REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
składka wypadkowa 2024 procent ile zus ubezpieczenie wypadkowe pkd
składka wypadkowa 2024 procent ile zus ubezpieczenie wypadkowe pkd
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Składka wypadkowa w 2024 roku obliczana jest jak dotychczas wg PKD. Kto płaci? Jak ustalić procent składki na ubezpieczenie wypadkowe? Kiedy ZUS wylicza składkę wypadkową? Skorzystaj z kalkulatora składki wypadkowej.
rozwiń >

Składka wypadkowa – co to jest?

Składka wypadkowa to składka na ubezpieczenie wypadkowe. To podstawa do wypłaty świadczeń z ZUS w razie wypadku przy pracy lub chorób zawodowych. Obowiązkowo tym ubezpieczeniem objęte są osoby, które muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wyjątkowo obowiązek odprowadzania składki wypadkowej nie dotyczy:

Autopromocja
 • osób bezrobotnych, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
 • posłów do Parlamentu Europejskiego,
 • osób, które wykonują pracę nakładczą,
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej – oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
 • osób, które przebywają na urlopie wychowawczym lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osób, które pobierają: świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • członków rad nadzorczych pobierających za to wynagrodzenie,
 • osób, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • osób, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Składka wypadkowa 2024 – kto płaci?

Składka wypadkowa w całości płacona jest przez pracodawcę będącego płatnikiem składek. Nie obniża się więc wynagrodzenia netto pracownika z powodu odliczenia składki wypadkowej z wynagrodzenia brutto. Więcej przeczytaj w artykule: ZUS IWA 2024 - do kiedy?

Ile wynosi składka wypadkowa w 2024 roku?

Ile procent wynosi składka wypadkowa? Stopa procentowa składki wypadkowej jest zróżnicowana. Nie ma stałej stopy jak np. przy składce emerytalnej (19,53%) czy rentowej (8%). Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków wysokość składki wypadkowej jest każdorazowo obliczana na nowy rok składkowy czyli od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego dla danego płatnika składek.

Ważne

Z dniem 1 kwietnia 2024 roku nastąpi zmiana wysokości stopy procentowej składki wypadkowej. Nowe stopy procentowe dla poszczególnych grup działalności zostaną udostępnione w marcu 2024 r. 

Składka wypadkowa – jak obliczyć?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jak ustala się składkę wypadkową? Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stopa procentowa składki wypadkowej dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi zawsze 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30. Jest to tzw. stopa procentowa zryczałtowana. Płaci ją płatnik, który podlega wpisowi do rejestru REGON i zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych albo nie podlega wpisowi do rejestru REGON i nie ma wówczas znaczenia ilu ubezpieczonych zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast stopę procentową składki wypadkowej dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala ZUS (art. 28 ust. 2 ustawy). Jest to iloczyn stopy procentowej składki wypadkowej określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek. 

Ważne

Jeżeli płatnik składek podlega wpisowi do rejestru REGON, zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, a także nie przekazał do ZUS informacji ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe, musi samodzielnie obliczyć wysokość składki wypadkowej.

ZUS ustala wskaźnik korygujący przez porównanie kategorii ryzyka ustalonej dla płatnika na podstawie danych zawartych w ZUS IWA za poprzedni rok z kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której płatnik należy pod względem rodzaju wykonywanej przeważającej działalności według PKD. Odejmuje się w tym celu wartość kategorii ryzyka ustalonej dla płatnika od wartości kategorii ryzyka ustalonej dla danej grupy działalności. Wielkość różnicy determinuje wartość wskaźnika korygującego. 

Indywidualny wskaźnik korygujący wynosi:

 1. 0,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 2. 0,6 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 3. 0,7 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 4. 0,8 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 5. 0,9 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 6. 1,1 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 7. 1,2 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 8. 1,3 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 9. 1,4 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 10. 1,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 11. 1,0 – w pozostałych przypadkach.

