| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców?

Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców?

Rok 2017 przynosi wiele zmian w obszarze wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Wśród nich szczególne znaczenie dla pracodawców ma obowiązująca od tego roku nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotycząca m.in. tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, sporządzania świadectwa pracy, a także terminu wniesienia do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy. Istotne modyfikacje przewidziano ponadto w zakresie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się zasady regulujące tryb ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez ZUS w przypadkach zaniżenia jej wysokości przez płatnika.

Zestawienie zmian w prawie pracy wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r.

Przedmiot

zmienianej regulacji

Stan prawny obowiązujący
do 31 grudnia 2016 r.

Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.

Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania (art. 772 i art. 104 k.p.)

Regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowo tworzy pracodawca, który:

● nie jest objęty zbiorowym układem pracy oraz

● zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Pracodawcy nieobjęci układem zbiorowym pracy obligatoryjnie tworzą regulamin pracy i wynagradzania, gdy dają zatrudnienie co najmniej 50 pracownikom.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20, ale poniżej 50 pracowników (nieobjętych układem zbiorowym pracy) tworzą ww. regulaminy wtedy, gdy zawnioskuje o to działający w zakładzie związek zawodowy.

Wystawianie świadectwa pracy (art. 97 k.p.)

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony, świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów, wydaje się z upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich.

Przesunięcie tego obowiązku w czasie następuje tylko wówczas, gdy ww. termin upływa podczas trwania umowy.

W sytuacji gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 2 lat przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

Zatrudniony może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem terminowej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie terminowych umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca musi wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobligowany do niezwłocznego wydania świadectwa pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy, w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego, pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy wyłącznie na wniosek pracownika (złożony w formie papierowej lub elektronicznej).

Pracodawca jest zobowiązany wystawić świadectwo pracy w ciągu 7 dni od złożenia przez podwładnego ww. wniosku.

Umowa o współodpowiedzialności materialnej (art. 125 k.p.)

Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą.

Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.

Termin na złożenie odwołania/żądania nawiązania umowy o pracę lub przywrócenia do pracy bądź odszkodowania (art. 264 k.p.)

Termin na wniesienie do sądu pracy:

● odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,

● żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania wynosi 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

● żądania nawiązania umowy o pracę wynosi 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Termin na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądania nawiązania umowy to 21 dni.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »