reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę – wzór

Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę – wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać niezbędne informacje. Pracodawca wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas określony nie ma obowiązku podawania przyczyny.

Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli, które powoduje ustanie stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Może je złożyć pracownik lub pracodawca. Pracodawca może rozwiązać umowę przez oświadczenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), bądź przez oświadczenie bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

Nowe okresy wypowiedzenia

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy od 22 lutego 2016 r. zrównane zostały okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz nieokreślony.

W wyniku tych zmian, okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi (art. 36 § 1 Kodeksu pracy):

  1. 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem (książka)

Co powinno zawierać wypowiedzenie?

Wypowiedzenie za zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno zawierać następujące informacje:

- miejscowość i datę,

- oznaczenie pracodawcy,

- oznaczenie pracownika,

- oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia,

- wskazanie okresu wypowiedzenia,

- pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy.

- podpis pracodawcy oraz podpis pracownika, który potwierdzi zapoznanie się z treścią wypowiedzenia.

Pracodawca wypowiadając umowę na czas określony nie ma obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy, czyli podawać przyczyn rozwiązania (np. likwidacja stanowiska, utrata zaufania do pracownika), bowiem taki wymóg dotyczy wyłącznie umów zawartych na czas nieokreślony.

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę pracodawca musi skutecznie doręczyć pracownikowi dokument wypowiedzenia. O skuteczności doręczenia wypowiedzenia decyduje to, czy jego adresat-pracownik miał faktyczną i skuteczną możliwość zaznajomienia się z jego treścią.

W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą, chwilą dojścia do wiadomości drugiej strony - jest dzień odebrania listu przez adresata.

Problemem natomiast może być sytuacja nieodebrania przez pracownika listu awizowanego. W takim przypadku, brak odbioru przez pracownika przesyłki poleconej oznacza, że została ona doręczona po jej drugim awizowaniu przez pocztę.

Kwestię rozwiązał m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2011 r. (sygn. akt III PK 5/11), który stanowi, iż aby pismo uznać za skutecznie doręczone, musi być awizowane łącznie przez okres co najmniej 14 dni. SN argumentuje to w sposób następujący: „Zważywszy, że powszechnie znane są terminy dwukrotnego awizowania wszelkich przesyłek urzędowych, to osoby wyjeżdżające na dłuższy pobyt biorą odpowiedzialność za skutki niepodjęcia takich przesyłek w terminie i brak ustanowienia ewentualnego pełnomocnika do doręczeń. Przed upływem tych terminów natomiast nie muszą się obawiać i pozostawać w niepewności co do skutków nieobecności w miejscu stałego zamieszkiwania. Najbardziej miarodajny będzie okres awizowania z wskazanego rozporządzenia. Po wyczerpaniu takiego okresu można z całą pewnością przyjąć założenie, że dalsze niepodejmowanie przesyłki jest uchylaniem się pracownika i takie negatywne zachowanie nie zasługuje już na ochronę.”

Ponadto możliwe jest złożenie oświadczenia woli drogą elektroniczną. Warunkiem skutecznego złożenia wypowiedzenia jest jego opatrzenie bezpiecznym elektronicznym podpisem. Oświadczenie woli złożone w takiej postaci uznaje się, że jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (o czym stanowi art. 61 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Wzór wypowiedzenia

………………………………..                                                               ………………………………………..

………………………………..                                                               (miejscowość i data)

(dane pracodawcy)                                                                                      

            ……………………………………….

……………………………………….

(dane pracownika)

                                        ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM

Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu ............................................... z zachowaniem .....................................okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu............................... (należy wskazać długość okresu wypowiedzenia)

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w................................... (siedziba sądu)

                                                                             Z poważaniem,

…………………………..                

                                                                             (podpis pracodawcy)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

………………………………………….

(podpis pracownika)

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Aktualizacja: 25.07.2016

Autor:

Zdjęcia

Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę – wzór
Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę – wzór

Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama