zł x 2 dni choroby = 60 zł (jest to kwota dodatku stażowego, która nie stanowi podstawy wymiaru składek)

Łączna kwota potrąconych pracownikowi w listopadzie składek wyniosła: 388,30 zł.

Uzupełnienie wynagrodzenia za listopad polega na ustaleniu wysokości wynagrodzenia, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy. Ponieważ pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, to uzupełniamy je przyjmując kwotę określoną w umowie o pracę, pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika. W tym celu należy obliczyć średni wskaźnik składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych pracownikowi w miesiącu, w którym wystąpiło przekroczenie. Następnie przy zastosowaniu tego wskaźnika obliczymy pełną miesięczną składkę, jaka byłaby potrącona z wynagrodzenia pracownika, gdyby w tym miesiącu nie chorował. Kwotę wyliczonej składki odejmiemy następnie od kwoty wynagrodzenia określonej w umowie o pracę.

Średni wskaźnik potrąconej składki w listopadzie wyniósł 6,93%, co wynika z wyliczenia:

388,30 zł (suma składek finansowanych przez pracownika) x 100 : 5600,04 zł (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe) = 6,93%.

Uzupełnione wynagrodzenie za listopad 2012 r., które należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego w sierpniu 2013 r., wyniesie 4733,57 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • 4890 zł (wynagrodzenie przysługujące na podstawie umowy o pracę) – (4890 zł x 6,93%) = 4551,12 zł (uzupełnione wynagrodzenie),
 • do tego uzupełnionego wynagrodzenia należy dodać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w kwocie faktycznie wypłaconej 182,45 zł, czyli [(137,84 zł + 58,20 zł) – (137,84 zł + 58,20 zł) x 6,93%)],
 • 4551,12 zł (uzupełnione wynagrodzenie) + 182,45 zł (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe) = 4733,57 zł.

Nie należy natomiast uwzględniać dodatku stażowego, ponieważ nie ulega on pomniejszeniu za czas choroby, a tym samym pracownik otrzyma go w sierpniu w pełnej wysokości.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  O prawach dziecka - po dziecięcemu

  Dzieci powinny znać swoje prawa! Rodzice, władze państwowe i społeczeństwo powinni respektować wartości, które są ważne dla rozwoju dziecka. Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 r. Co wynika z Konwencji i z Deklaracji Praw Dziecka?

  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science. 

  KRUS - do 31 maja 2023 r. termin na złożenie oświadczenia o podatku

  Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) w dniu 31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. To ważny termin, należy o nim pamiętać, ponieważ konsekwencją może być ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w KRUS.

  Kryzys gospodarczy i niskie płace

  Zakończyć kryzys rosnących kosztów utrzymania: podnieść płace, opodatkować zyski! Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii, którą prowadzi Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (dalej: ETUC). Związki podkreślają konieczność wyrównania płacy pomiędzy kobietami i mężczyznami jak i ogólnie zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń.

  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb?

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb? Okazuje się, że szczególne uprawnienia przysługują rodzinie tylko w związku ze śmiercią strażaka w akcji ratowniczej. 

  Praca zdalna. Jakie zdarzenia nie będą uznawane za wypadki przy pracy

  Praca zdalna zagościła na stałe w wielu firmach. Od kwietnia zaczęły również w pełni obowiązywać przepisy Kodeksu pracy regulujące jej zasady. W wielu aspektach samą organizację pracy zdalnej mogą dookreślić pracodawcy za pomocą zapisów regulaminów pracy czy porozumień z pracownikami. Natomiast jeden aspekt pozostaje prawie całkowicie niezmieniony – jest nim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. W związku tym umożliwiając pracę zdalną pracodawca musi mieć pewność, że warunki jej wykonywania są odpowiednie i nie będą generowały zagrożeń. 

  Lekarski egzamin weryfikacyjny 2023. 900 lekarzy spoza UE chce pracować w Polsce

  Do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego (LEW) przystąpi 29 maja 2023 r. w Łodzi 900 osób, które ukończyły studia medyczne w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i chcą wykonywać zawód lekarza w Polsce. To przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi.

  Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Związkowcy – podwyższać, pracodawcy – zamrozić

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

  Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

  Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

  Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok dostępny na PUE ZUS

  Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

  Praca zdalna i cyberbezpieczeństwo. Wyzwania dla pracodawców w erze pracy na odległość

  W ostatnich latach praca zdalna stała się coraz popularniejsza, a pandemia COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyła ten trend. Pracownicy coraz częściej pracują z domu lub innego miejsca poza tradycyjnym biurem. Choć praca zdalna ma wiele korzyści, to również stawia przed pracodawcami wiele wyzwań, zwłaszcza w kontekście cyberbezpieczeństwa. 

  Zasady równego wynagradzania. Walka z różnicami płacowymi ze względu na płeć

  Równość płci i walka z dyskryminacją to ważne kwestie społeczne i prawne, które mają istotne znaczenie w dziedzinie pracy. Jednym z najważniejszych aspektów równości jest zapewnienie równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet wykonujących tę samą pracę lub pracę o równorzędnej wartości.

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Wprowadzenie RODO a prywatność pracowników

  Wprowadzenie ogólnych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przyniosło zmiany również w sferze miejsc pracy. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa danych i ochronę prywatności obywateli.