Dla danych grup działalności oznaczonych kodami PKD są różne kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej. Stopę procentową składki ustaloną dla kategorii ryzyka określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki dla grup działalności oznaczone są w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK 1

STOPA PROCENTOWA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII RYZYKA

Kategoria ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

0,40

2

0,67

3

0,93

4

1,20

5

1,47

6

1,73

7

2,00

8

2,26

9

2,53

10

2,80

11

3,06

12

3,33

13

3,60

14

3,86

15

4,13

16

4,39

17

4,66

18

4,93

19

5,19

20

5,46

21

5,73

22

5,99

23

6,26

24

6,52

25

6,79

26

7,06

27

7,32

28

7,59

29

7,86

30

8,12

Składka wypadkowa według PKD

To ile procent składki wypadkowej musi opłacić płatnik, zależy od rodzaju działalności według kodu PKD. Tabela kodów PKD, kategorii ryzyka i stopy procentowej składki wypadkowej zamieszczona jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2022, poz. 740).

ZAŁĄCZNIK 2

Autopromocja

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy

procentowe

składki

(%)

1

2

3

4

5

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

9

2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

9

2,53

3

Rybactwo

A-03

5

1,47

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

11

3,06

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

9

2,53

6

Górnictwo rud metali

B-07

10

2,80

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

6

1,73

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

12

3,33

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

5

1,47

10

Produkcja napojów

C-11

5

1,47

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

5

1,47

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

6

1,73

13

Produkcja odzieży

C-14

2

0,67

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

0,93

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-16

8

2,26

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

5

1,47

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

0,93

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

5

1,47

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

5

1,47

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

3

0,93

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

5

1,47

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

6

1,73

23

Produkcja metali

C-24

8

2,26

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

6

1,73

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

3

0,93

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

5

1,47

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

5

1,47

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

5

1,47

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

6

1,73

30

Produkcja mebli

C-31

6

1,73

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

4

1,20

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

5

1,47

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

4

1,20

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

5

1,47

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

5

1,47

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

7

2,00

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

5

1,47

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

4

1,20

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

5

1,47

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

4

1,20

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

3

0,93

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

0,93

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

0,93

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

4

1,20

45

Transport wodny

H-50

5

1,47

46

Transport lotniczy

H-51

3

0,93

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

4

1,20

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

5

1,47

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

0,67

50

Informacja i komunikacja

J

2

0,67

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

2

0,67

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

0,67

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

3

0,93

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

4

1,20

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

0,67

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

0,93

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

4

1,20

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

0,67

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

3

0,93

61

Edukacja

P

3

0,93

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3

0,93

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

2

0,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).

Pobierz tabelę kodów PKD do składki wypadkowej

Składka wypadkowa 2024 - kalkulator

Kalkulator oblicza wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Skorzystaj z kalkulatora >>>

ZUS IWA do obliczenia składki wypadkowej - wzór

Informację o danych do ustalenia składek, o której mowa w art. 31 ust. 6 ustawy, płatnik składek przekazuje do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przez niego wskazanej. Wzór informacji ZUS IWA zawiera załącznik nr 4 do omawianego rozporządzenia.

ZUS IWA wzór załącznik 4 rozporządzenia

 

ZUS IWA wzór załącznik 4 rozporządzenia cz. 1

gov.pl

ZUS IWA wzór załącznik 4 rozporządzenia

 

ZUS IWA wzór załącznik 4 rozporządzenia cz. 2

gov.pl

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  Asystencja osobista. Ustawa wyczekiwana przez osoby z niepełnosprawnościami

  W Polsce jest ponad 3 mln osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Poziom zatrudnienia tych osób odbiega od innych państw europejskich. Brakuje też dla nich i ich rodzin systemowego wsparcia w środowisku lokalnym. Z tego względu tak bardzo wyczekiwane jest wprowadzenie ustawy o asystencji osobistej.

  Ruchomy czas pracy – rozkład czasu pracy wygodny dla pracodawcy i pracownika

  Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Dzięki wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownicy mogą – przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej – rozpoczynać i kończyć pracę o różnych porach w poszczególnych dniach.

