REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podstawa wymiaru zasiłku, a przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Podstawa wymiaru zasiłku, a przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek. /Fot. Fotolia
Podstawa wymiaru zasiłku, a przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek. /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Niekiedy wyliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego może sprawiać trudności. Jedną z takich sytuacji jest przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, gdy dojdzie do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek?

PROBLEM:

Autopromocja

Pracownik w październiku 2012 r. przekroczył 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W sierpniu 2013 r. przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 5 do 16 sierpnia. Jest to jego pierwsze zwolnienie lekarskie w tym roku. Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

RADA

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy obliczyć z okresu od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. Uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku (wynagrodzenia chorobowego) wynagrodzenie za październik 2012 r. powinni Państwo pomniejszyć o odpowiedni procent (niższy niż 13,71%) potrąconych w danym miesiącu składek. Wynagrodzenie wypłacone w miesiącach następujących po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia (w listopadzie i w grudniu), uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, należy pomniejszyć o 2,45%, gdyż w tych miesiącach ze środków pracownika została potrącona wyłącznie składka na ubezpieczenie chorobowe. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy (art. 36 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie, o którym mowa, to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia finansowanych przez pracownika (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej), tj. 13,71%. Jeżeli jednak w miesiącu, za który wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek, łączna stopa potrąconych składek finansowanych ze środków pracownika jest niższa niż 13,71%. Pracodawca powinien wówczas pomniejszyć uwzględniane wynagrodzenie o odpowiednią stopę procentową składek potrąconych w danym miesiącu. W takiej sytuacji sposób postępowania zależy od tego, czy wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jest w całości wliczane do postawy wymiaru zasiłku chorobowego czy tylko w części.

Ustalając wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w całości jest wliczane do postawy wymiaru zasiłku chorobowego, należy odjąć kwotę faktycznie potrąconych ze środków pracownika składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli natomiast pracownik w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek, otrzymał składnik wynagrodzenia, od którego została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, ale którego nie można uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku, konieczne jest ustalenie średniego wskaźnika składek potrąconych pracownikowi w danym miesiącu.

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Przykład:

Pracownikowi, o którym mowa w pytaniu, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy obliczyć z okresu od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. W październiku 2012 r., z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego, nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego pracownika. Załóżmy, że składki zostały naliczone od podstaw wymiaru:

 • 2268 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • 8620 zł na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Pracownik za październik 2012 r. otrzymał:

Kartoteka płacowa

Autopromocja

10/2012

1

Wynagrodzenie zasadnicze

8000,00

2

Dodatek stażowy (pomniejszany za czas choroby – według regulaminu wynagradzania)

620,00

3

Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe

2268,00

4

Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe

8620,00

5

Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76%

221,36

6

Składka na ubezp. rentowe – pracownik – 1,5%

34,02

7

Składka na ubezp. chorobowe – pracownik – 2,45%

211,19

8

Razem ZUS – pracownik

466,57

9

Przychód

8620,00

10

Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł)

111,25

11

Ulga podatkowa (46,33 zł)

46,33

12

Podstawa opodatkowania (poz. 9 – poz. 8 – poz. 10, po zaokrągleniu)

8042,00

13

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 4 – poz. 8)

8153,43

14

Zaliczka na podatek dochodowy – 18% (poz. 12 x 18% – poz. 11)

1401,23

15

Składka zdrowotna 9% do przekazania do ZUS

733,81

16

Składka zdrowotna 7,75% do odliczenia od podatku

631,89

17

Zaliczka na podatek do US (poz. 14 – poz. 16, po zaokrągleniu)

769,00

18

Do wypłaty (poz. 9 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 17)

6650,62

W opisanym przypadku do podstawy wymiaru zasiłku za październik 2012 r. należy przyjąć wszystkie składniki wynagrodzenia ujęte w liście płac. Zatem w podstawie wymiaru zasiłku poza wynagrodzeniem zasadniczym uwzględnimy również dodatek stażowy, ponieważ jest pomniejszany za czas absencji chorobowej. W sytuacji gdy wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w całości jest wliczane do postawy wymiaru zasiłku chorobowego, tak jak ma to miejsce w przykładzie, to ustalając wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku wystarczy odjąć kwotę faktycznie potrąconych ze środków pracownika składek na ubezpieczenia społeczne:

8620 zł (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe) – 466,57 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika) = 8153,43 zł (kwota za październik uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku).

