REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składka wypadkowa 2024

Składka wypadkowa 2024 - ile procent od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku? PKD
Składka wypadkowa 2024 - ile procent od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku? PKD
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Składka wypadkowa w 2024 roku obliczana jest jak dotychczas wg PKD. Ile wynosi nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia 2024 roku? Kto płaci? Jak ustalić procent składki na ubezpieczenie wypadkowe? Kiedy ZUS wylicza składkę wypadkową? Skorzystaj z kalkulatora składki wypadkowej.
rozwiń >

Składka wypadkowa – co to jest?

Składka wypadkowa to składka na ubezpieczenie wypadkowe. To podstawa do wypłaty świadczeń z ZUS w razie wypadku przy pracy lub chorób zawodowych. Obowiązkowo tym ubezpieczeniem objęte są osoby, które muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wyjątkowo obowiązek odprowadzania składki wypadkowej nie dotyczy:

REKLAMA

Autopromocja
 • osób bezrobotnych, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
 • posłów do Parlamentu Europejskiego,
 • osób, które wykonują pracę nakładczą,
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej – oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
 • osób, które przebywają na urlopie wychowawczym lub pobierają zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • osób, które pobierają: świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • członków rad nadzorczych pobierających za to wynagrodzenie,
 • osób, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • osób, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Składka wypadkowa 2024 – kto płaci?

Składka wypadkowa w całości płacona jest przez pracodawcę będącego płatnikiem składek. Nie obniża się więc wynagrodzenia netto pracownika z powodu odliczenia składki wypadkowej z wynagrodzenia brutto. Więcej przeczytaj w artykule: ZUS IWA 2024 - do kiedy?

Ile wynosi składka wypadkowa w 2024 roku?

Ile procent wynosi składka wypadkowa? Stopa procentowa składki wypadkowej jest zróżnicowana. Nie ma stałej stopy jak np. przy składce emerytalnej (19,53%) czy rentowej (8%). Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków wysokość składki wypadkowej jest każdorazowo obliczana na nowy rok składkowy czyli od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego dla danego płatnika składek.

Ważne

Z dniem 1 kwietnia 2024 roku nastąpiła zmiana wysokości stopy procentowej składki wypadkowej. Nowe stopy procentowe dla poszczególnych grup działalności obowiązują od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. Nowa tabela składki wypadkowej według PKD podana jest w dalszej części artykułu.

Składka wypadkowa – jak obliczyć?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jak ustala się składkę wypadkową? Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stopa procentowa składki wypadkowej dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi zawsze 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30. Jest to tzw. stopa procentowa zryczałtowana. Płaci ją płatnik, który podlega wpisowi do rejestru REGON i zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych albo nie podlega wpisowi do rejestru REGON i nie ma wówczas znaczenia ilu ubezpieczonych zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast stopę procentową składki wypadkowej dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala ZUS (art. 28 ust. 2 ustawy). Jest to iloczyn stopy procentowej składki wypadkowej określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek. 

Ważne

Jeżeli płatnik składek podlega wpisowi do rejestru REGON, zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, a także nie przekazał do ZUS informacji ZUS IWA za ostatnie trzy lata kalendarzowe, musi samodzielnie obliczyć wysokość składki wypadkowej.

ZUS ustala wskaźnik korygujący przez porównanie kategorii ryzyka ustalonej dla płatnika na podstawie danych zawartych w ZUS IWA za poprzedni rok z kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której płatnik należy pod względem rodzaju wykonywanej przeważającej działalności według PKD. Odejmuje się w tym celu wartość kategorii ryzyka ustalonej dla płatnika od wartości kategorii ryzyka ustalonej dla danej grupy działalności. Wielkość różnicy determinuje wartość wskaźnika korygującego. 

Indywidualny wskaźnik korygujący wynosi:

 1. 0,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 2. 0,6 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 3. 0,7 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 4. 0,8 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 5. 0,9 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 6. 1,1 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 7. 1,2 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 8. 1,3 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 9. 1,4 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 10. 1,5 – jeżeli kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności;
 11. 1,0 – w pozostałych przypadkach.

