Kategorie

Ustalenie miejsca zamieszkania pracownika delegowanego - zmiany od 6 marca 2019 r.

Ustalenie miejsca zamieszkania pracownika delegowanego - zmiany od 6 marca 2019 r./fot. Shutterstock
Ustalenie miejsca zamieszkania pracownika delegowanego - zmiany od 6 marca 2019 r./fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Od 6 marca 2019 r. lista dokumentów pobytowych została poszerzona o wizę oznaczoną symbolem D18, wydaną w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

Problem

Jesteśmy firmą świadczącą usługi zdrowotne. Część usług świadczymy na terenie Francji. W tym celu delegujemy tam pracowników. Pracownica, która ma być delegowana na okres 6 miesięcy, jest obywatelką Ukrainy, ale posiada Kartę Polaka. Ze względu na dotychczasową praktykę ZUS - kwestionowania miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich - chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jest możliwe delegowanie pracownika posiadającego Kartę Polaka?

Rada

Tak. W przedstawionej przez Państwa sytuacji dopuszczalne jest delegowanie pracownika posiadającego Kartę Polaka. Od 6 marca 2019 r. lista dokumentów pobytowych została poszerzona o wizę oznaczoną symbolem D18. Aby uzyskać w ZUS poświadczenie formularza A1, należy załączyć do wniosku formularz US-54 (Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego), a także wizę D18, Kartę Polaka oraz certyfikat rezydencji podatkowej (CFR-1) pracownicy, która ma być delegowana do pracy we Francji. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Delegowanie pracownika z Polski do pracy na terenie Unii Europejskiej i obszaru EOG oraz Szwajcarii na podstawie poświadczonego formularza A1 jest dopuszczalne, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • pracodawca prowadzi normalną działalność w państwie wysyłającym - należy przez to rozumieć, że prowadzi znaczną część działalności, inną niż działalność związana z samym zarządzaniem wewnętrznym, na terytorium państwa członkowskiego, w którym firma ma swoją siedzibę;

 • pracownik podlegał przed okresem delegowania systemowi zabezpieczenia społecznego państwa wysyłającego (w omawianym przypadku - Polski);

 • zostaje zachowany związek z pracodawcą w okresie delegowania - pracę uważa się za wykonywaną na rzecz pracodawcy państwa wysyłającego, jeżeli:

  • jest ona wykonywana dla tego pracodawcy oraz
  • nadal istnieje bezpośredni związek między pracownikiem a pracodawcą, który go delegował,

zachodzi zatem - oprócz stosunku pracy - faktyczny związek wykonywanych obowiązków z działalnością pracodawcy;

 • okres delegowania nie przekracza 24 miesięcy;
 • pracownik nie został wysłany w celu zastąpienia innej osoby delegowanej.

Z przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego można wywnioskować, że w przypadku Państwa pracownicy 4 z 5 przedstawionych powyżej warunków są spełnione. Pewne wątpliwości wiążą się z drugim warunkiem, tj. podleganiem przed okresem delegowania systemowi zabezpieczenia społecznego kraju delegującego. W praktyce warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli pracownik posiada przed okresem delegowania okres legalnego zamieszkiwania w państwie członkowskim. Zasadniczo do otrzymania zaświadczenia A1, umożliwiającego delegowanie, konieczne jest spełnienie warunku legalnego pobytu i legalnego zamieszkiwania w Polsce przed okresem delegowania. Jeszcze do niedawna, rozpatrując wnioski o poświadczenie formularza A1, ZUS rozumiał pojęcie "zamieszkania" w danym kraju członkowskim w formalistyczny sposób, czyli jako posiadanie adresu stałego zameldowania. W praktyce więc, gdy pracownik spoza Unii Europejskiej (np. obywatel Ukrainy) został zgłoszony do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA ze wskazanym adresem zamieszkania (zameldowania) w państwie trzecim, to ZUS automatycznie uznawał go nie tylko za niezamieszkującego na terytorium Polski, ale nawet za nielegalnie przebywającego w kraju.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Obecnie warunek legalnego zamieszkiwania uznaje się w praktyce za spełniony, jeżeli osoba spełnia dwa wymogi. Po pierwsze, musi posiadać jeden z dokumentów, które uprawniają do pobytu w Polsce (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę lub wizę Schengen albo wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy).

Warunek legalnego zamieszkania w Polsce przez obywatela państwa trzeciego, przed okresem delegowania, uznaje się za spełniony, gdy osoba ta posiada jeden z dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę lub wizę Schengen albo wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy.

Po drugie, osoba ta musi być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej). Są to jedyne bezwzględnie obowiązujące kryteria brane pod uwagę przy ocenie, czy jest spełnione kryterium legalnego zamieszkania. ZUS wyda zaświadczenie A1, jeśli zatrudniany pracownik spełni warunek legalnego zamieszkania oraz odpowiednie warunki określone w regulacjach unijnych, przede wszystkim w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 987/2009.

Od 6 marca 2019 r. lista wskazanych dokumentów pobytowych została poszerzona o wizę oznaczoną symbolem D18, wydaną w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka (art. 60 ust. 1 pkt 20 ustawy o cudzoziemcach). Wiza ta jest wydawana wyłącznie osobom posiadającym Kartę Polaka. A zatem od 6 marca 2019 r. spełnienie warunku miejsca zamieszkania na terenie Polski przed okresem delegowania będzie możliwe także na podstawie tej wizy.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego, nie oznacza jednak nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Karta Polaka nie jest sama w sobie dokumentem pobytowym, dlatego dodatkowo wymagana jest np. wspomniana wiza D18.

Zasadniczo osoba ubiegająca się o poświadczenie formularza A1 jest zobowiązana dołączyć do wniosku druk US-54 - Informację o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego. W przedstawionym przez Państwa stanie faktycznym do formularza US-54 należy dołączyć także wizę D18, Kartę Polaka oraz certyfikat rezydencji podatkowej (CFR-1). Zmiana obowiązująca od 6 marca 2019 r. stanowi kontynuację zmian zapoczątkowanych 2 maja 2018 r. Zmierzają one przede wszystkim do ułatwienia i uproszczenia uzyskiwania zaświadczenia A1 w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Osoba posiadająca Kartę Polaka i ubiegająca się o poświadczenie formularza A1 jest zobowiązana dołączyć do wniosku o poświadczenie także druk US-54 - Informację o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego, a także wizę D18, Kartę Polaka oraz certyfikat rezydencji podatkowej (CFR-1).

PODSTAWA PRAWNA:

art. 60 ust. 1 pkt 20 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 622

- art. 1-3 ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1272; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669

- art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Dz.Urz. UE L z 2004 r. Nr 166, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE L z 2017 r. Nr 76, s. 13

- art. 14 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 z 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Dz.Urz. UE L z 2009 r. Nr 284, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 54, s. 18

- art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo - Dz.Urz. UE L z 2010 r. Nr 344, s. 1

- decyzja nr A2 z 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym - Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 106, s. 51

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.