Większy problem sprawia ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w sytuacji, gdy w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek w przychodzie stanowiącym podstawę ich wymiaru znalazły się składniki wynagrodzenia, od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, ale których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku. Takimi składnikami są:

 • premie, nagrody i dodatki wypłacane pracownikowi bez względu na absencję chorobową, tj. niepomniejszane za czas tej absencji (np. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premie – do których pracownik zachowuje prawo w okresie absencji chorobowej),
 • składniki wynagrodzenia, które są przyznawane niezależnie od oceny pracy pracownika, na których przyznanie i wypłatę nie ma wpływu okres pobierania zasiłku, co oznacza, że mimo pobierania zasiłku pracownik otrzymuje dany składnik wynagrodzenia (np. jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie, wartość szczepień ochronnych pracowników lub różnych badań – finansowanych przez pracodawcę),
 • składniki wynagrodzenia nieuzależnione bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, wypłacane niezależnie od absencji pracownika.

Zobacz także: Podstawa wymiaru zasiłku a składnik wynagrodzenia wypłacany zaliczkowo

Jeżeli pracownik w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek, otrzymał składnik wynagrodzenia, od którego została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, ale którego nie można uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku, to konieczne jest ustalenie średniego wskaźnika potrąconych pracownikowi w danym miesiącu składek, posługując się następującym wzorem:

średni wskaźnik składek =

kwota składek x 100

przychód stanowiący podstawę wymiaru składek

Następnie o ustalony według powyższego wzoru średni wskaźnik potrąconych składek pracodawca powinien pomniejszyć wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.

Przykład:

Pracownik, który jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w kwocie 6400 zł, a ponadto otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 600 zł, zachorował w sierpniu 2013 r. Zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania, dodatek stażowy przysługuje niezależnie od absencji chorobowych, a tym samym pracownik zachowuje do niego prawo w okresie takich absencji. Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi w sierpniu wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r. W październiku 2012 r., z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego, pracownik skorzystał dodatkowo ze szczepienia przeciwko grypie, które w całości zostało sfinansowane przez pracodawcę (koszt szczepienia wyniósł 40 zł), a ponadto w tym miesiącu nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego pracownika. W efekcie składki zostały naliczone od podstaw wymiaru:

 • 4820 zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • 7040 zł (6400 zł + 600 zł + 40 zł) na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Pracownik za październik 2012 r. otrzymał:

Kartoteka płacowa

10/2012

1

Wynagrodzenie zasadnicze

6400,00

2

Dodatek stażowy (niepomniejszany za czas choroby – wg regulaminu wynagradzania)

600,00

3

Szczepienie przeciwko grypie

40,00

4

Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe

4820,00

5

Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe

7040,00

6

Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76%

470,43

7

Składka na ubezp. rentowe – pracownik – 1,5%

72,30

8

Składka na ubezp. chorobowe – pracownik – 2,45%

172,48

9

Razem ZUS – pracownik

715,21

10

Przychód

7040,00

11

Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł)

111,25

12

Ulga podatkowa (46,33 zł)

46,33

13

Podstawa opodatkowania (poz. 10 – poz. 9 – poz. 11, po zaokrągleniu)

6214,00

14

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 5 – poz. 9)

6324,79

15

Zaliczka na podatek dochodowy – 18% (poz. 13 x 18% – poz. 12)

1072,19

16

Składka zdrowotna 9% do przekazania do ZUS

569,23

17

Składka zdrowotna 7,75% do odliczenia od podatku

490,17

18

Zaliczka na podatek do US (poz. 15 – poz. 17, po zaokrągleniu)

582,00

19

Do wypłaty (poz. 10 – poz. 9 – poz. 16 – poz. 18)

5173,56

W sytuacji tego pracownika nie wszystkie składniki, od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku. Składnikami, od których została naliczona składka na ubezpieczenie chorobowe, a które nie powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, są:

 • dodatek stażowy – ponieważ nie jest pomniejszany za czas absencji chorobowej, lecz jest wypłacany w pełnej wysokości, niezależnie od tej absencji,
 • szczepienie przeciwko grypie, ponieważ jest to świadczenie niezależne od oceny pracy pracownika, na którego przyznanie i wypłatę okres pobierania zasiłku nie ma wpływu.

