reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór

Od 22 lutego 2016 r. rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony i określony. Jak prawidłowo rozwiązać taką umowę? Poniżej wzór rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia.

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która obowiązuje od 22 lutego 2016 r., rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia można zastosować wyłącznie wtedy, jeżeli:

- umowa była zawarta na czas nieokreślony lub określony i zostały one wypowiedziane przez pracodawcę z zachowaniem 3 miesięcznego okresy wypowiedzenia, a powodem wypowiedzenia było ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn, które nie dotyczą indywidualnie pracowników.

Określenie „przyczyny niedotyczące pracowników” obejmuje wszystkie sytuacje, w których przyczyna zwolnienia nie leży po stronie pracownika, czyli np. zwolnienie pracowników z przyczyn ekonomicznych, w związku ze zmianami organizacyjnymi.

Zgodnie z art. 36 1 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca. Oznacza to, że może on dowolnie ustalić, czy skróci go o tydzień, czy dwa tygodnie, ale najwyżej do 1 miesiąca.

Polecamy produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca, który spełnił warunki do zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia powinien pamiętać o ciążących na nim obowiązkach. W pierwszej kolejności powinien wręczyć pracownikowi wypowiedzenie. Oświadczenie pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może zostać złożone tylko razem z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym (wyrok SN z 19 grudnia 1990 r.). Następnie powinien wystawić świadectwo pracy – dniem zakończenia umowy jest dzień upływu skróconego okresu wypowiedzenia. Kolejno powinien naliczyć i wypłacić odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Odszkodowanie

Okres skrócenia wypowiedzenia zalicza się do stażu pracy, a pracownik nabywa prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za ten okres.

Przy obliczaniu tego odszkodowania stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Wzór

Wzór rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia wskazuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.

.................................                                                             .................................

(pieczęć nagłówkowa                                                             (miejscowość i data)

pracodawcy)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA*

Pan (Pani) ............................................................................... (imię i nazwisko)

Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu ............................. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi ................................... (wskazać długość zastosowanego okresu wypowiedzenia na podstawie 36 1 § 1 Kodeksu pracy i upłynie w dniu ..............................................

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest ................................................................................

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w ............................................................... (siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą** ................................................. (siedziba komisji)

 ..................................................                                           .......................................................  
(potwierdzenie odbioru przez
pracownika - data i podpis)                                                    (podpis pracodawcy lub osoby
                                                                                               reprezentującej pracodawcę
                                                                                               albo osoby upoważnionej do
                                                                                               składania oświadczeń
                                                                                               w imieniu pracodawcy)

______________________________

* Dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

** Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Zobacz serwis: Sektor publiczny

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama