reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Pracownicze Plany Kapitałowe > Wezwanie PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Wezwanie PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Wezwanie PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK zobowiązuje pracodawcę do odpowiedzi. PFR sprawdzi, czy podmioty, które powinny wdrożyć PPK, nie zapomniały o tym obowiązku. Te, które nie zawarły w terminie umowy o zarządzanie PPK, otrzymają stosowne przypomnienia.

Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Terminy, w jakich poszczególne grupy podmiotów zatrudniających powinny utworzyć PPK, określa ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”. W ubiegłym roku obowiązek ten dotyczył firm 50+ i 20+, które umowy o zarządzanie PPK miały obowiązek zawrzeć do 27 października 2020 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r. Tym, które nie zawarły umowy o zarządzanie PPK w wymienionym wyżej terminie, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) przypomni o tym obowiązku. Zobowiązuje go do tego art. 8 ust. 5 ustawy o PPK.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

ZUS informuje PFR

To, czy podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK, PFR zweryfikuje dzięki danym pozyskanym z ZUS. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ustawy o PPK, do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia PFR informację zawierającą: nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej płatników będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali w tym kwartale składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione. Otrzymane od ZUS dane PFR „zderza” z danymi dotyczącymi podmiotów zatrudniających, zawartymi w ewidencji PPK i w ten sposób sprawdza, czy wszystkie podmioty, które deklarowały składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione, wywiązały się z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Pisemne wezwanie

Jeśli w wyniku tego sprawdzenia okaże się, że podmiot zatrudniający nie zawarł umowy o zarządzanie PPK w wyznaczonym terminie, PFR wezwie go – pisemnie - do zawarcia takiej umowy z tzw. wyznaczoną instytucją finansową (podmiot zatrudniający będzie miał na to 30 dni od otrzymania wezwania) albo do przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

W swoim wezwaniu PFR będzie też informował podmiot zatrudniający o karze grzywny za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 ustawy o PPK). Taki obowiązek informacyjny nakłada na PFR ustawa o PPK. Warto dodać, że wysokość określonej w tym przepisie kary nie jest przypadkowa. Jej maksymalną wysokość ustawodawca określił na poziomie obowiązkowych wpłat do PPK za wszystkie osoby zatrudnione u danego pracodawcy.

30-dniowy termin od otrzymania wezwania PFR na zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie stanowi przedłużenia terminu na zawarcie tej umowy wynikającego z art. 134 ustawy o PPK. Umowę o zarządzanie PPK zawartą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z PFR należy uznać za umowę zawartą z naruszeniem terminu na jej zawarcie przewidzianego w art. 134 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy o PPK. Oznacza to, że w takiej sytuacji podmiot zatrudniający nie będzie zwolniony z odpowiedzialności przewidzianej w art. 106 ustawy o PPK.

O zwolnieniu trzeba informować

Podmioty zatrudniające, którym PFR prześle wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a które – z mocy ustawy o PPK - zwolnione są z obowiązku jej stosowania, powinny poinformować PFR o korzystaniu przez nie z tego zwolnienia. Chodzi tu przede wszystkim o podmioty zwolnione z tworzenia PPK ze względu na prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego, na warunkach określonych w ustawie o PPK (patrz ramka). Podmiot taki – w odpowiedzi na wezwanie PFR - ma obowiązek przekazać do PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE, wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE.

Nie każde PPE zwalnia z PPK

Ustawy o PPK mogą nie stosować podmioty zatrudniające, które w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK, czyli np. w przypadku firm 50+ (zatrudniających 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych) - w dniu 1 stycznia 2020 r., a w przypadku firm 20+ (zatrudniających 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób zatrudnionych) – w dniu 1 lipca 2020 r. spełniały łącznie dwa warunki:

  • miały zarejestrowany pracowniczy program emerytalny (PPE), w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych (w liczbie uczestników PPE nie należy uwzględniać osób, które kiedyś przystąpiły do programu PPE, ale na dzień dokonywania weryfikacji nie były już zatrudnione w danym podmiocie zatrudniającym),
  • naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 % wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPE. Oznacza to, że umowa zakładowa (PPE) powinna przewidywać wysokość składki podstawowej na poziomie co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPE oraz że podmiot zatrudniający powinien naliczyć i odprowadzić - przed dniem objęcia go przepisami ustawy o PPK - składki podstawowe w tej wysokości za co najmniej jeden okres wynikający z umowy zakładowej za wszystkie osoby będące uczestnikami PPE, za które, zgodnie z umową zakładową, był obowiązany naliczyć i odprowadzić składki za ten okres.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama