Kategorie

Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę – wzór

Marta Borysiuk
Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę – wzór
Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę – wzór
Fotolia
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać niezbędne informacje. Pracodawca wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas określony nie ma obowiązku podawania przyczyny.

Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli, które powoduje ustanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Może je złożyć pracownik lub pracodawca. Pracodawca może rozwiązać umowę przez oświadczenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), bądź przez oświadczenie bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

Nowe okresy wypowiedzenia

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy od 22 lutego 2016 r. zrównane zostały okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz nieokreślony.

W wyniku tych zmian, okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi (art. 36 § 1 Kodeksu pracy):

 1. 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
 3. 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem (książka)

Co powinno zawierać wypowiedzenie?

Wypowiedzenie za zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno zawierać następujące informacje:

- miejscowość i datę,

- oznaczenie pracodawcy,

- oznaczenie pracownika,

- oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia,

- wskazanie okresu wypowiedzenia,

- pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy.

- podpis pracodawcy oraz podpis pracownika, który potwierdzi zapoznanie się z treścią wypowiedzenia.

Pracodawca wypowiadając umowę na czas określony nie ma obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy, czyli podawać przyczyn rozwiązania (np. likwidacja stanowiska, utrata zaufania do pracownika), bowiem taki wymóg dotyczy wyłącznie umów zawartych na czas nieokreślony.

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę pracodawca musi skutecznie doręczyć pracownikowi dokument wypowiedzenia. O skuteczności doręczenia wypowiedzenia decyduje to, czy jego adresat-pracownik miał faktyczną i skuteczną możliwość zaznajomienia się z jego treścią.

W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą, chwilą dojścia do wiadomości drugiej strony - jest dzień odebrania listu przez adresata.

Problemem natomiast może być sytuacja nieodebrania przez pracownika listu awizowanego. W takim przypadku, brak odbioru przez pracownika przesyłki poleconej oznacza, że została ona doręczona po jej drugim awizowaniu przez pocztę.

Reklama

Kwestię rozwiązał m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2011 r. (sygn. akt III PK 5/11), który stanowi, iż aby pismo uznać za skutecznie doręczone, musi być awizowane łącznie przez okres co najmniej 14 dni. SN argumentuje to w sposób następujący: „Zważywszy, że powszechnie znane są terminy dwukrotnego awizowania wszelkich przesyłek urzędowych, to osoby wyjeżdżające na dłuższy pobyt biorą odpowiedzialność za skutki niepodjęcia takich przesyłek w terminie i brak ustanowienia ewentualnego pełnomocnika do doręczeń. Przed upływem tych terminów natomiast nie muszą się obawiać i pozostawać w niepewności co do skutków nieobecności w miejscu stałego zamieszkiwania. Najbardziej miarodajny będzie okres awizowania z wskazanego rozporządzenia. Po wyczerpaniu takiego okresu można z całą pewnością przyjąć założenie, że dalsze niepodejmowanie przesyłki jest uchylaniem się pracownika i takie negatywne zachowanie nie zasługuje już na ochronę.”

Ponadto możliwe jest złożenie oświadczenia woli drogą elektroniczną. Warunkiem skutecznego złożenia wypowiedzenia jest jego opatrzenie bezpiecznym elektronicznym podpisem. Oświadczenie woli złożone w takiej postaci uznaje się, że jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (o czym stanowi art. 61 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Wzór wypowiedzenia

………………………………..                                                               ………………………………………..

………………………………..                                                               (miejscowość i data)

(dane pracodawcy)                                                                                      

            ……………………………………….

……………………………………….

(dane pracownika)

                                        ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

Reklama

Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu ............................................... z zachowaniem .....................................okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu............................... (należy wskazać długość okresu wypowiedzenia)

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w................................... (siedziba sądu)

                                                                             Z poważaniem,

…………………………..                

                                                                             (podpis pracodawcy)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

………………………………………….

(podpis pracownika)

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?