Zatem składnikiem wynagrodzenia uwzględnianym w podstawie wymiaru zasiłku jest wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, pomniejszone o odpowiedni procent potrąconych pracownikowi w październiku składek. Aby ustalić, jaką kwotę należy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, należy obliczyć średni wskaźnik potrąconych pracownikowi za ten miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, w następujący sposób:

średni wskaźnik składek =

715,21 zł (kwota składek) x 100

= 10,16%

7040,00 zł (przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe)

O wyliczony procent (10,16%) należy pomniejszyć kwotę wynagrodzenia, które zostanie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Ustalając wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku z października, wynagrodzenie zasadnicze 6400 zł należy pomniejszyć o 10,16%. Kwota stanowiąca podstawę wymiaru zasiłku z tego miesiąca wyniesie zatem 5749,76 zł, co wynika z wyliczenia:

6400 zł – (6400 zł x 10,16%).

Omówione wyżej zasady dotyczące ustalania średniego wskaźnika potrąconej pracownikowi składki mają analogiczne zastosowanie w przypadku uzupełniania wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli w miesiącu, który wymaga uzupełnienia, nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek.

Polecamy również: Zasiłek chorobowy na wypowiedzeniu

Przykład:

W listopadzie 2012 r. wynagrodzenie pracownika przekroczyło kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wynikało to ze złożonego przez pracownika oświadczenia (pracownik w poprzednim roku był przez kilka miesięcy zatrudniony u innego pracodawcy). Jednocześnie w listopadzie przez 2 dni pracownik był niezdolny do pracy wskutek choroby i otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną (wynagrodzenie należne za listopad, określone w umowie o pracę wynosiło 4890 zł). Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik ma prawo do dodatku stażowego w stałej miesięcznej kwocie 900 zł, wypłacanego w pełnej wysokości za okresy pobierania wszystkich świadczeń chorobowych, co wynika z regulaminu wynagradzania obowiązującego u pracodawcy. Pracownik ten w sierpniu 2013 r. stał się niezdolny do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego, którego podstawę należy ustalić z okresu od sierpnia 2012 r. do lipca 2013 r.

Z uwagi na przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały naliczone od podstawy wymiaru 2230 zł [(2230 zł x 9,76%) + (2230 x 1,5%) = 251,10 zł], natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe od podstawy wymiaru 5600,04 zł (4564 zł + 900 zł + 137,84 zł + 58,20 zł – 60 zł), tj. 5600,04 zł x 2,45% = 137,20 zł.

Pracownik za listopad 2012 r. otrzymał:

LISTA PŁAC – przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek

11/2012

1

Liczba dni nominalnych (roboczych)

21

2

Liczba godzin nominalnych

168

3

Liczba godzin przepracowanych w nominalnym czasie pracy

152

4

Liczba godzin nadliczbowych z dodatkiem 50%

4

5

Liczba dni wynagrodzenia chorobowego

2

6

Wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę

4890,00

7

Dodatek stażowy (nie pomniejszany za czas choroby na podstawie regulaminu wynagradzania)

900,00

8

Wynagrodzenie zasadnicze po pomniejszeniu o czas choroby

4564,00

9

Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

137,84

10

Dodatek 50% za godziny nadliczbowe

58,20

11

Wynagrodzenie za chorobę

225,04

12

Płaca brutto

5885,08

13

Pomniejszenie podstawy wymiaru składek (dot. dodatku stażowego)*

60,00

14

Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe

2230,00

15

Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe

5600,04

16

Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76%

217,65

17

Składka na ubezp.rentowe – pracownik – 1,5%

33,45

18

Składka na ubezp.chorobowe – pracownik – 2,45%

137,20

19

Razem ZUS – pracownik

388,30

* pozycja 13 na liście płac dotyczy pomniejszenia podstawy wymiaru składek z tytułu dodatku stażowego (§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego) i została wyliczona w następujący sposób: 900 zł : 30 (liczba dni kalendarzowych w listopadzie) = 30 zł, 30 zł x 2 dni choroby = 60 zł (jest to kwota dodatku stażowego, która nie stanowi podstawy wymiaru składek)

Łączna kwota potrąconych pracownikowi w listopadzie składek wyniosła: 388,30 zł.

