Kategorie

Ustalenie miejsca zamieszkania pracownika delegowanego - zmiany od 6 marca 2019 r.

Ustalenie miejsca zamieszkania pracownika delegowanego - zmiany od 6 marca 2019 r./fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Od 6 marca 2019 r. lista dokumentów pobytowych została poszerzona o wizę oznaczoną symbolem D18, wydaną w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

Problem

Jesteśmy firmą świadczącą usługi zdrowotne. Część usług świadczymy na terenie Francji. W tym celu delegujemy tam pracowników. Pracownica, która ma być delegowana na okres 6 miesięcy, jest obywatelką Ukrainy, ale posiada Kartę Polaka. Ze względu na dotychczasową praktykę ZUS - kwestionowania miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich - chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jest możliwe delegowanie pracownika posiadającego Kartę Polaka?

Rada

Tak. W przedstawionej przez Państwa sytuacji dopuszczalne jest delegowanie pracownika posiadającego Kartę Polaka. Od 6 marca 2019 r. lista dokumentów pobytowych została poszerzona o wizę oznaczoną symbolem D18. Aby uzyskać w ZUS poświadczenie formularza A1, należy załączyć do wniosku formularz US-54 (Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego), a także wizę D18, Kartę Polaka oraz certyfikat rezydencji podatkowej (CFR-1) pracownicy, która ma być delegowana do pracy we Francji. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Delegowanie pracownika z Polski do pracy na terenie Unii Europejskiej i obszaru EOG oraz Szwajcarii na podstawie poświadczonego formularza A1 jest dopuszczalne, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • pracodawca prowadzi normalną działalność w państwie wysyłającym - należy przez to rozumieć, że prowadzi znaczną część działalności, inną niż działalność związana z samym zarządzaniem wewnętrznym, na terytorium państwa członkowskiego, w którym firma ma swoją siedzibę;

 • pracownik podlegał przed okresem delegowania systemowi zabezpieczenia społecznego państwa wysyłającego (w omawianym przypadku - Polski);

 • zostaje zachowany związek z pracodawcą w okresie delegowania - pracę uważa się za wykonywaną na rzecz pracodawcy państwa wysyłającego, jeżeli:

  • jest ona wykonywana dla tego pracodawcy oraz
  • nadal istnieje bezpośredni związek między pracownikiem a pracodawcą, który go delegował,

zachodzi zatem - oprócz stosunku pracy - faktyczny związek wykonywanych obowiązków z działalnością pracodawcy;

 • okres delegowania nie przekracza 24 miesięcy;
 • pracownik nie został wysłany w celu zastąpienia innej osoby delegowanej.

Z przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego można wywnioskować, że w przypadku Państwa pracownicy 4 z 5 przedstawionych powyżej warunków są spełnione. Pewne wątpliwości wiążą się z drugim warunkiem, tj. podleganiem przed okresem delegowania systemowi zabezpieczenia społecznego kraju delegującego. W praktyce warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli pracownik posiada przed okresem delegowania okres legalnego zamieszkiwania w państwie członkowskim. Zasadniczo do otrzymania zaświadczenia A1, umożliwiającego delegowanie, konieczne jest spełnienie warunku legalnego pobytu i legalnego zamieszkiwania w Polsce przed okresem delegowania. Jeszcze do niedawna, rozpatrując wnioski o poświadczenie formularza A1, ZUS rozumiał pojęcie "zamieszkania" w danym kraju członkowskim w formalistyczny sposób, czyli jako posiadanie adresu stałego zameldowania. W praktyce więc, gdy pracownik spoza Unii Europejskiej (np. obywatel Ukrainy) został zgłoszony do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA ze wskazanym adresem zamieszkania (zameldowania) w państwie trzecim, to ZUS automatycznie uznawał go nie tylko za niezamieszkującego na terytorium Polski, ale nawet za nielegalnie przebywającego w kraju.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Reklama

Obecnie warunek legalnego zamieszkiwania uznaje się w praktyce za spełniony, jeżeli osoba spełnia dwa wymogi. Po pierwsze, musi posiadać jeden z dokumentów, które uprawniają do pobytu w Polsce (zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę lub wizę Schengen albo wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy).

Warunek legalnego zamieszkania w Polsce przez obywatela państwa trzeciego, przed okresem delegowania, uznaje się za spełniony, gdy osoba ta posiada jeden z dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę lub wizę Schengen albo wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy.

Reklama

Po drugie, osoba ta musi być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej). Są to jedyne bezwzględnie obowiązujące kryteria brane pod uwagę przy ocenie, czy jest spełnione kryterium legalnego zamieszkania. ZUS wyda zaświadczenie A1, jeśli zatrudniany pracownik spełni warunek legalnego zamieszkania oraz odpowiednie warunki określone w regulacjach unijnych, przede wszystkim w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 987/2009.

Od 6 marca 2019 r. lista wskazanych dokumentów pobytowych została poszerzona o wizę oznaczoną symbolem D18, wydaną w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka (art. 60 ust. 1 pkt 20 ustawy o cudzoziemcach). Wiza ta jest wydawana wyłącznie osobom posiadającym Kartę Polaka. A zatem od 6 marca 2019 r. spełnienie warunku miejsca zamieszkania na terenie Polski przed okresem delegowania będzie możliwe także na podstawie tej wizy.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego, nie oznacza jednak nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Karta Polaka nie jest sama w sobie dokumentem pobytowym, dlatego dodatkowo wymagana jest np. wspomniana wiza D18.

Zasadniczo osoba ubiegająca się o poświadczenie formularza A1 jest zobowiązana dołączyć do wniosku druk US-54 - Informację o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego. W przedstawionym przez Państwa stanie faktycznym do formularza US-54 należy dołączyć także wizę D18, Kartę Polaka oraz certyfikat rezydencji podatkowej (CFR-1). Zmiana obowiązująca od 6 marca 2019 r. stanowi kontynuację zmian zapoczątkowanych 2 maja 2018 r. Zmierzają one przede wszystkim do ułatwienia i uproszczenia uzyskiwania zaświadczenia A1 w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Osoba posiadająca Kartę Polaka i ubiegająca się o poświadczenie formularza A1 jest zobowiązana dołączyć do wniosku o poświadczenie także druk US-54 - Informację o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego, a także wizę D18, Kartę Polaka oraz certyfikat rezydencji podatkowej (CFR-1).

PODSTAWA PRAWNA:

art. 60 ust. 1 pkt 20 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 622

- art. 1-3 ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1272; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669

- art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Dz.Urz. UE L z 2004 r. Nr 166, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE L z 2017 r. Nr 76, s. 13

- art. 14 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 z 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - Dz.Urz. UE L z 2009 r. Nr 284, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 54, s. 18

- art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z 24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo - Dz.Urz. UE L z 2010 r. Nr 344, s. 1

- decyzja nr A2 z 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym - Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 106, s. 51

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.