Dla danych grup działalności oznaczonych kodami PKD są różne kategorie ryzyka i stopy procentowe składki wypadkowej. Stopę procentową składki ustaloną dla kategorii ryzyka określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki dla grup działalności oznaczone są w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK 1

STOPA PROCENTOWA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII RYZYKA

Kategoria ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

0,40

2

0,67

3

0,93

4

1,20

5

1,47

6

1,73

7

2,00

8

2,26

9

2,53

10

2,80

11

3,06

12

3,33

13

3,60

14

3,86

15

4,13

16

4,39

17

4,66

18

4,93

19

5,19

20

5,46

21

5,73

22

5,99

23

6,26

24

6,52

25

6,79

26

7,06

27

7,32

28

7,59

29

7,86

30

8,12

Składka wypadkowa według PKD do 31 marca 2024 roku

To ile procent składki wypadkowej musi opłacić płatnik, zależy od rodzaju działalności według kodu PKD. Tabela kodów PKD, kategorii ryzyka i stopy procentowej składki wypadkowej zamieszczona jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2022, poz. 740). Poniższa tabela obowiązywała do 31 maca 2024 roku.

ZAŁĄCZNIK 2

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy

procentowe

składki

(%)

1

2

3

4

5

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

9

2,53

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

9

2,53

3

Rybactwo

A-03

5

1,47

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

11

3,06

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

9

2,53

6

Górnictwo rud metali

B-07

10

2,80

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

6

1,73

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

12

3,33

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

5

1,47

10

Produkcja napojów

C-11

5

1,47

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

5

1,47

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

6

1,73

13

Produkcja odzieży

C-14

2

0,67

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

0,93

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-16

8

2,26

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

5

1,47

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

0,93

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

5

1,47

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

5

1,47

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

3

0,93

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

5

1,47

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

6

1,73

23

Produkcja metali

C-24

8

2,26

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

6

1,73

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

3

0,93

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

5

1,47

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

5

1,47

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

5

1,47

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

6

1,73

30

Produkcja mebli

C-31

6

1,73

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

4

1,20

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

5

1,47

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

4

1,20

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

5

1,47

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

5

1,47

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

7

2,00

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

5

1,47

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

4

1,20

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

5

1,47

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

4

1,20

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

3

0,93

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

0,93

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

0,93

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

4

1,20

45

Transport wodny

H-50

5

1,47

46

Transport lotniczy

H-51

3

0,93

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

4

1,20

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

5

1,47

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

0,67

50

Informacja i komunikacja

J

2

0,67

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

2

0,67

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

0,67

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

3

0,93

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

4

1,20

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

0,67

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

0,93

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

4

1,20

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

0,67

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

3

0,93

61

Edukacja

P

3

0,93

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3

0,93

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

2

0,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).

Pobierz tabelę kodów PKD do składki wypadkowej (obowiązującej do 31 marca 2024 r.)

Nowa składka wypadkowa od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Nową wysokość składki wypadkowej według PKD zawiera tabela z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2024, poz. 451). Poniższa tabela obowiązuje od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 451)