Uzupełnienie wynagrodzenia za listopad polega na ustaleniu wysokości wynagrodzenia, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy. Ponieważ pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, to uzupełniamy je przyjmując kwotę określoną w umowie o pracę, pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika. W tym celu należy obliczyć średni wskaźnik składek na ubezpieczenia społeczne potrąconych pracownikowi w miesiącu, w którym wystąpiło przekroczenie. Następnie przy zastosowaniu tego wskaźnika obliczymy pełną miesięczną składkę, jaka byłaby potrącona z wynagrodzenia pracownika, gdyby w tym miesiącu nie chorował. Kwotę wyliczonej składki odejmiemy następnie od kwoty wynagrodzenia określonej w umowie o pracę.

Średni wskaźnik potrąconej składki w listopadzie wyniósł 6,93%, co wynika z wyliczenia:

388,30 zł (suma składek finansowanych przez pracownika) x 100 : 5600,04 zł (podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe) = 6,93%.

Uzupełnione wynagrodzenie za listopad 2012 r., które należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego należnego w sierpniu 2013 r., wyniesie 4733,57 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • 4890 zł (wynagrodzenie przysługujące na podstawie umowy o pracę) – (4890 zł x 6,93%) = 4551,12 zł (uzupełnione wynagrodzenie),
 • do tego uzupełnionego wynagrodzenia należy dodać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w kwocie faktycznie wypłaconej 182,45 zł, czyli [(137,84 zł + 58,20 zł) – (137,84 zł + 58,20 zł) x 6,93%)],
 • 4551,12 zł (uzupełnione wynagrodzenie) + 182,45 zł (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe) = 4733,57 zł.

Nie należy natomiast uwzględniać dodatku stażowego, ponieważ nie ulega on pomniejszeniu za czas choroby, a tym samym pracownik otrzyma go w sierpniu w pełnej wysokości.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

  Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

  Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

  Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

  Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

  List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

  REKLAMA

  Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  Asystencja osobista. Ustawa wyczekiwana przez osoby z niepełnosprawnościami

  W Polsce jest ponad 3 mln osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Poziom zatrudnienia tych osób odbiega od innych państw europejskich. Brakuje też dla nich i ich rodzin systemowego wsparcia w środowisku lokalnym. Z tego względu tak bardzo wyczekiwane jest wprowadzenie ustawy o asystencji osobistej.

  Ruchomy czas pracy – rozkład czasu pracy wygodny dla pracodawcy i pracownika

  Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Dzięki wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownicy mogą – przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej – rozpoczynać i kończyć pracę o różnych porach w poszczególnych dniach.

  REKLAMA

  Zakwaterowanie dla pracowników delegowanych do pracy za granicę bez podatku – wyrok NSA

  Zapewnienie pracownikowi delegowanemu, zwłaszcza na krótki czas, nieodpłatnego zakwaterowania i pokrycia kosztów podróży nie powoduje powstania po jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych – wyrok NSA z 1 sierpnia 2023 r. (II FSK 270/21).

  Jak pracodawca może zareagować na przyprowadzanie przez pracownika dziecka do pracy

  Pracownica zatrudniona w sklepie kolejny raz przyprowadziła do pracy 5-letniego syna. Tłumaczyła to tym, że syn ma katar i nie mógł iść do przedszkola, a pracownica nie ma już urlopu na żądanie. W sklepie 5-latek siedzi sam na zapleczu, kiedy pracownica pracuje, co budzi nasze duże obawy o bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Ponadto pracownica nie skupia się w pełni na pracy, tylko co chwilę oddala się ze stanowiska pracy na zaplecze, żeby sprawdzić, co z dzieckiem. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Czy możemy ukarać ją upomnieniem lub naganą albo zwolnić, żeby w jej miejsce zatrudnić w pełni efektywnego pracownika? Czy możemy wprowadzić w regulaminie pracy regulację zakazującą przychodzenia do pracy z dzieckiem?

  REKLAMA