  Zakwaterowanie dla pracowników delegowanych do pracy za granicę bez podatku – wyrok NSA

  Zapewnienie pracownikowi delegowanemu, zwłaszcza na krótki czas, nieodpłatnego zakwaterowania i pokrycia kosztów podróży nie powoduje powstania po jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych – wyrok NSA z 1 sierpnia 2023 r. (II FSK 270/21).

  REKLAMA

  Jak pracodawca może zareagować na przyprowadzanie przez pracownika dziecka do pracy

  Pracownica zatrudniona w sklepie kolejny raz przyprowadziła do pracy 5-letniego syna. Tłumaczyła to tym, że syn ma katar i nie mógł iść do przedszkola, a pracownica nie ma już urlopu na żądanie. W sklepie 5-latek siedzi sam na zapleczu, kiedy pracownica pracuje, co budzi nasze duże obawy o bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Ponadto pracownica nie skupia się w pełni na pracy, tylko co chwilę oddala się ze stanowiska pracy na zaplecze, żeby sprawdzić, co z dzieckiem. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Czy możemy ukarać ją upomnieniem lub naganą albo zwolnić, żeby w jej miejsce zatrudnić w pełni efektywnego pracownika? Czy możemy wprowadzić w regulaminie pracy regulację zakazującą przychodzenia do pracy z dzieckiem?

  Jest źle, będzie lepiej? Młodzi nadzieją na poprawę profilaktyki zdrowotnej w Polsce

  W ostatnich latach Polska stanęła w obliczu nie tylko wyzwań związanych z gospodarką czy polityką, ale także ze zdrowiem publicznym. Badania profilaktyczne, kluczowe dla wczesnego wykrywania chorób, stanowią istotny element dbałości o zdrowie. Niestety, statystyki wskazują, że Polacy nie korzystają z nich w wystarczającym stopniu. Jednak nadzieję na poprawę tych wskaźników niesie ze sobą zaangażowanie młodszych pokoleń, zwłaszcza pokolenia Z i milenialsów. 

  Prawie 50% imigrantów pracujących w Polsce znalazło zakwaterowanie dzięki pracodawcom

  Aż 47% imigrantów zatrudnionych w Polsce skorzystało z pomocy pracodawcy lub agencji pracy przy znalezieniu zakwaterowania w Polsce, a 33% cudzoziemców znalazło lokum samodzielnie – wynika z pierwszego w Polsce badania na temat sytuacji mieszkaniowej zatrudnionych w naszym kraju migrantów „Pracownik zagraniczny – zakwaterowanie w Polsce”, przeprowadzonego przez EWL Group, RentLito oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 2024 r. wyniosło 7768,35 zł brutto, o 264,61 zł mniej niż w grudniu 2023 r. Średnio 12634,53 zł zarobili pracownicy sekcji Informacja i komunikacja

  Przeciętne wynagrodzenie wyniosło w styczniu 2024 r. 7768,35 zł brutto. To o 12,8% więcej niż rok wcześniej, ale o 3,3% mniej niż w grudniu 2023 r. Sektor przedsiębiorstw zatrudniał w styczniu 6515,7 tys. osób – o 0,3% więcej niż w grudniu, ale o 0,2% mniej niż przed rokiem. Główny Urząd Statystyczny podał dane za pierwszy miesiąc 2024 r.

  REKLAMA

  Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca 2024 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 12,12%

  Co roku ZUS waloryzuje wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe. W 2024 r. waloryzacja nastąpi od 1 marca. Świadczenia wzrosną o 12,12%.

  Wielkanoc 2024 będzie krótsza niż zwykle

  Święta Wielkiej Nocy w 2024 r. będą trwać o godzinę krócej niż zwykle. Wielkanoc w tym roku przypada 31 marca. Jest to zarazem ostatnia niedziela marca; dzień, w którym przechodzimy na czas letni. 

  REKLAMA