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

2

3

4

5

1

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

A-01

5

1,47

2

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

A-02

6

1,73

3

Rybactwo

A-03

4

1,20

4

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

B-05

12

3,33

5

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

B-06

6

1,73

6

Górnictwo rud metali

B-07

8

2,26

7

Pozostałe górnictwo i wydobywanie

B-08

6

1,73

8

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

B-09

12

3,33

9

Produkcja artykułów spożywczych

C-10

4

1,20

10

Produkcja napojów

C-11

4

1,20

11

Produkcja wyrobów tytoniowych

C-12

4

1,20

12

Produkcja wyrobów tekstylnych

C-13

4

1,20

13

Produkcja odzieży

C-14

2

0,67

14

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

0,93

15

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka,

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C-16

6

1,73

16

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C-17

5

1,47

17

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

0,93

18

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C-19

5

1,47

19

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C-20

4

1,20

20

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C-21

3

0,93

21

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C-22

5

1,47

22

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C-23

5

1,47

23

Produkcja metali

C-24

6

1,73

24

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C-25

5

1,47

25

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

3

0,93

26

Produkcja urządzeń elektrycznych

C-27

4

1,20

27

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C-28

5

1,47

28

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C-29

4

1,20

29

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C-30

5

1,47

30

Produkcja mebli

C-31

4

1,20

31

Pozostała produkcja wyrobów

C-32

4

1,20

32

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

C-33

4

1,20

33

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D-35

4

1,20

34

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

E-36

4

1,20

35

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

E-37

5

1,47

36

Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

E-38

6

1,73

37

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

E-39

4

1,20

38

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

F-41

3

0,93

39

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

F-42

5

1,47

40

Roboty budowlane specjalistyczne

F-43

3

0,93

41

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

G-45

2

0,67

42

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

0,93

43

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

0,93

44

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

H-49

3

0,93

45

Transport wodny

H-50

4

1,20

46

Transport lotniczy

H-51

2

0,67

47

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

H-52

4

1,20

48

Działalność pocztowa i kurierska

H-53

4

1,20

49

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

0,67

50

Informacja i komunikacja

J

2

0,67

51

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

0,67

52

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

2

0,67

53

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

0,67

54

Wynajem i dzierżawa

N-77

3

0,93

55

Działalność związana z zatrudnieniem

N-78

3

0,93

56

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

0,67

57

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

0,93

58

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

N-81

4

1,20

59

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

0,67

60

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

2

0,67

61

Edukacja

P

3

0,93

62

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Q

4

1,20

63

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

2

0,67

64

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

2

0,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).

Pobierz tabelę kodów PKD do składki wypadkowej (obowiązującej od 1 kwietnia 2024 r. do 31 maca 2025 r.)

Składka wypadkowa 2024 - kalkulator

Kalkulator oblicza wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Skorzystaj z kalkulatora >>>

ZUS IWA do obliczenia składki wypadkowej - wzór

Informację o danych do ustalenia składek, o której mowa w art. 31 ust. 6 ustawy, płatnik składek przekazuje do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przez niego wskazanej. Wzór informacji ZUS IWA zawiera załącznik nr 4 do omawianego rozporządzenia.

ZUS IWA wzór załącznik 4 rozporządzenia

 

ZUS IWA wzór załącznik 4 rozporządzenia cz. 1

gov.pl

ZUS IWA wzór załącznik 4 rozporządzenia

 

ZUS IWA wzór załącznik 4 rozporządzenia cz. 2

gov.pl

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powiązane z sytuacją gospodarczą? Przedsiębiorcy postulują wyższy wzrost wynagrodzeń w budżetówce

W 2025 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Nazwa "urlop macierzyński" jest nieadekwatna? Kojarzy się z wypoczynkiem

44 proc. badanych jest zdania, że należy zmienić nazwę "urlop macierzyński". Obowiązująca nazwa sugeruje, że opieka nad dzieckiem jest czasem odpoczynku. Ruszyła kampania edukacyjna #ToNieUrlop, zmieniająca krzywdzące przekonania społeczne na temat opieki nad małym dzieckiem i urlopów macierzyńskich. 

Wkrótce będą wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wzrost o 100 proc. – od kiedy?

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania rosną też potrzeby osób uprawnionych do alimentów. Nowelizacja przepisów o ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększy wysokość wsparcia materialnego z funduszu alimentacyjnego.

4650 zł brutto płacy minimalnej w 2025 roku - to postulat wszystkich związkowców. Czy rząd ustąpi?

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

REKLAMA

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

Będzie zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniosą świadczenia zależne od płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się od 1 stycznia 2025 r. Wraz z minimalną płacą zmieni się także wysokość świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jakie to świadczenia? Ile wyniosą?

Odpowiedzialność pracodawcy za pogorszenie stanu zdrowia pracowników w czasie upału. Jaka jest, czy polisa ochroni

Jeżeli pracownik zasłabnie lub dozna udaru słonecznego lub cieplnego w czasie pracy, pracodawca naraża się na ewentualne roszczenie z żądaniem wypłaty odszkodowania. Przed tego rodzaju finansowymi konsekwencjami upałów firmy mogą się ubezpieczyć. Słuzy do tego polisa OC pracodawcy.

Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co robić?

Dlaczego pracownicy niezadowoleni z pracy wciąż w niej tkwią? Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co można zrobić, aby podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy? Jak rozwijać kompetencje i szkolić się u dotychczasowego pracodawcy? Dlaczego tak mało pracowników decyduje się na rozmowę o podwyżce wynagrodzenia? Oto wskazówki eksperta rynku pracy, Mateusza Żydka.

REKLAMA

Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

REKLAMA