Kategorie

Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy na czas określony po zmianach

Małgorzata Podgórska
Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy na czas określony po zmianach
Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy na czas określony po zmianach
Fotolia
W związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy od 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy na czas określony, która przekształci się w umowę na czas nieokreślony?

Problem

Z pracownikiem została zawarta umowa na czas określony na okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2020 r. W umowie wskazano możliwość jej wcześniejszego rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Nowe przepisy, obowiązujące od 22 lutego 2016 r., zmieniają długość okresów wypowiedzenia umów na czas określony i uzależniają je od stażu pracy u danego pracodawcy. Zgodnie z przepisami przejściowymi dla umów na czas określony trwających 22 lutego 2016 r. do naliczania długości okresu wypowiedzenia bierze się pod uwagę staż pracy u danego pracodawcy licząc od daty wejścia w życie zmiany przepisów. W związku z tym 3-letni okres zatrudnienia, wprowadzający 3-miesięczny okres wypowiedzenia ww. umowy, upłynie 21 lutego 2019 r. Wcześniej jednak, od 22 listopada 2018 r., umowa ulegnie samoistnie przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy w tym przypadku wprowadzenie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia nastąpi 21 lutego 2019 r. czy 22 listopada 2018 r. (przy założeniu, że z dniem przekształcenia umowy na czas określony w bezterminową zmieni się sposób naliczania okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia)?

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem

Rada

Państwa pracownika będzie obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia od 22 listopada 2018 r., a zatem od przekształcenia umowy na czas określony w umowę bezterminową.

Uzasadnienie

W związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy od 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (art. 251 § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy bądź umów będzie dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów będzie większa niż 3, to uważać się będzie, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Reklama

Wliczeniu do 33-miesięcznego okresu zatrudnienia będzie natomiast podlegać okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony trwającej 22 lutego 2016 r., ale wyłącznie w czasie przypadającym od tego dnia (art. 14 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw).

Natomiast w przypadku umów o pracę na czas określony zawartych od 22 lutego 2016 r. w stażu pracy zostaną uwzględnione wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, także przypadające przed 22 lutego 2016 r.

Ponadto po zmianie przepisów Kodeksu pracy, która nastąpiła od 22 lutego 2016 r., okresy wypowiedzenia umów na czas określony i umów o pracę na czas nieokreślony zostały zrównane. W przypadku obu rodzajów tych umów okresy wypowiedzenia są obecnie uzależnione od stażu pracy u danego pracodawcy.

Okresy wypowiedzenia dla umowy na czas określony od 22 lutego 2016 r.

Okres zatrudnienia

Okres wypowiedzenia

poniżej 6 miesięcy

2 tygodnie

co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

co najmniej 3 lata

3 miesiące

Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony, trwających 22 lutego 2016 r., których wypowiedzenie następuje począwszy od tego dnia, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy przypadających przed 22 lutego br. O długości okresu wypowiedzenia będzie zatem decydować okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od 22 lutego br., bez względu na przerwy w zatrudnieniu i rodzaje umów o pracę.

Przykład

Z pracownikiem 1 czerwca 2015 r. zawarto umowę o pracę na czas określony do 31 maja 2017 r. Zatem umowa ta trwała w dniu wejścia w życie nowych regulacji o umowach terminowych, tj. 22 lutego 2016 r. W umowie zamieszczono klauzulę dotyczącą możliwości wypowiedzenia tej umowy z zastosowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Zatem do 21 lutego 2016 r. mogła zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Natomiast w związku ze zmianą przepisów:

● w okresie od 22 lutego do 20 sierpnia 2016 r. właściwy dla tej umowy będzie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia,

● w okresie od 21 sierpnia 2016 r. do końca jej trwania, tj. do 31 maja 2017 r., właściwy dla tej umowy będzie 1-miesięczny okres wypowiedzenia.

Z chwilą przekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony przy wypowiadaniu takiej umowy (dzień następujący po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy, lub umów, o pracę na czas określony albo dzień zawarcia nowej umowy na czas określony) należy stosować przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony. W takim przypadku do okresu zatrudnienia, od którego jest uzależniona długość okresu wypowiedzenia, będą wliczane wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy.

Przykład

Umowa o pracę na czas określony została zawarta na okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2020 r., z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia za 2-tygodniowem okresem. Zatem trwała ona w dniu wejścia w życie nowych regulacji dotyczących umów terminowych. W związku z tym okres zatrudnienia, od którego jest uzależniony okres wypowiedzenia tej umowy, oraz 33-miesięczny limit zatrudnienia na podstawie umów na czas określony należy liczyć od 22 lutego 2016 r. Zatem:

● do 20 sierpnia 2016 r. taka umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia (okres poniżej 6 miesięcy zatrudnienia, licząc od 22 lutego 2016 r.),

● w okresie od 21 sierpnia 2016 r. do 21 listopada 2018 r. rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia (co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia i nie więcej niż 3 lata, licząc od 22 lutego 2016 r.).

W związku z przekształceniem po upływie 33 miesięcy liczonych od 22 lutego 2016 r. tej umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony od 22 listopada 2018 r. przy ustalaniu okresu wypowiedzenia tej umowy będzie uwzględniany cały okres zatrudnienia u tego pracodawcy. Przy założeniu, że umowa o pracę na czas określony zawarta od 1 sierpnia 2015 r. była jedynym stosunkiem pracy łączącym te strony, pracownik na dzień 22 listopada 2018 r. będzie miał łączny okres zatrudnienia 3 lata 3 miesiące i 22 dni. Zatem okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony (przekształconej z umowy na czas określony) od 22 listopada 2018 r. będzie wynosił 3 miesiące.

Podstawa prawna:

- art. 14 ust. 4, art. 16 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1220

- art. 251 § 1, art. 36 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1053

Autor: Małgorzata Podgórska - specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, od wielu lat zajmuje się problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Dołącz do nas na Facebooku!

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?